עולים להגנה: האם ההאטה בהייטק מחלחלת אל חברות הסייבר?

למרות שהאיומים על ארגונים ומדינות רק הופכים למתוחכמים יותר, איבדו חברות סייבר עשרות אחוזים משוויין מתחילת השנה. איך זה קורה, וכיצד יתמודדו חברות בתחום?

למרות שהאיומים על ארגונים ומדינות רק הופכים למתוחכמים יותר, איבדו חברות סייבר עשרות אחוזים. אלמנטים של תכנות
אלטשולר שחם
|
20 דצמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 20/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

אי היציבות הכלכלית והציפיה להאטה עולמית מטלטלות תעשיות ועסקים ברחבי העולם, וגורמות לצמצומים ועצירת גיוסים בחברות הייטק וסטארט-אפ. עד לאחרונה נדמה היה שחברות הסייבר שביניהן חסינות יותר למשבר, בשל הביקוש הקשיח למוצרי הגנת סייבר והרגולציה הענפה בנושא – שכן ככל שתהליכי טכנולוגיה ודיגיטציה תופסים תאוצה, סיכוני סייבר חדשים ומתוחכמים יותר נוצרים ומאיימים על חברות, מוסדות ומדינות.

 

למרות התעצמות איומי הסייבר ומקומם הגבוה בסדר העדיפויות של ארגונים בדרך כלל, בימים של אי ודאות, צמצום ההוצאות עשויים להגיע גם לתחום זה. סייבר איננה עוד מילת קסם, והנהלות ומשקיעים דורשים לבחון רכישות של מוצרים הגנתיים בהתאם לאיומי הליבה של הארגון לעומת מוצרי נישה המתמחים באיומים ספציפיים, ובהתאם לאפקטיביות ולדרישות רגולציה.

 

כך, לאחר שגשוג בענף שהגיע לשיאו בשנת 2021 עם שורה של אקזיטים וחדי קרן, נראה כי ענף הסייבר חווה לראשונה מזה שנים ירידה בשווי של חברות רבות מתחילת 2022. למעשה, החברות בתחום שהציגו קצב הכנסות מרשים אך רווחיות שלילית ותזרים מזומנים שלילי, השיאו תשואה שלילית חזקה ביחס למדד הנאסד"ק. לעומת זאת חברות בתחום עם צמיחה מתונה יותר, ועם רווחיות ותזרים מזומנים חיובי - הציגו תשואה טובה יותר באופן משמעותי.  

 

מגמה זו הפנתה את תשומת הלב למאות חברות סטארט-אפ קטנות ובינוניות בתחום הסייבר, שנהנו ממימון נדיב בשנים האחרונות על רקע הפריחה בענף – וכעת לא מצליחות להוכיח את עצמן עסקית מבחינת רווחיות. חלקן זכו לכינוי "חברות פיצ'ר", כלומר חברות המפתחות מוצר נישה, כשההערכות בענף הן שבמציאות של האטה עולמית ותחרות עזה הן לא בהכרח יצליחו לשרוד.

 

המשותף לרבות מהחברות הללו הוא מוצר בולט אשר הוביל את הצמיחה שלהן באופן מהיר בשנים האחרונות, וקיבל רוח גבית מסבבי גיוס ומימון של המשקיעים. חלק ניכר מהחברות הללו היו הפסדיות בשלוש השנים האחרונות, אך למרות זאת קיבלו מכפילים גבוהים למדי בשל שיעורי הצמיחה בהכנסות.

 

דוגמה חריפה יותר לכך ניתן לראות בתופעת חברות הספאק. אלה הן חברות פרטיות אשר מובלות על ידי טאלנטים ויזמים עם קרדיט משמעותי, שמגייסות כסף ציבורי על בסיס המוניטין של העומדים בראשן והאמון ביכולותיהם לאתר הזדמנויות טובות. לעתים אף מדובר בהשקעות בשווי גבוה מאוד, שאינן נתמכות במודל עסקי ברור או היתכנות לרווחיות בעתיד הנראה לעין.

 

אלא שבעידן ההתפכחות בהייטק, יחד עם עליית הריבית והאינפלציה, נראה כי החברות הללו נפגעו יותר הן מבחינת המכירות והן בקצב ההוצאות, כשהן מוכיחות שוב שגם חברות בצמיחה לא תמיד פועלות על פי מודל עסקי נכון. 

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 20/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.