תיקון 190 – הטבת מס לחיסכון שלך

דפי צבר מוטורין
|
29 מרץ, 2016

 

קופות הגמל איבדו מהאטרקטיביות שלהן לאחר ביטול האפשרות למשיכה הונית וייעוד הכספים לקצבה. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שינה את התמונה והחזיר את כדאיות החיסכון בקופות הגמל. מה אומר התיקון ואלו הטבות הוא מקנה לחוסכים?

 

תמליל הסרטון:

 

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

קופות הגמל נזנחו על ידי רוב החוסכים בעקבות השינוי בשנת 2008 שביטל את האפשרות למשוך את הכספים בצורה הונית ואפשר רק משיכה קצבתית. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקף בשנת 2012, החזיר את קופות הגמל לקדמת הבמה. היריעה קצרה מלפרט את כל השינויים שנקבעו במסגרת התיקון ולכן בחרנו להתמקד בשינוי המהותי - משיכה חד פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת.

 

מה המשמעות של שינוי זה?

כיום יש אפשרות, בתנאים מסוימים, להפקיד לקופת גמל ולמשוך כספים באופן חד פעמי, ללא צורך באישור פקיד שומה ובשיעור מס מופחת בגובה 15% מס נומינלי ממרכיב הרווח.

 

מה היתרונות של חיסכון בקופת גמל?

לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות אחרות בשוק. למשל, יש פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב. יתרון נוסף, כפי שציינתי קודם, הינו בעת משיכת כספים באופן חד פעמי, תשלום המס מופחת ובגובה חמישה עשר אחוזים מס נומינלי ממרכיב הרווח לעומת עשרים וחמישה אחוזים מס ריאלי ממרכיב הרווח כפי שרווח בשוק. זאת למעשה הטבה כפולה, היות והיא מגלמת בתוכה דחיית תשלום מס לרגע משיכת הכספים וגובה המס מופחת בעת ביצוע משיכה חד פעמית. אם העמית יחליט למשוך את הכספים כקצבה, יוכל ליהנות גם מפטור מלא ממס רווחי הון. בקופות גמל הניהול מקצועי, מגוון רחב של מסלולי השקעה, אפשרות לחשיפה לניירות ערך בכל העולם, וכל זאת תחת דמי ניהול נמוכים בהשוואה לחלופות אחרות.

 

למי זה מתאים?

חיסכון באמצעות קופת גמל הוא אפשרות נהדרת עבור כל החוסכים. ניצול יתרונות הפקדה ומשיכה מקופות גמל על פי תיקון 190 מתאים במיוחד עבור מי שצבר סכום משמעותי, שקרוב לגיל 60 ושצפויה להיות לו קצבה חודשית של מעל 4,400 ₪ היות וזה יאפשר לו למשוך את הכספים בהגיעו לגיל 60, בכפוף לתקרות הקבועות בחוק, תוך ניצול הטבת המס. קל לראות את הכדאיות של חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 מול החלופות הקיימות בשוק. בתור דוגמא, בתנאים הקיימים בשוק היום - בסביבת אינפלציה של 0% , חוסך שהפקיד מיליון שקלים המיועדים לקצבה מוכרת לקופת גמל שהניבה תשואה שנתית של 6%, ישלם במשיכת הכספים מהקופה מס רווחי הון בסך של כ- 9,000 שקלים בלבד, זאת לעומת מס של כ-15,000 שקלים שהיה משלם אילו היה מנהל את כספו בחלופות אחרות המצויות בשוק.

אולי יעניין אותך

נושאים

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 29/03/2016 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש. האמור כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. אין לראות באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים והוראות ההסדר התחיקתי. הדובר הינו סוכן ביטוח פנסיוני העובד בחברת אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ שהינה סוכנות לביטוח פנסיוני מקבוצת אלטשולר שחם והינה בעלת זיקה למוצרים הפנסיוניים שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ובעלת זיקה לפוליסות הביטוח המשווקות על ידי אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ *אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.*האמור כפוף לתנאים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי ו/או הנחיות החברה. *אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או חוק קופות הגמל ו/או הוראות כל דין *משיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת בתנאים האמורים אפשרית רק לגבי הפקדות שבוצעו החל משנת 2012 ואילך.*הדוברת הינה סוכנת ביטוח פנסיוני העובדת בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.