החורף בפתח: מחירי הנפט והגז הטבעי ממשיכים לעלות על רקע משבר האנרגיה בעולם

בחודשים האחרונים מתמודד העולם עם מחסור באנרגיה, אשר מוביל למשבר ולעליית מחירי הגז והנפט - בעיקר באסיה, ארה"ב ובאירופה

"בחודשים האחרונים מתמודד העולם עם מחסור באנרגיה, אשר מוביל למשבר ולעליית מחירי הגז והנפט". תמונה של טחנות רוח
סיוון הושמנד
|
28 אוקטובר, 2021

להלן תמלול הסרטון:

אז נתחיל עם השאלה המתבקשת - למה מחירי האנרגיה עולים?

שלום אלון, השילוב של התאוששות ממשבר הקורונה ושיבושים בשוק התובלה העולמי, הזניקו את מחירי האנרגיה בעולם לשיא של 5 שנים, ובגוש האירו אפילו נרשם שיא היסטורי. גם החורף הקשה שהיה וזה שכבר נמצא בפתח, מגביר את הלחץ על המחירים. לאלה מצטרפת גם ירידה באנרגיה המופקת מטורבינות רוח בעיקר באירופה, וקשיים בחידוש חוזים של אספקת גז מרוסיה. בסין תושבים התבקשו להגביל את הצריכה, מפעלים עצרו עבודה וקניונים נסגרים מוקדם כדי לחסוך שימוש בחשמל. התמונה שמצטיירת כרגע היא שקצב הפקת האנרגיה המתחדשת לא עומד בביקוש הגובר, ולכן מחייב שימוש באנרגיה המסורתית והמזהמת.

 

סיוון, בואי נדבר קצת מספרים.

קודם כל, חשוב להבין שהמגמה הכללית בעולם היא שימוש הולך ופוחת בפחם, לטובת מעבר לגז טבעי ולמקורות אנרגיה חלופיים ירוקים יותר. הביקושים העולים לגז טבעי, המשמש לייצור חשמל ולחימום הבתים, יצרו לחץ נקודתי על מחירו. אם בחודש יוני מחיר הגז הטבעי עמד על 3 דולרים, אז בשיא שנרשם בתחילת חודש אוקטובר המחיר קפץ ליותר מ-6 דולרים. מחיר הנפט עמד בתחילת השנה על 56 דולרים, והיום נסחרת כבר באזור ה-80 דולרים לחבית. לאור הקפיצה המשמעותית במחירים, בחלק מהמקומות הופסק הייצור לחלוטין והפך ללא רווחי. מפעלים שלא ביצעו גידור למחירי הנפט והגז והסתמכו על כוחות השוק, חוו עלייה משמעותית במחירם.

 

ולסיום, בשורה התחתונה, האם זו מגמה שתמשיך איתנו קדימה?

כמו שהדברים נראים עכשיו, נראה כי הקפיצה במחירי האנרגיה היא מגמה זמנית בלבד ונובעת משילוב של מספר גורמים יחד. אפשר להעריך שבטווח הארוך האנרגיה המתחדשת תלך ותתפוס מקום משמעותי יותר על חשבון האנרגיה הפוסילית. בהתאם, גם מחירי הגז והנפט עשויים לרדת. ישנם פערים שצריך לגשר עליהם כמו מציאת פתרונות אחסון לאנרגיה כדי להימנע ממחסור קדימה. אבל הסבירות שמדינות יפתחו מחדש מכרות פחם או תחנות כוח הפועלות בצורה הזו, היא נמוכה, ובסופו של דבר נראה כי העולם כולו הולך לאותו כיוון – ביסוס והגדלת השימוש באנרגיה מתחדשת.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 28/10/2021 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.