הזינוק במחירי הסחורות בעולם: האם זו רק ההתחלה?

מחירי הסחורות בעולם זינקו בשנה האחרונה ואף נגעו בשיא של 5 שנים. הגורמים לעלייה הם, בין היתר, שיבושים בשרשרת האספקה העולמית, עלייה במחירי ההובלה וביקושים גוברים מצד יבואניות מרכזיות בעולם. האם בקרוב נראה עליות מחירים, ומה צפוי קדימה?

"מחירי הסחורות בעולם זינקו בשנה האחרונה ואף נגעו בשיא של 5 שנים". שדה חקלאי
אלטשולר שחם
|
12 אפריל, 2021

בשנה האחרונה אנו חווים מגמה כלל עולמית של עליית מחירי הסחורות בעולם, שאף נגעו לאחרונה בשיא של 5 שנים. מדד הסחורות החקלאיות (CRB Food), עלה בשיעור של כ-45% בשנה החולפת. גם מדד ה-UN Food & Grain Index (המשקף בצורה מהימנה יותר את הביקוש מול ההיצע שכן הוא אינו מושפע מספקולציות), עלה במשך תשעה חודשים רצופים, השלים עלייה של כ-15% בשנה האחרונה ונגע גם כן בשיא של 5 שנים.

 

שיבושים בשרשרת האספקה העולמית

הטריגר לעליית מחירי הסחורות הוא שילוב של מספר גורמים, בצד הביקוש וההיצע גם יחד: הראשון והמרכזי הוא שיבושים בשרשרת האספקה העולמית כתוצאה ממשבר הקורונה, אשר הפכו את תהליך ייצור הסחורות לפחות יעיל ופחות כלכלי. בנוסף, משבר הקורונה יצר בעולם חשש מפני ירידה ב"ביטחון תזונתי", כך שמדינות רבות החלו לפעול להגדלת מלאי הגרעינים שברשותן. משבר הקורונה הביא גם לעלייה במחירי ההובלה ולעומס בשוק הספנות, בין היתר על רקע השקעה מועטה במתקני אספקה חדשים וחוסר בכוח אדם, ולעלייה במחירי האריזה בעקבות התייקרות במחירי הנייר. מגמה נוספת שמשפיעה על מחירי הסחורות היא ההחלטה של סין להקים מחדש דירי חזירים, מהלך שדורש תשומות חקלאיות רבות, בנוסף להגדלת יבוא הסויה שלה בשנה האחרונה, צעד בעל השפעה משמעותית לאור העובדה שסין היא יבואנית הסויה הגדולה ביותר בעולם.

 

עליית המחירים באה לידי ביטוי בענפים רבים כדוגמת הגומי, המתכת, הנחושת, החיטה, הסוכר, ואפילו הבקר והעוף. כל אלה התייקרו בעשרות אחוזים ועליות המחירים כבר החלו להתגלגל לצרכנים ולמוצרים הסופיים. תהליך זה עשוי להעמיק את פערי ההכנסה בעולם, לאור העובדה שעלייה במחירי הסחורות פוגעת בעיקר בשכבות החלשות באוכלוסייה. להתייקרות מחירי הסחורות החקלאיות יש השפעה גם על האצת קצב האינפלציה, והיא תורמת לעליית תשואות בשוק האג"ח.

 

עלייה בשימוש באתנול (תירס) לייצור דלק

טריגר נוסף אשר עשוי להשפיע על מחירי הסחורות קדימה, הוא העלייה בביקוש לאתנול, חלופה ידידותית להפקת דלק מנפט המיוצרת מתירס. שימוש באתנול נחשב לירוק יותר והוא מביא להפחתה משמעותית בזיהום האוויר שנגרם התהליך הייצור. לפיכך, ישנן לא מעט מדינות אשר שמות להן למטרה להגדיל את רכיב האתנול בדלק, כאשר בארה"ב למשל, קיימת דרישה לכך שהאתנול יהווה כ-10% מהדלק. עובדה זו, לצד המגמה הירוקה בעולם באופן כללי והעלייה העקבית בביקוש לדלקים ירוקים, עשויות להעלות את הביקוש לתירס בטווח הבינוני והארוך.

 

לאור העלייה המתמשכת במחירי הסחורות, ישנן לא מעט חברות מזון אשר הפגינו ביצועי חסר בשנה האחרונה, מאחר והן חוו פגיעה בשיעורי הרווחיות שלהן. לכן, גם בהמשך בהחלט ייתכן כי לפחות חלק מההתייקרויות יגולגלו לצרכנים הסופיים, מה שעשוי להביא בסופו של דבר לאינפלציה במחירי המזון.

 

באשר לשאלה מה צפוי קדימה, על פי הערכות, מגמת העלייה במחירי הסחורות בעולם צפויה ללוות אותנו גם בטווח הבינוני-ארוך, בעיקר לאור הפגיעה המשמעותית בשרשרת האספקה בתוצאה ממשבר הקורונה והעומס חסר התקדים בשוק הספנות. גם המחסור החמור ביבול, התארכות משבר הקורונה מחירי ההובלה הגבוהים ואפילו ההתחממות הגלובלית, ימשיכו ללחוץ על מחירי הסחורות כלפי מעלה. כל אלה, לצד מגמות צרכניות כמו התגברות טרנד צריכת מוצרי בריאות, ישפיעו אף הן מצד הביקוש ועשויות להביא להמשך עליית מחירי הסחורות גם בעתיד.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.