המוצרים שלנו

אסטרטגיות ה-smart beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי. מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים.


להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס 
אסטרטגיות ה-smart beta:

                                                                                                                                                                       

 


 

 

                                 

         
סמארט בטא – השקעה פסיבית עם יתרונות של ניהול אקטיבי

close

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף הקרן שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים בלבד • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח  ~~ עד ליום 09.02.2017 נקראו הקרנות: אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 100 אלטשולר שחם SmartBeta (4A)  low votility ת"א 100.