עד כמה נמצאים בסכנה רווחי חברות הנדל"ן?

דרור ברגר
|
01 נובמבר, 2015
גילוי נאות


חברות הנדל"ן המניב מגדילות את הרווחים בעוד החברות השוכרות את הנכסים מציגות הפסדים. האם זה סיכון עבור חברות הנדל"ן?

 

תמליל הסרטון:

 

מה מצבן של חברות הנדל"ן המניב המקומיות?

למרות סימני ההאטה במשק, מרבית חברות הנדל"ן המניב, ובמיוחד אלו הפועלות בתחום הקניונים, המשיכו להראות צמיחה בהכנסות וגידול ברווחים ברבעונים האחרונים. החברות נהנות משיעורי תפוסה גבוהים מאוד ומהמשך העלייה בשכר הדירה, וזאת בתקופה בה האינפלציה נמוכה מאוד. גם מבחינה פיננסית החברות במגזר נראות טוב. רובן הפחיתו את רמת המינוף בשנים האחרונות, והן נהנות משיעורי ריבית נמוכים על ההלוואות שלהן. כמו כן החברות זוכות לדירוג אשראי גבוה מחברות הדירוג.

 

מה הסיכונים העומדים בפני החברות?

התוצאות הכספיות המצוינות של החברות בענף נראות קצת מנותקות מהמציאות הכלכלית במשק. כיצד ייתכן שבתקופה בה אנו עדים להאטה בצמיחה בישראל, חברות הנדל"ן ממשיכות להציג תוצאות יציבות וחזקות? השאלה הגדולה היא עד מתי יוכלו החברות לגבות דמי שכירות גבוהים וליהנות מתפוסה גבוהה, בעוד חלק נכבד מהחברות ששוכרות את הנכסים מציגות תוצאות חלשות. צריך לזכור שכל זה קורה בתקופה בה יוקר המחיה נמצא במוקד, ולשוכרים אין אפשרות להעלות מחירים לצרכנים מצד אחד ולהתמקח עם בעליי הנכסים מצד שני. סיכון נוסף לחברות הנדל"ן מגיע כתוצאה מהעלייה המשמעותית בשטחי המסחר שנפתחים ברחבי הארץ.

 

האם הסיכוי במניות הנדל"ן גבוה מהסיכון?

לדעתנו הסיכון במניות הנדל"ן עלה ואנו חושבים שאנו עשויים לפגוש בהתממשותם של חלק מהסיכונים בעתיד. יחד עם זאת, נכסי נדלן טובים במיקומים מרכזיים אשר אין להם תחליף צפויים לסבול פחות לאורך זמן. בנוסף, אנו בוחנים את התשואות של מניות סקטור הנדלן המניב ומעריכים שהן מניבות למחזיקים בהן תשואה ראויה המפצה על הסיכון. לכן, אנו עדיין חושבים שמניות כמו עזריאלי, מליסרון או אמות מהוות השקעה ראויה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 01/11/2015 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש