בדולרים או בשקלים – איפה עדיף להשקיע?

אלטשולר שחם
|
02 אפריל, 2015
גילוי נאות


בנק ישראל מנסה לגרום לפיחות של השקל כבר תקופה ארוכה באמצעות רכישת דולרים מסיבית. בשנה האחרונה זה הצליח, אבל כנראה שלא בגלל הפעילות הזו. הכלכלה האמריקנית התאוששה הכי מהר וסיימה את תוכנית ההרחבה הכמותית שלה, בעוד שאר העולם דורך במקום. בגלל זה ראינו התחזקות של הדולר מול מרבית המטבעות בעולם. גם ביחס לשקל הדולר התחזק, אולם בשיעור נמוך יותר. הסיבה לכך נעוצה בכך שהמשק הישראלי נראה טוב – צמיחה נאה בתמ"ג, שיעור האבטלה בשפל היסטורי ונתוני הצריכה חזקים. בנוסף, בישראל אין תוכנית הקלה כמותית, לפחות לא כרגע, כך שערכו של השקל לא נחלש בעקבות הדפסת כסף, כמו שקורה ליורו למשל.

 

למרות שנראה כי האפקטיביות של זה מוגבלת, בנק ישראל לא אמר נואש וממשיך לנסות להחליש את המטבע המקומי. הוא עושה זה בעיקר כדי לשמור על רווחיותם של היצואנים, שהם אחד העוגנים המרכזיים של התמ"ג הישראלי. יכול להיות שזה יצליח לתקופה מסוימת, אבל בסופו של דבר כוחות השוק ינצחו. בתור דוגמא, ראו מה קרה לפרנק השוויצרי לאחר שהבנק המרכזי במדינה החליט לבטל את תקרת שער החליפין של המטבע (ובמקביל להפחית את הריבית על הפיקדונות לרמת שפל של מינוס 0.75%). הפרנק זינק מייד ביותר מ-20% מול הדולר והיורו. גם במקרה של הצמד שקל-דולר, עניינים כמו מה יהיה פער הריביות בין ארה"ב לישראל, ואיזו כלכלה תצמח יותר, הם שיקבעו איזה מטבע יתחזק ביחס לשני, ואת זה אף אחד לא יכול לנחש. אי לכך, לדעתנו, מי שעיקר הוצאותיו בשקלים, כמו הצרכן הישראלי הממוצע, ההיגיון אומר לשמור את החלק הארי של השקעותיו במטבע המקומי.

 

נקודה נוספת שצריך לבחון לפני שמקבלים החלטה היכן להשקיע, היא העניין התמחורי. בעניין הזה אין לנו ספק - שוק המניות הישראלי נראה יותר אטרקטיבי מאשר וול-סטריט. החברות המקומיות לא רק נראות טוב מבחינה פונדמנטאלית, אלא גם נסחרות במכפילים זולים יותר. בנוסף, בגלל הממדים הקטנים של שוק המניות המקומי, חוסר האטרקטיביות של האפיק הסולידי ומעבר הכספים ממנו אל האפיק המנייתי, צפויה להשפיע עליו הרבה יותר לחיוב בהשוואה להשפעה של זרימת הכסף בשוק האמריקניות.

 

בכל מקרה, ברור שאין היגיון לרכז את כל ההשקעות בשוק המקומי. פרט למגבלות הסחירות של המניות בבורסה בת"א, אסור כמובן לשכוח את הסיכונים הגיאו-פוליטיים באיזור. כרגע הם על אש קטנה, אבל מי יודע מה יהיה בהמשך. לכן, צריך להמשיך לשמור על פיזור נכסים גם לארה"ב, אבל כפי שזה נראה כרגע יש עדיפות לשוק המקומי.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.