סיכום 2022: מה קרה בכלכלה העולמית ואיך עשויה להיראות שנת 2023?

שנת 2022 הייתה לא קלה למשקיעים ולציבור בכללותו, שהרגיש בכיס את עליית יוקר המחיה ואת ניצניה של האטה עולמית. סיכום שנה ותחזית זהירה לשנת 2023 – כבר מתחילים

סיכום שנה ותחזית זהירה לשנת 2023. אינפוגרפיקה של המספרים 2023
אתי יוחנן
|
02 ינואר, 2023
|
הסקירה היא מיום 02/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

להלן תמלול הסרטון:

השנה החולפת בכלכלה העולמית נראית במבט לאחור כמו רכבת הרים – אינפלציה מזנקת, ריבית שעולה עוד ועוד, טלטלה בשווקים. איך כל זה התחיל?

שלום זוהר, בכלכלה נקודת ההתחלה היא קצת בעיני המתבונן, אבל אין ספק ששנת 2022 תיזכר כשנה שבה האינפלציה טיפסה באופן מדאיג בקרב הכלכלות המובילות בעולם, בארה"ב, באירופה וגם בישראל. האינפלציה החלה להרים את ראשה עם היציאה ממשבר הקורונה, כבר לקראת סוף שנת 2021. הצריכה והביקושים העולים למוצרים ולשירותים פגשו קשיים בשרשראות האספקה, וגם משבר ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין. האתגרים האלה התגברו על רקע המלחמה באוקראינה, מחסור בחומרי גלם ומשבר אנרגיה חמור – שכמעט גרם לאירופה להישאר בחושך ושיתק מגזרים שלמים. שינויים בשוק התעסוקה האיצו את האינפלציה, עליית הביקושים הנמשכת, יוקר המחיה המטפס. כל אלה עוררו שורה של צעדי ריסון בבנקים המרכזיים ובראשם גל של העלאות ריבית חדות.

 

אתי, איך השפיעו הצעדים המוניטריים על השווקים, ואילו אלטרנטיבות עמדו לרשות המשקיעים?

עליית הריבית בעולם ובישראל השפיעה מטבע הדברים על שערי המטבע, אגרות החוב וכמובן על המניות. צריך להבין שסביבת הריבית העולה מייצרת אלטרנטיבות להשקעה ולחיסכון, וגוררת לצדה תמחור מחדש של כל נכסי הסיכון. לכן, ראינו ירידות חדות בשווקי המניות ובאגרות החוב - רוב המדדים המובילים סגרו את השנה בירידות דו ספרתיות. בינתיים, המשקיעים חיפשו אפיקים סולידיים יותר ובטוחים יחסית מפני האטה עולמית. חלקם מצאו מקלט בפיקדונות או במסלולים צמודי ריבית, וגם הדולר הפך לחלופה מעניינת לאחר שקיבל רוח גבית מהבנק הפדרלי המרכזי בארה"ב, והתחזק לרמות שלא נראו שנים מול מטבעות מרכזיים.

 

ולסיום, אנחנו שומעים כל הזמן על הציפיות להאטה עולמית, כשבחלק מהסקטורים זה כבר מורגש. כיצד זה עשוי להתפתח השנה? 

שנת 2023 נפתחת בשלב שבו נראה כי העלאות הריבית משפיעות, וניכרת התמתנות ברמת האינפלציה. בהתאם, כבר ראינו העלאה מתונה יותר בריבית בארה"ב, וגם בישראל. ההערכה הרווחת היא שבמהלך השנה תהליך העלאות הריבית יגיע למיצוי, על רקע ההאטה העולמית והתכווצות בצמיחה. ההאטה הזו כבר כאן, וכנראה שזהו מחיר בלתי נמנע למדיניות הריסון האגרסיבית - אך ככל הנראה גם צעד הכרחי לצינון המחירים. לדוגמה, כבר עכשיו ניתן לראות בארה"ב מגמה של ירידה במחירי הנדל"ן, וייתכן שנראה זאת גם בישראל בקרוב. קשה לצפות כיצד תתפתח השנה אך ההערכה היא שכאשר האינפלציה תתקרב ליעד וכיוון הריבית יתברר - תחזור גם הוודאות וייתכן שהשווקים יחזרו לעלות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 02/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.