אירופה מתאוששת? זמן לחזור למניות בגוש היורו?

אלטשולר שחם
|
07 דצמבר, 2015
גילוי נאות

 

האירועים הביטחוניים בפריז הובילו למספר ימים שליליים בבורסות באירופה, אבל הם כנראה לא ישנו את התמונה המלאה בגוש היורו, שלאחרונה נראית טוב יותר מבעבר. עדיין לא מדובר בחזרה לצמיחה שאפיינה את מדינות היבשת בשנים שלפני המשבר של 2008, אולם הנתונים מלמדים כי הפעילות העסקית באירופה אכן מתרחבת, ובקצב המהיר ביותר מאז 2011. הדברים האלו ניכרים גם בהערכות הכלכלנים שמדברות על שיעור צמיחה של כ- 1.5% ב- 2015 ו- 2% ב-2016, וזאת בהשוואה לצמיחה של 0.9% בלבד ב-2014. מטבע הדברים, מדינות חזקות כמו גרמניה מובילות את ההתאוששות, אבל גם צרפת, איטליה ואפילו ספרד, שעד כה התקשו להתרומם, מתחילות גם הן להראות סימנים מעודדים מאוד.

 

למרות הנתונים החיוביים, אנשי הבנק המרכזי באירופה עדיין לא שבעי רצון מקצב ההתאוששות של כלכלות הגוש, ורמזו על פוטנציאל להרחיב את תוכנית ההקלה הכמותית. הם מוטרדים בעיקר מנתוני האבטלה, שעדיין עומדים על שיעור גבוה במרבית מדינות הגוש (כ- 10.5% בממוצע). היעד של הבנק המרכזי היא אבטלה נמוכה מ- 8.6%, ולדעתו הירידה לשם איטית מידי עד עתה. גם האינפלציה עדיין שלילית ברוב חלקי היבשת, אם כי התייצבה על 0% לאחרונה (בממוצע בכל מדינות הגוש).

 

לאחרונה, צצו גם בעיות ביטחוניות שעלולות להעיב על החזרה של המדינות לצמיחה תקינה. החשש הוא שמקרי הטרור בצרפת וההתחממות בגזרת רוסיה-טורקיה עלול להוביל להתחממות באירופה, שתחייב את המדינות להגדיל את תקציבי הביטחון שלהן. במצב בו חלקן עדיין מתמודדות עם בעיית גירעון נכבדה, הרחבה של הוצאות הביטחון עלולות להעמיק את הגירעון התקציבי אף יותר.

 

לאור זאת, הצהיר יו"ר הבנק המרכזי כי ייתכן ובעתיד הקרוב יופעלו כלים מוניטאריים נוספים כדי להאיץ את ההתאוששות בגוש. להזכירכם, אירופה כבר נמצאת כעת בעיצומה של תוכנית הרחבה כמותית במסגרתה מזרים הבנק המרכזי כ- 60 מיליארד יורו לכלכלה מידי חודש. לכן, להערכתנו, פוטנציאל הורדות ריבית נוספות בגוש מצומצם, במיוחד בתקופה בה הריבית בארה"ב צפויה להתחיל לעלות בחזרה. עם זאת, ייתכן והבנק המרכזי בגוש ינקוט בצעדים מרחיבים אחרים, למשל הרחבת הזרמת הכספים לגופים פיננסים.

 

בין אם אירופה תמשיך להתאושש בקצב איטי או שהגידול בתמריצים יעודד את הצמיחה עוד, הנקודה המעניינת היא שביבשת נמצאות היצואניות הגדולות ביותר בעולם. למעשה, למעלה מ- 60% מהמכירות של החברות במדדי המניות העיקריים בגרמניה, צרפת, איטליה וספרד מגיעות מחוץ למדינת האם שלהן. לכן, חברות אלה מושפעות בעיקר מהתנהגות השוק העולמי והרבה פחות ממה שקורה בכלכלה האירופית. לא מפתיע לכן, כי מצבן של אותן חברות גלובאליות היה טוב בהרבה משל חברות המתבססות על פעילות בתוך אירופה.

 

יתרון נוסף של היצואניות הוא היורו החלש. היות והן מוכרות במט"ח ומשלמות חלק נכבד מהתחייבויותיהן ביורו, העובדה שהמטבע האירופאי נחלש ביחס לשאר המטבעות בעולם, ובעיקר מול הדולר, מגדילה את רווחיותן של החברות. ככל שתימשך תוכנית ההקלה הכמותית ביבשת ותמשיך את הפיחות ביורו, הן ימשיכו ליהנות מהעניין. העלאת הריבית הצפויה בארה"ב והעובדה שהיא עשויה לחזק את הדולר גם ביחס ליורו, תתרום עוד בעניין הזה, בעיקר לחברות שמוכרות בדולרים.

 

לאור אי הוודאות הרבה שעדיין קיימת באשר לעוצמת ההתאוששות הכלכלית באירופה, ההעדפה שלנו היא לכן לחברות אירופאיות גלובאליות כאלו. הן יוכלו להמשיך לצמוח ולהציג תוצאות טובות ככל שתימשך ההתאוששות בעולם. נוסף על פוטנציאל הצמיחה מעבר לים, ככל שההתאוששות הכלכלית בגוש תגבר, היצואניות הגדולות כנראה יהיו הראשונות ליהנות מכך.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.