האם מניות חברות הביטוח אטרקטיביות להשקעה?

אלטשולר שחם
|
03 מרץ, 2015
גילוי נאות


חברות הביטוח המקומיות המשיכו להציג תוצאות לא רעות ברבעונים האחרונים, אולם המניות שלהן הניבו תשואת חסר ביחס למדדים המובילים בשוק. מצד אחד, שוק ההון העניק בשנה החולפת רוח גבית חזקה לתיקי הנוסטרו של אותן חברות. זאת כתוצאה מעליות שערים נאות, בעיקר באפיקים הסולידיים שם מושקע מרבית הכסף של החברות. העלייה בשווי ההון העצמי של החברות, הובילה אותם לרשום רווחים יפים. מנגד, סביבת הריבית הנמוכה אילצה אותן להגדיל את עתודות הביטוח שלהן, משהו שפוגע כמובן בשורת הרווח הנקי.

 

באופן כללי, המפקח על הביטוח מחייב את החברות בענף להחזיק רמה מסוימת של עתודות כספיות כדי לאפשר להן לעמוד בכל התחייבויותיהן למבוטחים, כולל במקרי קיצון. גובה העתודות מחושב בהתאם לריבית חסרת סיכון היות ורובן ככולן מושקעות בשוק ההון ברכיבים סולידיים. כשהריבית במשק יורדת, שווי העתודות קטן ולכן החברות נאלצות להפריש סכומים נוספים כדי להחזיר אותן לרמה הנדרשת. הכספים המופרשים לצורך כך נגרעים מהרווח של החברות. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2014, הפרישו חמש חברות הביטוח הגדולות כ-860 מיליון שקל אחרי מס להגדלת עתודות הביטוח, סכום אדיר שפגע ברווחים שלהן.

 

הגדלת ההפרשות צפויה להתרחש גם ברבעון הנוכחי, אבל היא אינה הבעיה היחידה של החברות בענף. הורדת הריבית במשק לרמה של 0.1%, נתנה עוד דחיפה למטה לתשואות האג"ח המקומיות, שגם כך חוו עליות מרשימות בשנים האחרונות. התוצאה היא שהיום כמעט ולא נשאר פוטנציאל רווחי הון באפיק הסולידי המקומי. לכן, רווחי ההון שקיזזו חלק מההפרשות להגדלת העתודות ברבעונים האחרונים, כנראה שלא יחזרו על עצמם בעתיד הקרוב. זה אומר ששורת הרווח הנקי של החברות צפויה להצטמצם, משהו שיפגע גם בהיקף הדיבידנדים שהן תוכלנה לחלק למשקיעים.

 

בנוסף לכל אלו, מעל ראשן של החברות מרחפת גם עננה כבדה של התהדקות רגולאטורית. כזכור, ועדת גרמן, שהוקמה כדי לטפל בחוליים של חברות הביטוח, פרסמה מסקנות שעשויות לחולל שינויים מרחיקי לכת בענף ולפגוע בהכנסות חברות הביטוח. שלל הסיכונים האלו יכולים להסביר את המכפילים הנמוכים בהם נסחרות המניות במגזר. מצד שני, סביר להניח שהרפואה הפרטית לא תיעלם ושהחברות ידעו להתאים את עצמן לתנאים החדשים. עם זאת, החברות שחשופות במידה רבה לתחום ביטוחי הבריאות, שם עוסקת עיקר הרפורמה המתוכננת, עלולות להיפגע מהעניין. לכן, ההעדפה שלנו היא לחברות ביטוח שנשענות בעיקר על תחומי החיסכון השונים כגון פנסיה.

 

אחת מהחברות האלו היא מנורה מבטחים. החברה הציגה רווח נקי מרשים של 254 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2014. זאת ירידה בהשוואה לתקופה המקבילה מלפני שנה, אולם החברה הצליחה להגדיל את היקף הנכסים המנוהלים שלה וצמצמה את הוצאות המימון. בסך הכול היא הניבה תשואה של 12% על ההון שלה באותה תקופה. המניה נסחרת כ- 25% מתחת להון העצמי שלה ובמכפיל רווח נמוך למדי, כך שהיא נראית אטרקטיבית מאוד להשקעה. כאמור, מנורה אינה היחידה שמניותיה נסחרות בזול. לדעתנו, רוב מניות המגזר נסחרות בחסר ונראות כאפיק מעניין להשקעה בהשוואה לחלופות הקיימות כיום בשוק המניות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.