אחרי קרוב לשנתיים: האטה בצמיחת חברות ההייטק

חברות ההייטק שנהנו מצמיחה מואצת בשנתיים האחרונות, חוות כעת האטה מסוימת. השווקים, ששמים דגש משמעותי יותר על מדדי יעילות ורווחיות, יוצרים לחץ אצל חלק מהחברות לשנות מודלים ולהתייעל. מה השתנה וכיצד פועלות החברות בסביבה החדשה?

"חברות ההייטק שנהנו מצמיחה מואצת בשנתיים האחרונות, חוות כעת האטה מסוימת". משרדים ריקים
ניר רוזנר
|
31 מאי, 2022

להלן תמלול הסרטון:

אם נסתכל רגע על השנתיים וחצי האחרונות, הרי שתחום ההייטק נהנה מפריחה משמעותית ומניות החברות שברו שיאים. מה הביא לכך?

שלום זוהר, למרות שרוב המגבלות כבר הוסרו ואפשר לומר שהחיים שלנו חזרו פחות או יותר לשגרה, את ההשפעות של מגיפת הקורונה אנחנו עדיין זוכרים. אחת ההשפעות הבולטות הייתה העלייה המשמעותית בצריכה המקוונת, ובכלל זה גם תחומי הקמעונאות המקוונת והגיימינג אשר שברו שיאים חדשים בצל הקורונה. הזמן הפנוי שהלך וגדל, לצד המגבלות והסגרים שהקשו על יציאה לחופשות ובילויים, גרמו ליותר ויותר אנשים לפנות לצריכה באינטרנט על כל סוגיה. רק לפני חצי שנה, רוב ההערכות עוד דיברו על כך שהפריחה בתחום האון ליין תימשך והחברות בתחום נהנו מתמחורים גבוהים, עם מניות שנגעו בשיאים חדשים. אולם כעת, ישנן הערכות שונות לגמרי.

 

ניר, מה השתנה מאז אותה תחזית אופטימית של המשך צמיחת חברות ההייטק?

השינוי בא לידי ביטוי בעיקר בסביבה המאקרו כלכלית, ובכלל זה הריבית והאינפלציה. בנקים מרכזיים בעולם מעלים את הריבית בקצב גבוה, ולנוכח האינפלציה ששוברת שיאים בארה"ב, באירופה וגם בישראל – מגמה זו צפויה להימשך לפחות עד סוף השנה, וגם אל תוך 2023. סביבה זו מחלישה את הצרכנים ואת כוח הקנייה שלהם, מה שבא לידי ביטוי גם בצמצום הצריכה באון ליין. חלק לא מבוטל מהלקוחות והמשתמשים שנוספו במהלך משבר הקורונה, נוטשים כעת או מצמצמים את השימוש בפלטפורמות המקוונות.

 

ולסיום, מהי ההשפעה על חברות ההייטק וכיצד הן מתמודדות עם הסביבה החדשה?

לאור העלייה באי הוודאות וההאטה שעוד צפויה ללוות אותנו, יותר ויותר חברות הייטק מעדכנות תחזיות ועוברות ממיקוד בצמיחה למיקוד במדדי רווחיות ויצירת תזרימי מזומנים. בנוסף, ישנו קושי משמעותי בגיוס כספים, כך שהחברות פונות למקורות העצמיים שלהן כמו קופת המזומנים. המשקיעים, מנגד, בוחנים את יכולתן של החברות להציג רווחיות גבוהה יותר בעתיד. בהתאם, נראה כי חברות שלא עומדות ברף ולא מוכיחות את יכולתן להיות רווחיות ולייצר תזרים מזומנים מהפעילות שלהן – משלמות את המחיר.  במבט קדימה, לא ניתן לדעת האם המגמה הזו תימשך לאורך זמן, אולם נראה כי מדובר בתקופה מאתגרת במיוחד שבאה לידי ביטוי גם בהתייעלות מצד החברות בדמות צמצום בכוח אדם ו/או בהקטנת תקציבי השיווק למשל.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 31/05/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.