עונת הדוחות בארה"ב הגיעה לסיומה: מי הוביל ומי נשאר מאחור?

החברות בארה"ב כבר פרסמו את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2021, וזה בדיוק הזמן לסכם ולבחון אילו ענפים בלטו לחיוב ואילו נותרו מאחור

"החברות בארה"ב כבר פרסמו את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2021". דגל אמריקה
אתי יוחנן
|
28 פברואר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

מהם האירועים המרכזיים אשר עמדו ברקע לעונת הדוחות לרבעון הרביעי של שנת 2021?

שלום אלון, עונת הדוחות לרבעון הרביעי של שנת 2021 נפתחה כאשר ברקע האינפלציה הדוהרת שהגיעה לשיא חדש של עשרות שנים, וכן תחזית ברורה לכך שהפד האמריקאי יבצע מספר העלאות ריבית השנה. כשבועיים לאחר תחילת עונת הדוחות, הפד אכן אותת על כך שבכוונתו להעלות את הריבית כבר בתחילת חודש מרץ. עניין נוסף שמלווה את החברות בתקופה הנוכחית, הוא המשבר המחריף בשרשרת האספקה העולמית, אשר מעכב חברות רבות בייצור מוצריהן ובזמן האספקה ללקוחות. במקביל, החל גם תהליך של מעבר כספים משמעותי ממניות הצמיחה - ובעיקר הטכנולוגיה, שנהנו מתשואות עודפות גבוהות מאוד בשנתיים האחרונות – לעבר מניות ערך, השייכות, בין היתר, לסקטור הפיננסים והאנרגיה. נראה שמניות הטכנולוגיה פתחו את עונת הדוחות עם מכפילים גבוהים מאוד, שבהם גלום צפי מצד המשקיעים לרווחים גבוהים בעתיד.

 

אתי, אילו ענפים בלטו לחיוב ואילו הציגו תוצאות חלשות באופן יחסי?

על פי נתוני חברת המחקר FactSet, כמות של 77% מהחברות הציגו רווח למניה, EPS, אשר היה גבוה מהתחזיות המוקדמות – נתון שהוא מעט מעל הממוצע בחמש השנים האחרונות, שעומד על 76%. קרוב ל-80% מהחברות דיווחו על הפתעה חיובית בגזרת ההכנסות. בענפי הטכנולוגיה, האנרגיה, הבריאות והתעשייה נרשם אחוז החברות הגבוה ביותר שדיווחו על רווחים אשר היו גבוהים מהתחזיות. במגזר השירות והסחורות נרשם אחוז החברות הנמוך ביותר שדיווח על רווחים מעל התחזיות.

 

ולסיום, אחד הדוחות שיצר המון כותרות ורעש  היה הדו"ח של מטא – או פייסבוק. תוכלי להרחיב מה היה שם?

בעוד שרוב החברות הגדולות מתחום הטכנולוגיה הציגו דוחות חיוביים באופן יחסי, עם תחזיות אופטימיות קדימה, הדוחות של מטא, ששינתה לפני מספר חודשים את שמה מפייסבוק, יצרו אכזבה בקרב המשקיעים. החברה פספסה את תחזיות הרווח של האנליסטים אך עקפה את תחזית ההכנסות. בסוף הדיווח החברה צללה ביותר מ-20% במסחר המאוחר, ככל הנראה על רקע תחזית מאכזבת, צפי לירידה בהכנסות מפרסום והעובדה שהיא לא מצליחה לגרום למספר המשתמשים שלה לצמוח. יחד עם זאת, חשוב אולי לזכור שהחברה עובדת במרץ על כניסתה לתחום המציאות הרבודה, בתקווה שזה יאפשר לה לצמוח ולחזור לקדמת הבמה כפלטפורמה דומיננטית כפי שהייתה לפני מספר שנים.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 28/02/2022 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.