בני 60 ומעלה? הדברים החשובים שאתם צריכים לדעת על קצבת הפנסיה שלכם

במשך כל שנות העבודה אנחנו חוסכים כספים בקרן הפנסיה, שישולמו לנו כפנסיה חודשית לאחר הפרישה. מה יהיה גובה הקצבה והאם יש לנו דרך להשפיע על הסכום שנקבל בכל חודש?

"הדברים החשובים שאתם צריכים לדעת על קצבת הפנסיה שלכם". גרף של זוגות ומטבעות
יעל מנדלבוים
|
28 פברואר, 2021

להלן תמלול הסרטון:

רגע הפרישה לפנסיה הוא אחד הרגעים המרגשים ביותר בחיים. מה צריכים לדעת החוסכים שהגיעו לגיל הפרישה ומעוניינים להתחיל לקבל את קצבת הפנסיה?

שלום לאה, היציאה לפנסיה מסמלת סיום של תקופה ארוכה ומעבר לפרק חדש. במועד הפרישה יש לא מעט החלטות שצריך לקבל, חלקן עשויות להשפיע על איכות החיים שלנו במהלך כל שנות הפרישה ועד סוף חיינו. חוסכים בני 60 ומעלה אשר חסכו בקרנות הפנסיה החדשות (קרנות שנפתחו לאחר שנת 1995) יכולים להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה שלהם, כאשר הסכום שיקבלו נגזר מהחיסכון הכולל שצברו במהלך שנות עבודתם. איך זה עובד? קרן הפנסיה מחלקת סכום החיסכון במקדם ההמרה לקצבה, ובדוגמה מספרית אם למשל חסכתם בקרן הפנסיה שלכם כשני מיליון שקלים ומקדם ההמרה שקרן הפנסיה קבעה עבורכם הוא 200, המשמעות היא שאתם אמורים לקבל בכל חודש פנסיה 10,000 שקלים. ומה משפיע על מקדם ההמרה? הנתונים האישיים כמו גיל הפרישה, גיל בן או בת הזוג, תאריך הפרישה ועוד. פרמטרים נוספים שמשפיעים בצורה מהותית על גובה הקצבה, הם דמי הניהול והתשואה בקרן הפנסיה שלכם.

יעל, הזכרת את דמי הניהול והתשואה כגורמים המשפיעים על הקצבה החודשית. איזו השפעה יש לתשואה על גובה קצבה הפנסיונית?

לתשואה יש השפעה דרמטית על גובה הפנסיה שנקבל בטווח הארוך. גם אחרי הפרישה הכספים ממשיכים לצבור תשואה בשוק ההון בחשבון ייעודי למקבלי קצבאות. כדי שקרן הפנסיה תוכל לשלם לחוסכים את הקצבה שמגיעה להם, היא מציבה יעד מטרה של תשואה שנתית בגובה 4.26% ברוטו. לאור זאת, יש חשיבות משמעותית לניהול ההשקעות בקרן הפנסיה בגוף שיוכל לעמוד ביעד התשואה. כך למשל, בשנת 2020 שהייתה שנה מאתגרת ותנודתית בשוק המניות, היו קרנות פנסיה שהצליחו לעמוד ביעד המטרה, בעוד שחלק לא הצליחו וראינו שונות גדולה בגובה התשואה בין הגופים השונים. כאן המקום להזכיר שבקרנות הפנסיה המקיפות לפחות 60% מהנכסים במסלול מקבלי הקצבאות מושקעים באגרות חוב מיועדות שמנפיקה המדינה, המניבות תשואה מובטחת של  4.86% צמודים למדד. בקרנות פנסיה צעירות, שיעור אגרות החוב המיועדות יכול להגיע אף ל-85%, מה שמבטיח תשואה גדולה ויציבות לפורשים.

ולסיום, התייחסת לתשואה, בואי נדבר על דמי הניהול, כיצד הם משפיעים על גובה הקצבה?

גם לדמי הניהול יש השפעה על גובה הקצבה* שנוכל לקבל. כל קרן פנסיה גובה דמי ניהול באחוז מסוים מהנכסים המנוהלים בחשבון מקבלי הקצבאות, כאשר דמי ניהול המקסימליים שאפשר לגבות עומדים היום על 0.5%. קרנות הפנסיה הנבחרות מציעות היום דמי ניהול מופחתים בגובה של 0.3% בלבד. בשורה התחתונה, נתון זה מאפשר לפורשים מקרן פנסיה עם דמי ניהול מופחתים ליהנות מתוספת של כשני אחוזים לפנסיה שלהם.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 28/02/2021 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש. האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני. *לפני ניכוי דמי ניהול. עבור פורשים שהחלו לקבל קצבה מינואר 2018 ואילך, הקצבה תהיה צמודה לתשואה אחת לשנה.