המוצרים שלנו

אסטרטגיות ה-smart beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי. מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים.


להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס 
אסטרטגיות ה-smart beta:

                                                                     

 

 

 

 

 

   
 

 

 

                                         
סמארט בטא – השקעה פסיבית עם יתרונות של ניהול אקטיבי

                                                             

     

 

 

 

 

 

close

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח  * עד ליום 21.07.2016 נקראה הקרן אלטשולר שחם ( SmartBeta (4Bגרמניה Cash Flow מגודרת מט"ח".  עד ליום 09.02.2017 נקראו הקרנות: אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 100 אלטשולר שחם SmartBeta (4A)  low votility ת"א 100 אלטשולר שחם (4A) ת"א 100. * עד ליום 15.03.2017 נקראו הקרנות א.ש (1A).SmartBeta  10/90. אלטשולר שחם SmartBeta (00)  ממשלתי.אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125. אלטשולר שחם SmartBeta (4A) low votility ת"א 125.אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מעוף. אלטשולר שחם (SmartBeta (4B גרמניה Low Volatility מגודרת מט''ח.אלטשולר שחם  SmartBeta (4B) ארה"ב מגודרת מט"ח. אלטשולר שחם SmartBeta (00)  מומנטום קונצרני (-A) ומעלה. עד ליום 04.04.2017 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4A) מעוף. ** מנהל הקרן יפעל להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות עד תום 45 ימים, החל מיום 25.4.2017.