האם מניות הבנקים בארה"ב אטרקטיביות להשקעה?

אלטשולר שחם
|
04 אוגוסט, 2015
גילוי נאות

 

המגזר הפיננסי הוא אינדיקטור מצוין למצב הכלכלה - כשהבנקים מתפקדים בצורה יעילה ורווחית, הם יכולים לספק לחברות ולפרטיים את האשראי שהם צריכים לצרכי צמיחה, וכשהבנקים בקשיים, כפי שהיה במשבר של 2008, החברות במשק נפגעות מהמחסור באשראי, משהו שמשפיע לשלילה על הכלכלה במדינה כולה. היום, חמש שנים לאחר אותו משבר, הבנקים האמריקנים נראים הרבה יותר טוב, ודוחות הרבעון השני שהתפרסמו לאחרונה, מחזקים את ההערכה כי רובם הבריאו בצורה משמעותית מאז - הם ניקו בצורה יסודית את המאזנים מנכסים רעילים, התייעלו ומכרו חטיבות לא רווחיות, ורובם כבר חזרו להציג רווח נקי חיובי.

 

עם זאת, התוצאות מלמדות כי השיפור הכלכלי במדינה אמנם מאפשר לבנקים להגדיל את היקף תיקי האשראי שלהם, אבל בצורה מוגבלת בלבד, ובנוסף, הבנקים מתקשים לשפר את הרווחיות לאור הירידה הנוספת במרווח האשראי. בתור דוגמא לבנקים אמריקנים שיש להם פעילות בנקאית גרידא אפשר לקחת את וולס פארגו למשל, בנק המשכנתאות הגדול ביותר במדינה. לפי התוצאות, ברבעון השני הסתכמו הכנסות הבנק ב- 21.3 מיליארד דולר, גידול קל בלבד בהשוואה להכנסות של 21.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי אף התכווץ במקצת במהלך הרבעון, מ- 5.42 מיליארד דולר אשתקד ל- 5.36 מיליארד דולר.

 

מנגד, בנקי השקעות, שמתבססים גם על פעילויות נוספות שאינן תלויות בריבית (למשל הכנסות מעמלות משוק ההון, הנפקות, מיזוגים ועוד), הציגו תוצאות טובות יותר. אחד מהבולטים מבין בנקי ההשקעות בוול סטריט הוא ג'י.פי מורגן. הבנק הגדול ביותר במדינה במונחי נכסים עקף את תחזיות האנליסטים לרבעון השני גם ברווח וגם בהכנסות – הוא סיים את הרבעון עם הכנסות של 24.53 מיליארד דולר ורווח נקי של 6.26 מיליארד דולר, גבוה מ- 5.98 מיליארד דולרים שהשיג ברבעון המקביל אשתקד.

 

לשמחתם של הבנקים, הפד הצהיר כי הוא עומד להתחיל לבצע העלאת ריבית עוד השנה ולהמשיך להעלות את הריבית בהדרגה בשנים הקרובות, עד שהיא תשוב ל"רמה נורמאלית" כדבריו. כאמור, רווחיות הבנקים על הכנסותיהם מריביות תלויה קשר ישיר במרווח האשראי בין הריבית שהם גובים על ההלוואות לבין הריבית שהם משלמים על הפיקדונות. לכן, עליית הריבית תסייע להם להגדיל בחזרה את מרווח האשראי, שהתכווץ לאחרונה לשפל היסטורי. זה צפוי להוביל לשיפור גם ברווחיות של הבנקים שמתבססים בעיקר על פעילות בנקאית רגילה.

 

השיפור בפעילות המערכת הבנקאית בארה"ב אינה סוד, והיא באה לידי ביטוי בעלייה של עשרות אחוזים במניות הבנקים בשנתיים האחרונות. חלק מהמניות אף עברו כבר את רמות השיא אליהן הגיעו לפני המשבר. מצד שני, הבנקים עדיין נסחרים במכפילים נמוכים ברמה היסטורית, שלא משקפים במלואו הן את השיפור הדרמטי שהם עברו בשנים האחרונות והן את העובדה שהם חוזרים לחלק דיבידנדים נאים. להערכתנו, ככל שתתחזק מגמת ההתאוששות של המשק האמריקני וככל שהבנקים ימשיכו להציג תוצאות איכותיות ברבעונים הקרובים, יותר ויותר כסף של המשקיעים יכנס למניות המגזר וידחוף אותן לרמות מחיר שיגלמו את השיפור בצורה מלאה יותר. לכן, להערכתנו רכישת סל של מניות בנקים אמריקנים מובילים נראית השקעה אטרקטיבית לשנים הקרובות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.