ראיון עם גילעד אלטשולר – חשיבה לטווח ארוך

אלטשולר שחם
|
05 ספטמבר, 2016
גילוי נאות

תפריט משנה


בשנים האחרונות בית ההשקעות גדל מאוד מבחינת היקף נכסיו, כיצד הדבר בא לידי ביטוי בדרך שאתם מנהלים השקעות? האם הגודל מהווה נטל?

אין ספק שמנהל השקעות של היקף קטן של נכסים יכול לשנות פוזיציות בצורה מהירה יותר. אבל זה לא סגנון ההשקעה שלנו, ההחלטות המוצלחות ביותר שלנו לאורך השנים, היו תמיד ברמת האסטרטגיה, כמו לדוגמא איזה מח"מ להיות באג"ח הממשלתי, מה משקל האג"ח הקונצרני הנכון ומה הפיזור לחו"ל. אלו החלטות שיכולת היישום שלהן לא מושפעת מהיקף הנכסים. בנוסף, ככל שאתה מנהל יותר נכסים, באפשרותך ליצר יתרונות שישמשו אותך לאורך זמן ויתנו לך בסיס הרבה יותר יציב לטווח הארוך. ניהול השקעות כולל הרבה מאוד החלטות ופעולות תפעוליות. לאורך השנים האחרונות חיזקנו מאוד את התשתית של החברה, זה בא לידי ביטוי בצוות מאוד מקצועי ומנוסה, מערכות מחשוב ותהליכי עבודה מסודרים. המצב הזה, מאפשר לנו להתמודד עם הרבה מאוד נתונים, לקבל החלטות, לבצע ולעשות בקרות. גם עבורי, זה מותיר יותר זמן להתמקדות באסטרטגיה ובחשיבה על הטווח הארוך.

 

אם מדברים על טווח ארוך, תוכל להתייחס למאפיינים של ניהול כספי הגמל, הפנסיה וההשתלמות. במה הם שונים ממוצרים אחרים?

אם אנחנו מדברים על תהליך החשיבה, אז בבסיסו הוא לא שונה מניהול התיקים שלנו או קרנות הנאמנות. אנחנו מתחילים בניסיון להבין מהם המגמות ארוכות הטווח בכלכלה הגלובלית וכמובן מחפשים עיוותי שוק. אבל בעולם של החיסכון ארוך הטווח יש מספר מאפיינים שמאפשרים לנו לפעול בכלים שאינם אפשריים רגולטורית בניהול תיקים או בקרנות. קחו למשל את נושא הנכסים הלא סחירים. יש לנו 2 יחידות מקצועיות שמתמחות באשראי לא סחיר ובנכסים אלטרנטיביים. בגלל הגודל והמקצועיות שלנו, מגיעים אלינו פרויקטים או אפיקי השקעה שחלקם עם רמת סיכון נמוכה יחסית, בזכות בטחונות שאנו דורשים, או שהנגישות להן היא רק לשחקנים גדולים. היקף ההשקעות בפרויקטים אלו בעולם ארוך הטווח שלנו הולך וגדל והם בהחלט מגוונים מאוד את התיק, מצד אחד מורידים סיכון ומצד שני מוסיפים לתשואה. אגב זו גם דוגמא טובה לשאלה הראשונה שמסבירה היכן היתרונות של שחקן גדול.

 

באופן יחסי, בית ההשקעות מאופיין ככזה אשר מקצה חלק גדול יחסית לשווקי חו"ל. היכן היתרונות היחסיים של גוף ישראלי הפועל בשווקים הגלובליים?

אם נתחיל בשורה התחתונה, אני מאמין שהיקף הנכסים של מנהלי הנכסים הגדולים המושקעים בחו"ל ילכו ויגדלו בשנים הקרובות. כפי שאני רואה זאת, זה כורח ומחויב המציאות. שוק ההון הישראלי אינו מגוון מספיק וכתוצאה מכך גם אינו מספיק נזיל. כשהכל עולה, אז אולי כולם שמחים, אבל טבעו של השוק הוא שמדי פעם ללא התראה מספיקה, הקרקע נשמטת. לפעמים זה קורה נקודתית בשוק אחד, כמו שכבר קרה בעבר לדוגמא בתקופת האינתיפאדה. כשמשהו גדול קורה בעולם, אז מן הסתם לשוק הישראלי קשה להתנתק ממנו. אבל בעיה מקומית בישראל לאו דווקא תשפיע על העולם. בראיה קצרת טווח התמקדות במקום אחד יכולה להניב ביצועים בולטים, אבל כשהמצב משתנה והשוק מאבד את הנזילות שלו, היכולת של מנהל ההשקעות לאזן את מצב התיק או לנצל הזדמנויות פשוט נעלמת. מבחינתי, ניהול סיכונים שמתייחס לתרחישים קיצוניים זו מחוייבות לאמת שלי. תיק שמפוזר היטב, עשוי לשפר את המצב בהיבט הזה. מדי פעם אני מוכן להפסיד נקודות פוטנציאליות של הטווח הקצר אם הן לא תואמות את המטרות והתרחישים האפשריים בטווח הארוך.

 

ולגבי השאלה על גוף ישראלי בשווקים הגלובליים?

בוודאי שיש יתרון מסוים לגוף שיושב בקרבת עסקים שהוא משקיע בהם. בגלל זה יש מה שנקרא Home Bias שקיים אגב בכל העולם. מהצד השני, בזכות האינטרנט המרחק שלנו ממידע מלא ומקיף על עסק שפועל בגרמניה לא גדול יותר משל גוף שיושב בארה"ב, יפן או אוסטרליה. בנוסף, אנו עומדים בקשר עם גופי מחקר בינלאומיים וכשיש צורך, האנליסטים שלנו טסים להיכן שצריך כדי להשלים את התמונה. היכן שאנחנו לא מרגישים מספיק בנוח לא נשקיע או לחלופין נפעל לפתרון שתואם את הסיכון שמתאים לנו.

 

לסיכום, איך היית מתמצת את המפתח להצלחה?

בחסכון לטווח ארוך, אסטרטגיה ויכולת התמדה הם המפתח.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר