שוק הדשנים והסחורות החקלאיות – האם ייקבע שיווי משקל חדש?

שוק הסחורות החקלאיות ושוק הדשנים הציגו עליות מחירים חדות בעיקר על רקע הלחימה הממושכת באוקראינה. גם שינויי האקלים והגידול המתמיד באוכלוסיית העולם כבר משפיעים על הביקוש וההיצע בענפים אלה. כעת, נשאלת השאלה איפה ייקבע שיווי המשקל החדש?

שוק הסחורות החקלאיות ושוק הדשנים הציגו עליות מחירים חדות בעיקר על רקע הלחימה הממושכת באוקראינה. שקי תברואה
אלטשולר שחם
|
15 ספטמבר, 2022

דשן הוא אחד החומרים החשובים ביותר בתעשיית החקלאות, שכן הוא משמש להעשרת הקרקע במינרלים ומלחים הנחוצים לגידולים שונים -אשר נוטים לרדת ברמתם עם הזמן. התעשייה המודרנית עושה שימוש נרחב בדשנים על מנת להגדיל את תפוקת הגידולים השונים ולשמור עליהם במצב אופטימלי. שוק הדשנים מהווה גורם תומך בגידולי המזון, ולכן מחירי הדשנים מאופיינים במתאם גבוה יותר עם הסחורות החקלאיות (ובעיקר חיטה, סויה ותירס). פועל יוצא של האמור, הוא ששוק הדשנים נוטה לעיתים לזוז בעקבות שוק הסחורות בפער זמן מסוים.

 

מחירי האשלג שברו שיא

שוק הדשנים, והאשלג בפרט, הינו שוק ריכוזי אשר כלל מספר מועט של שחקנים המחזיקים ברוב מאגרי האשלג בעולם. בהסתכלות היסטורית, שוק זה מאופיין גם במחזוריות. בתחילת השנה הנוכחית, כאשר החלה הפלישה של רוסיה לאוקראינה - חווה ענף הדשנים טלטלה משמעותית, שנובעת בעיקר מהסנקציות הכבדות שהוטלו על רוסיה ובלארוס בנוגע לייצוא בענף. ככלל, מקורם של כ-40% ממשלוחי הדשנים בעולם הינו ברוסיה ובלארוס. הסנקציות הנוקשות מצד ארה"ב ואירופה הגיעו לאחר עשור שבו מחירי האשלג דשדשו בגובה נמוך, ויצרו בעיית היצע משמעותית בשוק הדשנים. בלארוס, כשחקנית משמעותית בשוק האשלג, מתמודדת עם חסימת הגישה למסילות הברזל ולנמלים שלה מצד ליטא, מה ששיתק את האפשרות שלה לייצא אשלג שכן היא חסרת גישה ימית. באופן כללי, הכמויות והנפחים שמוכרות היום רוסיה ובלארוס נחתכו בחדות, והן מייצאות כיום בעיקר לסין.

 

במקביל לעליית מחירי האשלג, גם מחירי הסחורות, אשר החלו לעלות עוד במהלך שנת 2021, המשיכו לעלות על רקע הפלישה של רוסיה לאוקראינה, לנוכח העובדה שאוקראינה הינה יצואנית גדולה של חיטה. בדיעבד, ניתן לומר שהפלישה הרוסית האריכה את הסייקל של מחירי הסחורות – והם נותרו גבוהים למשך זמן רב יותר. המחסור החמור שנוצר בהיצע האשלג והעובדה שקיים מתאם גבוה בין מחירי הסחורות ומחירי האשלג – הובילו לעלייה בביקוש לאשלג ומכאן לעליות מחירים חסרות תקדים בשוק זה, כאלה שלא נראו כבר שנים ארוכות.

 

קורונה, שינויי אקלים וגידול האוכלוסייה

לצד ההשפעה המשמעותית של מלחמת רוסיה-אוקראינה, ישנם כמובן גורמי רקע נוספים אשר תרמו לשינויי המחיר בשוק האשלג ושוק הסחורות החקלאיות, וגורמים אשר צפויים ללוות שוק זה גם בעתיד. כך למשל, מגפת הקורונה שהביאה למשבר חמור בשרשראות האספקה, תרמה לעלייה משמעותית של מחירי הסחורות החקלאיות ובעקיפין גם לעליית מחירי הדשנים. במקביל, ישנו ביקוש הולך ועולה לדשנים באופן מתמיד הנובע מהגידול המתמיד באוכלוסיית העולם והצורך בהגדלת תפוקת המזון והגידולים. הביקוש עולה גם לאור שינויי האקלים החריפים בעולם, אשר מקשים לשמור על רמות התפוקה שראינו בעבר ועל הגדלתה – מה שמצריך יותר ויותר דשנים כגורם תומך. ככל שמזג האוויר יוסיף להיות קיצוני בחלקים שונים בעולם, הרי שגם הצורך בדשנים ובאשלג בפרט עשוי לעלות.

 

כעת, נשאלת השאלה מה יהיה כיוון מחירי הסחורות החקלאיות ומחירי הדשנים (והאשלג בפרט). מצד אחד, אפשר להבחין בכך שהמחירים כבר מתחילים לרדת מהשיא שהגיעו אליו. מן הצד השני, ייתכן שנקודת שיווי המשקל החדשה שתיקבע תהיה גבוהה מזו שראינו בעבר. בנקודה הנוכחית, קשה לדעת האם אכן ייקבע שיווי משקל חדש, או שהמחירים ירדו לרמות שאפיינו אותם טרום הלחימה באוקרינה וטרום הקורונה. את זה כמובן רק הזמן יגיד.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 15/09/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.