קרן נאמנות מחקה

 מהי קרן נאמנות מחקה?

קרן מחקה הינה קרן נאמנות שבמדיניות ההשקעה שלה נכתב שיעודה הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנכס הייחוס אחריו היא עוקבת. לדוגמא, קרן נאמנות מחקה מדד תל אביב 100 תשקיע את נכסיה במדד תל אביב 100 במשקולות של כל מניה ומניה במדד, ובכך תנסה להתחקות אחר תשואת המדד. 

קרנות נאמנות מחקות הינן אלטרנטיבת השקעה לתעודות סל וקרנות נאמנות רגילות. הקרן המחקה הראשונה יצאה לדרך בשנת 2008 ומאז, על רקע הביקוש הגובר למוצרי המדדים, שוק הקרנות המחקות צמח ומנהל כיום כ- 20 מיליארד שקל. 

קרן מחקה דומה במהות ל-(ETF (Exchange Traded Fund שהינו מוצר המדד הפופולארי בארה"ב. השוני העיקרי בין שני המוצרים הוא שקרן נאמנות מחקה אינה נסחרת בבורסה ומחירה נקבע פעם ביום (כמו קרן נאמנות רגילה).

 

סמארט בטא – השקעה פסיבית עם יתרונות של ניהול אקטיבי

 

 

מאפייני קרנות נאמנות מחקות:

v מסחר
         קרן מחקה אינה נסחרת בבורסה ומחירה נקבע פעם ביום (בדומה לקרן נאמנות רגילה). בסוף יום המסחר 
         נקבע שער לקרן שהינו אחיד לכל בעלי היחידות שקנו או מכרו את הקרן באותו היום.

v דיבידנדים/ריבית
         ככלל, דיבידנדים ו/או תקבולי ריבית בגין אג"ח  שמחולקים על ידי הנכסים הכלולים בקרן הנאמנות
         מושקעים חזרה בקרן והינם חלק מהנכסים שהקרן מנהלת.

v מעקב אחר המדד
         קרן מחקה מתחייבת בתשקיף לעשות את מיטב המאמצים על מנת להשיג את תשואת המדד, אך אינה 
         מתחייבת לכך. 

v עמלות מסחר
        בדומה לתעודות סל, גם בקרנות הנאמנות המחקות משלם המשקיע בעת רכישת הקרן או מכירתה עמלת 
        קנייה/עמלת מכירה, לפי העניין. 

 

 

close

• אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף.• אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של המיוחדים של המשקיע.• מנהל הקרן: אלטשולר -שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ.