המומחיות שלנו בניהול תיקי השקעות


פילוסופיית ההשקעה והייחודיות שלנו

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ מנהלת תיקי השקעות עבור אלפי לקוחות בין היתר משקיעים פרטיים, גופים מוסדיים, חברות פרטיות וציבוריות. כדי לענות על הדרישות הספציפיות של כל לקוח, מאפשרת החברה בחירה בין מגוון רחב של מסלולי השקעה בהתאם לצרכיו של הלקוח ומדיניות ההשקעה המתאימה לו ביותר.

על מנת להשקיע באחריות ולהניב ללקוחותינו את התשואות הטובות ביותר שביכולתנו*, אנו פועלים באסטרטגיית השקעות ייחודית, אשר מתבססת על מספר עקרונות מרכזיים:

 

v       ראייה ארוכת טווחאנחנו מתרכזים באיתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות והחזקה רציפה עד למיצוי הפוטנציאל שלהן. כפועל יוצא מכך, ייתכן ונבצע מהלכים שאינם מתיישבים בהכרח עם המגמה הרווחת בשוק בעת הנוכחית מתוך אמונה שמהלכים אלו יניבו פירות בטווח הארוך*.

v       שמירה על צוות מנהלי השקעות קבוע - אלטשולר שחם שומרת על צוות מנהלי השקעות קבוע מזה שנים רבות. הון אנושי קבוע ואיכותי שכזה, הפועל תחת ניהולו האקטיבי של גילעד אלטשולר, מסייע לנו לשמר ולשפר את יתרונות ההשקעה הייחודיים שלנו.

v      פיזור השקעות רחב בכל העולם- באלטשולר שחם איננו מרכזים את נכסינו רק בניירות ערך ישראלים, אלא מקצים חלק משמעותי מהשקעותינו גם לשווקים בחו"ל. אסטרטגיה כזו מקטינה את הסיכון והתלות בתנודתיות של המשק הישראלי, ומרחיבה את מגוון אפשרויות ההשקעה העומדות בפנינו.

v       התמקדות בחברות יציבות ותזרימיות, בעלות סחירות גבוהה - אנו מתמקדים בחברות המציגות איתנות פיננסית, נשענות על תזרים מזומנים חזק ויציב לאורך השנים, שניירות הערך שלהן בעלי סחירות גבוהה. פרמטרים אלו מקטינים להערכתנו את הסיכון הטמון בהשקעות בחברות כאמור, ומגדילים את מידת הנזילות של התיק.


תחומי המומחיות שלנו

צוות מנהלי ההשקעות, האנליסטים והסוחרים של אלטשולר שחם הינם מהמיומנים והמנוסים בשוק, והם נעזרים במערכות מתקדמות התומכות בקבלת המידע, ביצוע פעולות המסחר והבקרה עליהן. מנהלי ההשקעות שלנו, שבראשם עומד גילעד אלטשולר, פיתחו מומחיות ייחודית להשקעה בשווקי אגרות החוב, המניות, המטבעות והסחורות בארץ ובעולם. מערך ההשקעות של החברה מעניק משקל רב לניתוחי המאקרו באשר למגמות וההתפתחויות הכלכליות בשווקים השונים, תוך השקעת משאבים רבים בניתוח מעמיק של ניירות ערך ספציפיים לראיה, לאורך השנים, הוכיחה אלטשולר שחם יכולת טובה לקריאת המגמות בשוק אגרות החוב והמניות, ובחירה נכונה של הרכב ני"ע לתיקי ההשקעות של לקוחותינו*.

יש לכם שאלות? אנו עומדים לרשותכם: צרו קשר עם נציג אלטשולר-שחם 

או התקשרו 5054* מכל טלפון

close

*אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. *אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. *אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה קשורה לאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולאלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ, על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולפוליסות הביטוח של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ.