קרנות הפנסיה שלנו

 

  • מספר קופה: 1328 
  • קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
  • תאריך הקמה: 10-06-2008  


קרן פנסיה מקיפה
  שם קופה אופי מדיניות השקעה
 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע מעת לעת.

 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 50 עד 60

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 60 ומעלה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 

אלטשולר שחם מקיפה מסלול הלכה

כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

 

 

  • מספר קופה: 1329 
  • קוד קופה: 513173393-00000000001329-0000-000
  • תאריך הקמה: 10-06-2008 


קרן פנסיה כללית
  שם קופה אופי מדיניות השקעה
 

אלטשולר שחם פנסיה כללית

בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע מעת לעת.

 

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם פנסיה כללית 50 עד 60

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם פנסיה כללית 60 ומעלה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,
בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

 

אלטשולר שחם כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 
close