קרנות פנסיה

קשה לחזות את העתיד אבל בהחלט אפשר להתכונן אליו. לכן, גם אם היציאה לפנסיה נראית לכם היום רחוקה, כדאי להתחיל לחסוך כבר עתה כדי להבטיח שבעת הפרישה, או חלילה במקרה של אירוע ביטוחי, יהיה בידכם סכום כסף שיספיק למילוי כל צרכיכם.


חשוב לדעת כי החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו ההרחבה לפנסיה חובה, המחייב כל מעביד לבטח את עובדיו בהסדר פנסיה. הצו מאפשר לכל עובד במשק להתחיל לחסוך לקראת גיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה ו/או קופת גמל.

כמו כן התקבל תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות הגמל) התשס"ה – 2005, לפיו כל הפקדה לסעיף תגמולים תיועד לקצבה בגיל פרישה. הפקדת כספים בקרנות הפנסיה של אלטשולר שחם היא דרך  מצוינת עבורכם ליהנות מניהול מקצועי, מענה לצרכי הפנסיה שלכם והטבות המס בכפוף להסדר התחיקתי. 

קרנות הפנסיה שלנו:

אלטשולר שחם מציעה לציבור השכירים, העצמאיים והמעסיקים שתי קרנות פנסיה: האחת קרן פנסיה מקיפה המשלבת כיסוי ביטוחי ובה מוצעים שבעה מסלולי פנסיה, והשנייה קרן פנסיה כללית המאפשרת קבלת פנסיה חודשית בהתאם ליתרה הצבורה בחשבון.

איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות:

לאורך השנים אנו מחליפים מספר מקומות עבודה, בדרך כלל במעבר למקום עבודה חדש נפתח חשבון חדש בקרן פנסיה ועלול להיווצר מצב של חשבונות מרובים בקרנות פנסיה שונות. 
בימים אלו יוצא לדרך מהלך לאיחוד קרנות פנסיה לא פעילות. 
מטרת המהלך הינה לאחד את כל כספי הפנסיה שנצברו על שמך בקרנות פנסיה לא פעילות ולהעביר אותם  לקרן הפנסיה הפעילה והנוכחית שלך.

 

 

 

מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה:

החל מתאריך ה-1.1.2016, בהוראת משרד האוצר, יכול כל חוסך בקופות גמל  ובקרנות פנסיה לחסוך במודל השקעות תלוי גיל מדיניות ההשקעה במסלולים השונים מותאמת לגילאי העמיתים בכל מסלול. כמו כן, בקרן הפנסיה המקיפה הוקם מסלול הלכה. משרד האוצר יצר כללים אחידים לקביעת שמות המסלולים ומדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים השונים. מטרת השינוי הינה התאמת אופן ניהול ההשקעה של החיסכון הפנסיוני לגיל החוסך. המהלך יקל על החוסכים להתמצא במגוון הרחב של מסלולי ההשקעה המוצעים ע"י החברות השונות, וייצור אחידות ושקיפות.

המשווקים פנסיונים של החברה ישמחו לעמוד לשירותכם ולסייע לכם לבחור את המסלול האופטימאלי עבורכם, ולהתאים את האלמנט הביטוחי למצבכם הבריאותי ולתנאי התעסוקה שלכם.

  

 


 לחץ לקבלת פרטים אודות חשבונות שאותרו באמצעות ממשק אינטרנטי ואודות אופן משיכת כספי נפטרים

 
מידע נוסף על פנסיה באלטשולר שחם: 

כיצד מצטרפים לקרן פנסיה?

כניסה ללקוחות הפנסיה

טפסי פנסיה להורדה

מדריך לבחירת קרן פנסיה

מושגי יסוד בקרנות פנסיה

שאלות ותשובות על קרנות פנסיה

 

close

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח והשימוש במידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. * מובהר, כי על אף שקבוצת אלטשולר שחם נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים כפי שהם מופיעים באתר לבין הנתונים הרשומים בספרי הקרן, ייקבעו הנתונים הרשומים בספרי הקרן. זכויות העמיתים בקרן יקבעו לפי המופיע ברישומי הקרן, בהתאם לתקנוני הקרן והוראות ההסדר התחיקתי. * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
* אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
* האמור לעיל כפוף להסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.