כיצד פתחו חברות הביג טק את שנת 2023?

ענקיות הטכנולוגיה נחשבות לקטר הצמיחה של הכלכלה העולמית. היכן מציבות אותן התוצאות של שנת 2022, ואיך זה עשוי להשפיע על התחזיות הכלכליות לשנה הקרובה?

ענקיות הטכנולוגיה נחשבות לקטר הצמיחה של הכלכלה העולמית. דוחות ומסמכים
דרור ברגר
|
20 פברואר, 2023
|
הסקירה היא מיום 20/02/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

להלן תמלול הסרטון:

ענקיות הטכנולוגיה הובילו את הצמיחה הכלכלית בשנים האחרונות, מה קרה להן בשנת 2022?

שלום אלון, 2022 לא הייתה שנה טובה לביג טק, כפי שמכנים את חמשת תאגידי הטכנולוגיה הגדולים בעולם – גוגל, פייסבוק, אמזון, אפל ומיקרוסופט. התמורות הכלכליות הגלובליות והציפיה למיתון הביאו לירידה בשווי המניות שלהן – חלקן בעשרות אחוזים. גוגל ופייסבוק למשל, חשופות במידה רבה להשפעות ההאטה בביקוש והיחלשות שוק הפרסום. אמזון חשופה להתכווצות שוק האי-קומרס, לאחר הזינוק החד בתקופת הקורונה. אלה רק שתי דוגמאות אבל העניין הוא שמדובר בחברות ענק שנחשבו לקטר המוביל של הצמיחה - העלייה שלהן במהלך השנים האחרונות משכה את כל המדדים כלפי מעלה. נראה כי הסטטוס הזה השתנה בשנת 2022, והתחיל להשתפר בתחילת 2023. גם כאן, צריך לציין שהשיפור בשווי המניות הוא בעיקר בזכות שינוי האווירה בשוק. חברות הביג טק לא הראו בהכרח שיפור עסקי בהכנסות או בקצב הצמיחה, אבל השוק מאוד מתגמל אותן על תוכניות ההתייעלות שהציגו.

 

דרור, מדובר בחברות שמעסיקות מאות אלפי עובדים, כיצד משפיעים צעדי ההתייעלות על התחזיות שלהן לשנה הקרובה?

מיקרוסופט, גוגל, פייסבוק ואמזון פיטרו בתחילת השנה ברחבי העולם כ-46 אלף עובדים יחד. אלה מספרים עצומים, אבל השוק מסתכל לא רק על פיטורים, אלא גם על ההתחייבויות לקצץ הוצאות תפעוליות וכמובן על שינויים ומהלכים עסקיים. כרגע לא ברור האם הביג טק יכולות לחזור לקצבים הדו-ספרתיים של לפני שנתיים ושלוש, כך שנראה כי חלק מהמשקיעים שואלים את עצמם האם הפרמיה שהם משלמים על החברות הללו מוצדקת. עם זאת, השוק בשנה האחרונה עובר מפוקוס על צמיחה והכנסות לפוקוס על רווחיות והתייעלות. זה הלך רוח שמורגש יותר ויותר לאחרונה, כמו למשל בעליית המנייה של פייסבוק לאחר ההודעה על הפיטורים הנרחבים.

 

ולסיום, אם חברות הביג טק נחשבות אינדיקטור לצמיחה, למה אפשר לצפות בכלכלה הגדולה בעולם השנה?

באופן טבעי, אם ענקיות הטכנולוגיה הנוצצות סובלות מהאטה בצריכת השירותים והמוצרים שלהן, המשמעות היא עצומה בצד של עסקים ומשקי בית. התמונה העולמית של האינפלציה משפיעה במידה רבה, כיוון שהמדיניות המוניטרית המצמצמת של העלאות ריבית מותירה הרבה פחות כסף בידי הציבור, ומצד שני יותר אלטרנטיבות להשקיע אותו. אז למרות שינוי מסוים באווירה וצעדי ההתייעלות במגזר ההייטק, נראה כי השוק ממתין להתבהרות התמונה מצד הבנק הפדרלי ולצעדים הבאים שינקוט במאבק באינפלציה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 20/02/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.