הילדים בני 18 ותכנית "חיסכון לכל ילד" שלהם נפתחה? כל מה שחייבים לדעת

ילדים שהגיעו לגיל 18 זכאים למשוך את הכספים שנצברו עבורם בתכנית חיסכון לכל ילד מטעם המדינה. במידה וילדיכם יבחרו שלא למשוך את הכסף, הם יכולים לצבור סכום הרבה יותר גבוה. הנה כל מה שחשוב לדעת לפני שמבצעים פעולה בלתי הפיכה

ילדים שהגיעו לגיל 18 זכאים למשוך את הכספים שנצברו עבורם בתכנית חיסכון לכל ילד. משפחה עם גרף עוגה
לילך הירשהורן
|
06 ספטמבר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לפני שנצלול לטיפים החשובים, בואי נזכיר בקצרה מהי תכנית חיסכון לכל ילד ומי זכאי לה?

שלום זוהר, חיסכון לכל ילד היא אחת התכניות הבולטות של השנים האחרונות. במסגרת התכנית, זכאים כל ילד וילדה בישראל לחיסכון חודשי מטעם המדינה עד שיגיעו לגיל 18. בכל חודש מפקידה המדינה 52 שקלים, וההורים יכולים להכפיל את סכום החיסכון ולבחור להוסיף 52 שקלים נוספים בעבור כל ילד. התוספת תילקח מתוך קצבת הילדים שמשולמת מטעם הביטוח הלאומי. החיסכון עצמו מנוהל בקופת גמל או בבנק – בהתאם לבחירת ההורים בעת פתיחת החיסכון, או כברירת מחדל במידה ולא בוצעה בחירה. אם הנכם הורים למתבגרים שהגיעו לגיל 18, ייתכן שהם כבר קיבלו מכתב מהגוף המנהל על כך שהחיסכון שלהם זמין למשיכה.

 

לילך, מה חשוב לדעת לפני שמחליטים למשוך את הכספים?

לילדים יש נטייה לרוץ ולמשוך את הכסף מבלי להבין לעומק את המשמעות. לכן, רגע לפני שמבצעים את המשיכה שהינה צעד בלתי הפיך – כדאי להסביר להם כמה דברים. קודם כל, כדאי לזכור שהחל מגיל 18 האפשרות למשוך את הכספים נשמרת ואפשר למשוך אותם בהמשך. אם החיסכון של ילדיכם מושקע בקופת גמל באחד מבתי ההשקעות, הם יוכלו להמשיך ליהנות מניהול מקצועי של הכספים בשוק ההון. מעבר לפוטנציאל התשואה, משיכת הכספים פירושה הפסד של מענק כספי בגיל 21 למי שלא משכו את הכספים.

 

ולסיום, האם אפשר להפקיד סכומים נוספים לחיסכון במסגרת התכנית?

מעבר לסכומים שמפקיד הביטוח הלאומי והתוספת של ההורים, לא ניתן להפקיד סכומים נוספים, כלומר סה"כ 104 שקלים בחודש. יחד עם זאת, ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה על שם הילדים באופן עצמאי כחיסכון משלים, ולהפקיד עד לתקרה של כ- 72,000 שקלים בשנה. בקופה זו תוכלו אתם, ההורים, להמשיך לחסוך עבור ילדיכם, ואף לעודד אותם לחיסכון בעצמם. החיסכון בקופת גמל להשקעה הינו נזיל, ואפשר למשוך אותו בכל זמן ולכל מטרה, בכפוף לתשלום מס של 25% בגין הרווחים. בנוסף, תוכלו לבחור באיזה מסלול השקעה ינוהלו הכספים, ואת רמת הסיכון המתאימה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 06/09/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.