קרנות גידור – אלטשולר שחם

"אלטשולר שחם ינשוף (מסטר), שותפות מוגבלת" היא קרן גידור הפועלת תחת בית ההשקעות אלטשולר שחם מאז שנת 2013 ("קרן הגידור"). מודל ההשקעה של הקרן מתבסס על חשיפה למגוון אסטרטגיות השקעה שונות, באמצעות הקצאת נכסי הקרן בין קרנות פורטפוליו שונות ("קרנות הפורטפוליו"), ללא השקעה ישירה בניירות ערך ובנכסים פיננסים*.

מטרת הקרן:

יצירת ערך לאורך זמן, עם מתאם נמוך באופן יחסי לשוקי המניות, באמצעות פיזור סיכונים נרחב(*).

 

למי מיועדת הקרן?

הקרן מיועדת ומוצעת ל-"משקיעים כשירים" בלבד, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

  

מי מנהל את הקרן?

קרן הגידור מנוהלת על ידי צוות ההשקעות המקצועי והמנוסה של אלטשולר שחם, הכולל גם מנהלי השקעות חיצוניים בעלי ניסיון מוכח.

 

קרנות הפורטפוליו מקבוצת אלטשולר שחם:

קרנות הפורטפוליו, כל אחת בהתאם לתחום התמחותה, פועלות באמצעות אסטרטגיות השקעה מגוונות, כגון: לונג-שורט מניות, לונג-שורט אגרות חוב, אלגוטריידינג, מסחר בחוזים עתידיים על סחורות ומדדים ועוד. הכל כמפורט בהרחבה בהסכמי השותפות של הקרנות השונות. ההשקעה בקרנות הפורטפוליו תיעשה באמצעות השקעה בקרן הגידור ו/או במישרין על ידי השקעה באחת או יותר, מקרנות הפורטפוליו המפורטות מטה.

 

להלן פירוט קרנות הפורטפוליו:

  

Orca Long Short, LP

קרן גידור הפועלת בשווקים מפותחים ומשקיעה במניות של חברות ציבוריות, בעיקר בארה"ב ובאירופה (ללא חשיפה לישראל). האסטרטגיה של הקרן מבוססת על מחקר פונדמנטלי מעמיק ואחזקה במספר מצומצם של חברות, בצד הלונג, לצד פיזור רחב ומגוון בצד השורט.
  

Altshuler Shaham NETZ, LP

הקרן מנוהלת ע"י אלטשולר שחם ואיציק טרגן, אשר שימש כאחד ממנהלי הנוסטרו באלטשולר שחם ב-20 השנים האחרונות. מטרת הקרן הינה יצירת ערך עבור המשקיעים לאורך זמן, ללא מתאם לשוק המניות ואגרות החוב. הקרן פועלת במטרה לנצל "עיוותים" בשווקים הפיננסיים ומשקיעה בני"ע ומכשירים פיננסיים הנסחרים בארץ ובחו"ל (בעיקר ארה"ב ואירופה). משתתפת בהנפקות מקומיות וגלובליות (אג"חים ומניות), מבצעת פעילות ארביטראג', לונג/שורט בין אג"ח קונצרניות, אג"ח להמרה ומניות. בנוסף, הקרן פועלת באמצעות חוזים עתידיים ואופציות.
 

Portfolio A, LP

הקרן מנוהלת ע"י אלטשולר שחם ושירן בולגנים. לשירן כ-10 שנות ניסיון במחקר וניהול השקעות בישראל וארה"ב. הקרן מתמקדת בהשקעה באגרות חוב ומניות בכורה הנסחרות בארה"ב וקנדה. בנוסף, הקרן פועלת באמצעות אסטרטגיות השקעה נוספות בשווקים הפיננסיים העולמיים, כגון: לונג, שורט ולונג/שורט על בסיס נכסים שונים. מטרת הקרן הינה לייצר תשואה מותאמת סיכון אופטימלית, על בסיס הערכת שווי כלכלית לטווח הארוך של מוצרי השקעה תוך שימת דגש על רמת הסיכון הנובעת מהם.

 

לפרטים נוספים פנו אל יעל גרשוני
בטלפון -
073-2331798 // 054-4250852
או במייל -
Yaelg@altshul.co.il                

 

close

המידע המפורט לעיל נכון ליום 21.11.2016 
• אין לראות באמור כמידע שלם וממצה של כלל ההיבטים הכרוכים בהשקעה בשותפויות השונות. המידע והתנאים המלאים המחייבים את השותפים, לרבות הסיכונים הטמונים בהשקעה כאמור מצויים אך ורק בהסכם השותפות ובנספחים לו • אין לראות באמור משום הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה של זכויות בקרן ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של כל אדם • אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. קרן הגידור בוחרת את השקעותיה בקרנות הפורטפוליו באופן פרטני, בהתאם לתנאי השוק כפי שיהיו מעת לעת, מבלי שהיא כבולה באסטרטגיה מסוימת, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של השותף הכללי בקרן. אין לראות במידע זה משום הצעה לציבור להשקיע בשותפויות.