המלחמה ההיברידית מחזקת את הצורך בחברות סייבר

בכל הנוגע ללחימה באוקראינה, אמצעי התקשורת מדווחים בעיקר על ריח אבק השריפה והמטוסים הרוסים שמטילים פצצות ברחבי הערים השונות. אולם לצד הלחימה הקלאסית, מתנהלת במקביל מלחמה נוספת - במרחב הסייבר

"צד הלחימה הקלאסית, מתנהלת במקביל מלחמה נוספת - במרחב הסייבר". מחשב על רקע הדגל רוסיה
עדי מהרשק
|
03 אפריל, 2022

להלן תמלול הסרטון:

הלחימה הרוסית אמנם בולטת בעיקר בהרס הרב שהיא זורעת ברחבי אוקראינה, אבל קיים מרחב נוסף שבו מתקיימת לחימה. תוכל להרחיב בנושא?

שלום אלון, את תוצאות הלחימה הרוסית הממושכת בשטח אוקראינה כולנו רואים כל הזמן. ערים שהיו רק לפני זמן קצר מלאות חיים הוחרבו, מבנים אזרחיים כמו בתי ספר, מרכולים ומבני מגורים שהופצצו והפסקה באספקת החשמל והמים. אך לצד הלחימה שכולנו רואים ומבינים היטב, משתמשים הרוסים בנשק אחר, אולי לא פחות מסוכן, בזירת הסייבר. הלחימה המשולבת הזאתי קיבלה את השם "לחימה היברידית", הכוללת שימוש בלוחמה הקלאסית הקונבנציונלית לצד לוחמת הסייבר. במסגרת לוחמת הסייבר, הצבא הרוסי יצר, בין היתר, עומס מכוון על שרתים למניעת גישה לאתרים, ופרץ לאתרים ממשלתיים ולאתרים עם מידע חיוני באוקראינה.

 

עדי, מהן המסקנות משיטת הלחימה המשולבת? כיצד היא תשפיע על היערכות של חברות וממשלות בתחום בעתיד?

תהליך הדיגיטציה בעולם כולו ממשיך בקצב מסחרר, ואיתו גם העלייה במתקפות סייבר כאלה ואחרות, באופן שוטף ולא כחלק ממלחמה. העלייה הזו מגבירה את הדריכות בקרב ממשלות וחברות שהינן חיוניות למשק, אשר פועלות כבר היום כדי למנוע את המתקפה שוודאי כבר נמצאת מעבר לפינה. פוטנציאל הפגיעה הוא רחב, ועשוי לבוא לידי ביטוי בפגיעה חמורה בתשתיות מים וחשמל, דליפה של מידע חיוני ומידע על אזרחים ועוד. הפגיעות עולה ואיתה נחיצותן הגוברת של חברות אבטחת המידע, שיסייעו במניעת הפגיעה ובניטור שלה. כמובן שהמלחמות האלה יעשו מתוחכמות יותר ויעלו רמה עם הזמן.

 

ולסיום, מהי ההשפעה על החברות בענף הסייבר?

כמובן שמגמת העלייה בלוחמת הסייבר חיובית עבור חברות הסייבר, שצפויות לחוות גידול בביקוש לשירותיהן. ממשלות וחברות גדולות כבר הצהירו על הגדלת תקציבי הסייבר שלהן. בישראל למשל, גדל תקציב הסייבר ב-2022 בכ-73% לעומת תקציב הסייבר ב-2019. גם הכניסה הצפויה של טכנולוגיות מתקדמות כמו אינטרנט של הדברים ודור 5, מחזקת את הצורך בהגנה ברשת. לראייה, מדד Nasdaq CTA cybersecurity הכולל בעיקר חברות סייבר, עלה בכ-5% בחודש האחרון מאז החלה הלחימה ברוסיה. אותו המדד הניב בשנה האחרונה תשואה דו ספרתית של כ-28%.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 03/04/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.