ניהול אקטיבי VS ניהול פאסיבי: מה ההבדל בין שתי הגישות?

כשחושבים על השקעה בשוק ההון, לרוב עולה המחשבה באיזו מניה או אג"ח להשקיע. במקביל לגישה זו, שנקראת גישה אקטיבית, ישנה גישה פאסיבית שהרעיון שלה הוא מעקב אחרי מדדים במגוון תחומים. מה ההבדל בין הגישות ואילו אפשרויות הן מעניקות לנו כחוסכים?

"כשחושבים על השקעה בשוק ההון, לרוב עולה המחשבה באיזו מניה או אג"ח להשקיע. במקביל לגישה זו, שנקראת גישה אקטיבית, ישנה גישה פאסיבית שהרעיון שלה הוא מעקב אחרי מדדים במגוון תחומים". צומת דרכים
רונן גולן
|
01 אוגוסט, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לפני שנדבר על היתרונות, החסרונות והאפשרויות שעומדות בפני חוסכים ומשקיעים, בוא נבין מהו ההבדל בין ניהול אקטיבי וניהול פאסיבי?

שלום אלון, כשחושבים על השקעה בשוק ההון, לרוב המחשבה הראשונה שעולה היא האם להשקיע במניה כזו או אחרת, באג"ח מסוים או באיזו קרן נאמנות לבחור. גישה זו נקראת גישת הניהול האקטיבי, ומשמעותה בחירה סלקטיבית ומודעת של ניירות ערך בהתבסס על ניתוח ומחקר מקדימים, וכן תחזוקה שוטפת של תמהיל ההשקעות באמצעות קנייה ומכירה של ניירות ערך. במקביל לגישה האקטיבית, קיימת גישה נוספת שצברה תאוצה בעשורים האחרונים, והיא גישת הניהול הפאסיבי. גישה זו לא דורשת ניהול שוטף והרעיון שלה הוא מעקב אחרי מדדים במגוון תחומים כמו מניות, אג"ח, סחורות, מט"ח וכדומה. במקום לנסות לבחור מניה ספציפית, אג"ח ספציפי או מקבץ של ניירות ערך, ניתן לעקוב אחרי מדד או מקבץ מדדים, ובכך להיצמד לתשואות השוק.

 

רונן, מה היתרונות הבולטים של כל גישה?

כל אחת מן הגישות עשויה להתאים למשקיעים שונים. גופי השקעה רבים משלבים בין שתי הגישות באופן שוטף בנכסים שהם מנהלים. אחד היתרונות המשמעותיים של גישת הניהול הפאסיבי, הוא שמתקבלת חשיפה למגוון רחב של ניירות ערך, באופן שמקטין את התנודתיות ואת סטיית התקן אשר נובעות מהשקעה בנייר ערך בודד. מעקב אחרי מדדים מאפשר לרוב חשיפה למאות ואף אלפי ניירות ערך. לעומת זאת, למנהלי השקעות מיומנים ובעלי ניסיון ישנם כלי מחקר וניתוח מעמיקים אשר לרוב לא נגישים למשקיעים הפרטיים, ולכן באפשרותם לבחור בצורה טובה יותר ניירות ערך עבור החוסכים שלהם.

 

ולסיום, מהן האפשרויות שעומדות בפני משקיעים בהקשר של ניהול אקטיבי ופסיבי?

במידה ואתם מנהלים את ההשקעה באופן עצמאי, תוכלו להחליט האם לעקוב אחרי מדדים באופן פאסיבי, או לבחור בעצמכם ניירות ערך ספציפיים לתיק. כשמנהלים את החסכונות באמצעות גוף השקעה מומחה ובעל ניסיון, לרוב תותאם ההשקעה לצרכים ולמטרות שלכם. חשוב לדעת שכיום גם בחיסכון הפנסיוני חברות רבות מציעות בנוסף למסלולים המוכרים כמו מסלול כללי, מסלול אג"ח או מניות – גם מסלולים פאסיביים. חלק מן החברות מציעות מסלול פאסיבי שבו מתבצע מעקב אחרי מדד ספציפי כמו מדד ה-s&p500 האמריקאי. בנוסף יש חברות אשר משלבות את שני העולמות – פאסיבי לצד אקטיבי – ובמסלול ההשקעה שהן מציעות ישנם מספר מדדים מאזור גאוגרפי אחד או יותר כפי שהן רואות לנכון – במטרה להגדיל את הגיוון והפיזור. בדרך זו, יכולים החוסכים ליהנות מניהול אקטיבי בבחירת מדדים, סקטורים והשילוב הנכון ביניהם - בהתאם לתנאי השוק המשתנים.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 01/08/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.