איך משפיעה התנודתיות בשווקים על שע"ח שקל-דולר?

במשך חודשים ארוכים, ואפילו שנים, ראינו את השקל הולך ומתחזק מול המטבעות המובילים בעולם ומול הדולר בפרט. לאחרונה, המגמה התהפכה והדולר הוא שמתחזק מול השקל. ננסה להבין למה

"במשך חודשים ארוכים, ואפילו שנים, ראינו את השקל הולך ומתחזק מול המטבעות המובילים בעולם ומול הדולר בפרט. לאחרונה, המגמה התהפכה והדולר הוא שמתחזק מול השקל". תמונה של מטבעות
דרור ברגר
|
04 יולי, 2022

להלן תמלול הסרטון:

ממה נבעה ההתחזקות המשמעותית של השקל בשנים האחרונות?

שלום לאה, בשנים האחרונות ראינו את השקל מתחזק בצורה מתמדת, בין היתר בעקבות ביצועיו החיוביים של המשק הישראלי, שנהנה מצמיחה גבוהה, שיעור אבטלה הולך ויורד ונתוני מאקרו חיוביים שהעידו על ירידה דרמטית בגירעון. גם גילוי מאגרי הגז בישראל וייצוא של גז, האקזיטים והמשך ההשקעות הנרחבות בהייטק תרמו בצורה משמעותית להתחזקות המטבע הישראלי. גם הפלישה של פוטין לאוקראינה לא הפריעה להמשך המגמה. בחלק מן התקופות השקל אף היה מועמד מוביל לקבלת התואר "המטבע החזק בעולם".

 

לחצו כאן כדי לפתוח פיקדון מט"ח

 

דרור, ואיזה שינוי חל בתקופה האחרונה ומדוע?

לאחרונה, בין היתר בעקבות התנודתיות הגבוהה בשוק המניות, אנחנו רואים היפוך במגמה. הדולר הוא דווקא זה שמתחזק אל מול השקל, ואגב לא רק ביחס לשקל אלא ביחס לכל המטבעות המובילים בעולם. המדדים המובילים, ובפרט אלה בארה"ב, ירדו בשיעור דו ספרתי מתחילת שנת 2022 ומשפיעים גם על המסחר בשוק המט"ח בשל פעילות גופי ההשקעה.

 

דרור, איך פעילות גופי ההשקעה בשווקים תנודתיים משפיעה על שוק המט"ח?

באופן עקרוני, כשיש תנודות משמעותיות בשוק המניות ובייחוד בעת ירידות חדות, נדרש לא פעם שינוי בביטחונות, במטרה להגדיל את ההגנה מפני מצבי קיצון. גופי ההשקעה בישראל חשופים בין היתר למניות בחו"ל באמצעות נגזרים, ונדרשים להגדיל את הביטחונות הדולריים שלהם כשהשוק יורד. הפעולה הזו יוצרת ביקוש למט"ח, ולדולרים בפרט, ומביאה להתחזקות הדולר אל מול השקל. ההערכות הן שככל שהירידות יימשכו, תימשך גם מגמת התחזקות הדולר אל מול השקל. כמובן שיש עוד גורמים שמשפיעים על שוק המט"ח, והמגמה הזו אינה מוחלטת, אולם בימים מסוימים יש לפעולות הללו השפעה משמעותית על שוק המט"ח.

 

לחצו כאן כדי לפתוח פיקדון מט"ח

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 04/07/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.