ירידות בשווקים: תיקון בריא או ירידה ממושכת?

אלטשולר שחם
|
13 נובמבר, 2018
גילוי נאות

מלחמת הסחר בעולם, פיחות במטבעות בשווקים מתעוררים, בחירות האמצע בארה"ב, או אולי דווקא עליית הריבית בארה"ב - מה  גרם לירידות שראינו לאחרונה בשוק המניות? והאם מדובר בתחילתו של משבר פיננסי או בתיקון קצר ובריא?

המשבר הפיננסי הגדול שהחל ב-2008 אילץ את הבנקים המרכזיים בעולם להזרים כמויות אדירות של כסף לשוק כדי להרים את הכלכלה העולמית מהקרשים. לשם כך, הבנקים המרכזיים החלו בתוכניות הרחבה כמותיות, שהתבססו על הדפסת כסף ורכישת אגרות חוב בשוק ההון. מרבית המזומנים האלו זרמו אל הבנקים, מחזיקי האג"ח הגדולים, ובכך אפשרו להם לחלק יותר אשראי לעסקים ולקוחות פרטיים. במקביל, הבנקים המרכזיים הורידו את הריבית במשק לאפס. הציפייה הייתה שהזרמת כסף רב לשוק, יחד עם ריבית נמוכה, יתמכו בהתאוששות הכלכלית.

הפד האמריקני ביצע שלושה סבבים של תוכנית הרחבה כמותית כזו, שבמהלכם הוא הגדיל את המאזן שלו מ-700 מיליארד דולר בנובמבר 2008 לשווי אדיר של כ-4.5 טריליון דולר באוקטובר 2014. הדפסת הכסף הזו עשתה את העבודה והחזירה את הכלכלה האמריקנית לפסים תקינים. ברבעון הנוכחי צמח התמ"ג האמריקני בשיעור שנתי של 3.5%, זאת לאחר קצב צמיחה מהיר אף יותר של 4.2% ברבעון השני של השנה. השיפור הדרמטי ניכר גם בשוק העבודה, שרשם שיאי אבטלה שליליים, וגם בשוק הנדל"ן, שבו מחירי הדירות בחלקים נרחבים במדינה שבו לרמות המחירים של טרום המשבר. גם מרבית החברות האמריקניות הציבוריות שפרסמו דוחות כספיים לרבעון השלישי, הראו שיעורי צמיחה ורווחיות טובים יותר מתחזיות האנליסטים.

המצב הכלכלי המשופר של ארה"ב עודד את הפד להתחיל להעלות את הריבית למעלה. מאז 2015 הוא העלה את הריבית כבר שמונה פעמים, וכעת היא עומדת על הטווח שבין 2% ל-2.25%. תוואי העלאות הריבית של הפד כולל העלאת ריבית נוספת השנה ושלוש העלאות נוספות ב-2019, שצפויות להביא את הריבית לרמה של כ-3% בסוף השנה הבאה.

כידוע, העלאת ריבית בארה"ב דחפה את תשואות האג"ח במדינה למעלה. לאחרונה, חצו אג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב את הרף של 3%. במקביל, הפד הודיע על הפסקת תוכנית רכישות האג"ח שלו, שנמשכה על "אש קטנה" בשנים האחרונות, ואף על התחלת צמצום המאזן שלו. זה נתן דחיפה נוספת לתשואות האג"ח כלפי מעלה.

לאחרונה, נראה כי נפל למשקיעים האסימון - תם עידן הכסף החינמי עבור החברות. המשמעות היא כפולה: ראשית, ההלוואות בארה"ב צפויה להתייקר, כך שייתכן שלחלק מהחברות יהיה קשה יותר לממן הרחבת פעילות ורכישת מתחרות. חלקן אף עלולות להתקשות למחזר את החובות הנוכחיים כשיגיע מועד הפירעון שלהם. זה עשוי לפגוע במנועי הצמיחה של חלק מהחברות ומגדיל את הסיכון הטמון בהשקעה בחברות הממונפות מביניהן. שנית, עליית תשואות האג"ח צפויה להגדיל את האטרקטיביות שלהן ומצדיקה תמחור נמוך יותר של שוק המניות.

כלומר, ניתן לומר כי ככל הנראה, לא מלחמת הסחר, התחזקות הדמוקרטים לקראת בחירות האמצע בארה"ב או המשבר בארגנטינה או טורקיה הם הסיבות למגמה השלילית. סביר ששוקי המניות יורדים, פשוט כי המשקיעים מתאימים את המחירים לסביבת הריבית החדשה במשק. היות והמצב הכלכלי בארה"ב ממשיך להיות יציב ובעל אופק חיובי לשנים הקרובות, אנו מעריכים כי מדובר בסך הכול בתיקון מחירים בריא ולא במשבר פיננסי כלשהו, ובהמשך אנו צפויים לשוב למגמה החיובית שאפיינה את השווקים בשנים האחרונות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.