מה צריך לבדוק כדי לוודא שהפנסיה שלכם באמת עובדת בשבילכם?

רובנו מפקידים לקרן הפנסיה שלנו אלפי שקלים בכל חודש, ובבוא היום חיסכון זה אמור להיות אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלנו אחרי הפרישה. איך נדאג שהחיסכון הזה מנוהל כראוי ונמצא במסלולים המתאימים לנו?

"רובנו מפקידים לקרן הפנסיה שלנו אלפי שקלים בכל חודש, איך נדאג שהחיסכון הזה מנוהל כראוי ונמצא במסלולים המתאימים לנו?". דוחות ואופציות לניהול חיסכון
ענבל בליימן
|
29 יולי, 2021

להלן תמלול הסרטון:

קודם כל, מדוע חשוב כל כך לדאוג כבר היום לקרן הפנסיה שלנו?

שלום אלון, החיסכון הפנסיוני הוא אחד החסכונות החשובים והגדולים ביותר שיש לנו בחיים. החל משנת 2008 ישנה חובת חיסכון לשכירים ומשנת 2017 חובה זו חלה גם על עצמאיים. ישנם רבים שחוסכים מעבר לכך במטרה למקסם הטבות מס ולהגדיל את החיסכון לפנסיה. במהלך השנים, החיסכון הפנסיוני עשוי להצטבר לסכום של מאות אלפי שקלים או יותר, והוא אמור לשמש כאחד ממקורות ההכנסה העיקריים אחרי הפרישה. הכספים בקרן הפנסיה מושקעים בשוק ההון כדי לייצר תשואה על החיסכון ולאפשר לנו להגיע לפרישה עם סכום משמעותי. לכן, יש כמה החלטות חשובות שנוכל לקבל כבר היום כדי להבטיח שהפנסיה שלנו אכן מתאימה לצרכים שלנו, כמו החברה המנהלת, איכות ניהול ההשקעות וגם מסלול ההשקעה המתאים.

 

ענבל, מה לגבי מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה, אילו אפשרויות קיימות ומה יכול להתאים לכל חוסך?

קרנות הפנסיה מציעות מגוון מסלולי השקעה, כמו מסלול מניות, כללי, אג"ח ועוד. מסלולים אלה נקראים מסלולי השקעה מתמחים, וניתן לבחור את המסלול המתאים וגם לבצע מעבר בין מסלול אחד לאחר בצורה חופשית מתי שתרצו. כך אפשר להתאים את רמת הסיכון לנקודה בה אתם נמצאים בחייכם. למשל, חוסכים צעירים, יכולים לשקול מעבר למסלול עם חשיפה למניות ברמת סיכון גבוהה, כדי להתאים את פוטנציאל התשואה באמצעות עיקרון הריבית דריבית שמאפשר ליהנות מתשואה גם על ההפקדות החדשות וגם על הריבית המצטברת. מנגד, חוסכים מבוגרים שעומדים בפני פרישה בקרוב וצפויים להשתמש בכסף, יכולים לבחור במסלול סולידי, עם חשיפה נמוכה למניות כדי לשמור על יציבות החיסכון. חוסכים שמצטרפים לקרן הפנסיה ולא בוחרים במסלול השקעה ספציפי, הם משויכים אוטומטית למודל תלוי גיל - מודל שקבע משרד האוצר לפני מספר שנים, המציע מסלולים עם רמת סיכון יורדת ככל שהגיל עולה. המעבר בין המסלולים מתבצע באופן אוטומטי, כשמגיעים לגיל המתאים.

 

לסיום, הזכרת קודם את הגוף המנהל ואת איכות ניהול ההשקעות. איך אני יודע שהגוף שמנהל את קרן הפנסיה שלי עושה עבודה טובה?

לגוף שמנהל את קרן הפנסיה שלנו ולמקצועיות שלו יש חשיבות עליונה. כל הבדל בתשואה השנתית לאורך זמן, צפוי להשפיע על הפנסיה בצורה משמעותית. למשל, חוסך בן 30, שכיר, שמרוויח 10,000 ₪ בחודש ומפקיד בהתאם לפנסיית החובה, צפוי להגיע לפרישה עם פנסיה חודשית של 8,800 ₪. אם לאורך השנים שיעור התשואה בפנסיה שלו היה גדל באחוז אחד נוסף בלבד בכל שנה, הפנסיה שלו הייתה עומדת על כ-11,000 ₪. ואיך נוכל לדעת מה התשואה בפנסיה שלנו? זה פשוט. נכנסים לאתר הפנסיה-נט, אתר אובייקטיבי של משרד האוצר, ומבצעים השוואה בין קרנות הפנסיה. רצוי לבדוק את ביצועי הקופה בחתכי זמן שונים ולתקופות ארוכות, למשל 5 שנים ומעלה. בבדיקה לתקופות כאלו ניתן לראות בצורה ברורה את הפערים בין הקרנות השונות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 29/07/2021 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.