חיסכון לכל ילד מטעם המדינה, נחמד אבל זה כנראה לא מספיק

5 שנים עברו מאז יזמה המדינה את תכנית חיסכון לכל ילד, אשר באמצעות הביטוח הלאומי מפקידה לכל ילד עד גיל 18 כ-52 שקלים בחודש, וההורים יכולים להשלים כ-52 שקלים נוספים. התכנית הזו אמנם עשויה לסייע לילדים בחייהם הבוגרים, אך לכל הורה כדאי לחשוב גם על חיסכון נוסף

"5 שנים עברו מאז יזמה המדינה את תכנית חיסכון לכל ילד". תמונה של משפחה
לילך הירשהורן
|
28 פברואר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לא מזמן תכנית חיסכון לכל ילד חגגה 5 שנים. מה המשמעות שלה עבור ילדי ישראל?

שלום אלון, תכנית חיסכון לכל ילד היא תכנית ביוזמת המדינה שנועדה לאפשר לכל ילד בישראל להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כלשהו, שיפתח בפניו הזדמנויות ויקדם אותו. נכון לשנת 2022 המדינה מעבירה בכל חודש כ-52 שקלים, לקופת חיסכון ייעודית. באפשרות ההורים להכפיל את החיסכון של ילדם ולהעביר כ-52 שקלים נוספים מתוך קצבת הביטוח הלאומי המשולמת להם.

 

לילך, איפה הכסף מנוהל והאם ניתן להגדיל את החיסכון מעבר ל-104 שקלים בחודש?

כל הורה יכול לבחור איפה ינוהל החיסכון של ילדיו, בקופת גמל או בבנק. כשבוחרים בקופת גמל הכסף מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שנבחר, ומושפע מהתשואה שמשיג הגוף המנהל לאורך השנים. ניתן לבחור בין מגוון מסלולים ברמות סיכון שונות – גבוהה, נמוכה ובינונית. לעומת זאת, כשבוחרים בבנק, ניתן לבחור בין מסלולי ריבית שונים, כאשר גובה הריבית ידוע מראש בחלק מהמסלולים. כשמסתכלים על פוטנציאל התשואה לאורך זמן, הרי שחיסכון בקופת גמל להשקעה עשוי להניב תשואה משמעותית יותר לאורך השנים ביחס לחיסכון בבנק. באשר להגדלת החיסכון במסגרת תכנית חיסכון לכל ילד, לא ניתן לחסוך יותר מ-104 שקלים בחודש עבור כל ילד.

 

ולסיום, אז מהן האפשרויות עבור הורים שמעוניינים בחיסכון נוסף עבור ילדיהם, מעבר לתכנית חיסכון לכל ילד?

אחת האפשרויות הנפוצות בקרב הורים היא לחסוך בקופת גמל להשקעה עבור ילדיהם. קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון לכל מטרה עם גמישות מקסימלית, שמאפשר הפקדה שוטפת, בהוראת קבע חודשית, הפקדה חד פעמית - או שילוב ביניהן. המשיכה מתאפשרת בכל זמן שתרצו, בכפוף לתשלום מס רווח הון. ניתן לפתוח את החיסכון על שם ההורה ולייעד אותו לטובת הילד, או לפתוח חיסכון נפרד על שם הילד. קיימת מגבלת הפקדה לקופה בסכום של כ-71 אלף שקלים בשנה. אם למשל אחד ההורים כבר חוסך בקופת גמל על שמו, ומעוניין לחסוך בנוסף גם עבור הילדים, האפשרות המתאימה היא לפתוח קופת גמל להשקעה על שם ילדיו, ובכל אחת מהן להפקיד עד 71 אלף שקלים בשנה. כאשר פותחים קופה על ידי ההורים בשמו של הילד, כל פעולה או שינוי מצריכה אישור וחתימה של שני ההורים. גם קרובי משפחה או הורים החיים בנפרד יכולים לפתוח חיסכון על שם הילדים. ניתן לפנות לחברה המנהלת לבירור כלל האפשרויות בנושא.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 28/02/2022 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.