עצמאים, השנה כמעט מסתיימת וזו הזדמנות להפקיד לקרן ההשתלמות שלכם

סוף השנה מתקרב, וזה הזמן בשנה שבו עצמאים רבים בוחרים להפקיד כספים לקרן ההשתלמות. גם בתקופה מורכבת זו, קיימת חשיבות לנסות ולהפקיד ככל שניתן, על מנת לממש זכאות להטבות מס שונות, כגון: הוצאה מוכרת, פטור מתשלום מס על הרווחים, דחיית מס ועוד. מהם סכומי ההפקדה שיזכו אתכם בהטבות מס? הנה כל מה שכדאי לדעת

אלטשולר שחם
|
10 דצמבר, 2023

אנו נמצאים באחת התקופות המורכבות והקשות ביותר שידעה המדינה כמעט מאז הקמתה. על אף הקושי העצום, והעובדה שאי הוודאות תופסת מקום מרכזי בחיינו, חשוב לנסות ליצור ודאות לפחות בהיבט הכלכלי. סוף השנה המתקרב הוא הזדמנות עבורכם, העצמאים, לממש זכאות להטבות מס בעבור הפקדה לקרן ההשתלמות.

הפקדה לקרן השתלמות עשויה לזכות אתכם בהטבות מס שונות. ראשית, עצמאים[1] המפקידים לקרן השתלמות יכולים ליהנות מהטבה כפולה: ההטבה הראשונה היא בגין הוצאה מוכרת על חלק מההפקדות, וההטבה הנוספת מתקבלת בעת משיכת כספים כדין, ומעניקה פטור ממס על הרווחים עבור הפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 19,920 ש"ח.[2] לאור זאת, עצמאים רבים דואגים להפקיד בסוף השנה כספים בקרן ההשתלמות כדי ליהנות מהטבות מס שונות.

הוצאה מוכרת: הקטנת גובה ההכנסה החייבת במס

עצמאים יכולים להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת[3] שלהם, עד לתקרת הכנסה שנתית של 283,905 ₪. הפקדה זו נחשבת להוצאה מוכרת, שמשמעותה הקטנת סכום ההכנסה החייבת במס. אם הכנסתכם הקובעת עומדת על 283,905 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה מוכרת עבורכם יעמוד על 12,776 ש"ח (283,905 ש"ח כפול 4.5%).

שווי הטבת המס מסוג ניכוי (הוצאה מוכרת) מחושב לפי גובה המס השולי, כפול ההפקדה הנחשבת להוצאה מוכרת. למשל, אם אתם משלמים מס שולי של 47%, באפשרותכם ליהנות מהטבת ניכוי בסך של 6,005 ש"ח[4] (12,776 ש"ח כפול 47%). הדיווחים על ההפקדות לקרן ההשתלמות מתבצעים במסגרת הדו"ח השנתי הרגיל והם לא דורשים בירוקרטיה נוספת.

פטור מתשלום מס על הרווחים

הטבה בולטת נוספת שניתן לקבל כנגד הפקדות לקרן ההשתלמות, היא פטור מתשלום מס על הרווחים שנצברו בעת משיכה כדין. עצמאים נהנים מפטור ממס עבור הפקדות עד לגובה של 19,920 ₪ בשנה, נכון לשנת 2023. במקביל, ניתן להפקיד מעבר לתקרה השנתית וליהנות מהיתרונות של קרן ההשתלמות כמכשיר חיסכון, כדוגמת ניהול כספים מקצועי בשוק ההון, מסלולי השקעה מגוונים, ניוד בין קרנות בצורה חופשית[5] וללא עלות, קביעת מוטבים ועוד.

מאפיין נוסף בקרן ההשתלמות הוא מנגנון דחיית תשלום המס על הרווחים למועד המשיכה. בניגוד למוצרים אחרים בשוק ההון, שינויים במסלול ההשקעה בקרן ההשתלמות לא כרוכים בעלות ולא מחייבים תשלום מס בגין הרווחים שנצברו בעת ביצוע השינוי.

משיכת קרן ההשתלמות

באופן כללי, ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות כסכום חד פעמי לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה (או 3 שנים, במידה והכספים מיועדים למטרות השתלמות או בהגעה לגיל פרישה). עם זאת, כיום ישנה הבנה שלא בהכרח כדאי לוותר על מכשיר החיסכון הזה, ולכן רבים בוחרים שלא למשוך את הכספים גם כשהם הופכים נזילים. ישנם הרואים בקרן ההשתלמות חיסכון משלים לפרישה, ואחרים מבקשים למקסם את אפקט הריבית דריבית שהולך ומתעצם ככל שתקופת החיסכון מתארכת. משיכת הכספים מקרן ההשתלמות עלולה לגרום לאובדן הזכויות והוותק שנצברו לאורך השנים, וספירת ותק הקרן, במידה ותהיינה הפרשות/הפקדות חדשות, תתחיל גם היא מחדש.

בתקופה מאתגרת ולא שגרתית זו, קיימת חשיבות לשמירה על מקורות החיסכון השונים וניסיון להגדילם ככל שניתן, תוך מימוש הזכאות להטבות המס

השונות שמעניקה המדינה.

    

המידע המפורט לעיל הוא חומר מסייע בלבד, מעודכן לשנת 2023, ואין לראות בו כמידע שלם וממצה. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי למצות ו/או  להוות תחליף להוראות החוק, תקנון קרן ההשתלמות ונהלי החברה, כפי שיהיו ו/או יעודכנו מעת לעת,  ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח).  . אין במידע משום התחייבות להשגת

תשואות. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

[1] יחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד, הזכאי להטבות מס בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").

[2] נכון לשנת 2023

[3] כהגדרתה בפקודת מס הכנסה.

[4] ההטבה אינה מתחשבת בהוצאה של תשלומים לביטוח לאומי ולמס בריאות.

 

[5] בכפוף להגשת בקשה מתאימה מלאה ותקינה, במועדים הקבועים בהוראות הדין.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת