השקעות נדל"ן בחו"ל

 • בחינת עסקאות מעמיקה על ידי מומחי השקעות מנוסים
 • מעקב ומדידת תוצאות לאורך כל חיי העסקה
 • בחירה והתאמת עסקאות אישית לכל משקיע
 • חשיפה להזדמנויות עסקיות שאינן חשופות למשקיעים פרטיים

 

שער להשקעות נדל"ן בחו"ל

 

אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות פותחת שער להשקעות בתחום הנדל"ן באירופה ובארה"ב בעיקר עבור קהל המשקיעים הכשירים הפרטיים בישראל, ומציעה השקעות בעלת פיזור גאוגרפי וענפי רחב באמצעות חברת אלטשולר שחם נדל"ן.

 

החברה מאפשרת למשקיעים להיחשף ולהצטרף לעסקאות וקרנות נדל"ן פרטיות, ולעסקאות המונפקות על פי תשקיף שאינן זמינות למשקיעים פרטיים ועד כה היו נגישות בעיקר לגופים מוסדיים.

 

החברה עובדת בשיתוף פעולה עם יזמים מקומיים מובילים, בעלי רקורד מקצועי מוכח והיכרות מקיפה עם שוק היעד.

 

בתקופה בה השוק משתנה ללא הרף, השקעה בנדל"ן עשויה להוסיף רובד של יציבות ולגוון את תיק ההשקעות באופן המותאם למשקיע, לצד שירות הכולל יחס אישי ושמירה על קשר רציף עם המשקיע.

יתרונות ההשקעה האלטרנטיבית בנדל"ן

 • השקעה בנדל"ן מהווה הגנה מפני אינפלציה באמצעות חוזי שכירות צמודים למדד

 • שוק הנדל"ן העולמי למגורים נמצא בעלייה מתמדת ונהנה מביקוש הולך וגובר לאור מחסור מתמיד בדיור וגידול באוכלוסייה

 • בחינה ובדיקת ההשקעה על ידי מומחים בעלי מקצועיות בתחום

סוגי השקעות נדל"ן

אקוויטי
השקעה ישירה בנכס / חברת נכס באמצעות הון או הלוואת בעלים
חוב/הלוואה
רכישת הלוואות עבור רכישה, גישור, בנייה ומלאי אשר מגובות בנכסי נדל"ן
השקעה באמצעות קרן
השקעה מסוג אקוויטי או חוב המשקיעה במספר נכסים
השקעה ישירה
השקעה מסוג אקוויטי או חוב ישירות בנכס / בחברת הנכס

שאלות ותשובות

 • סכום ההשקעה המינימלי משתנה בין השקעה להשקעה בהתאם להיקף העסקה.

 • מטבע הדברים, השקעה בנדל"ן היא השקעה שאינה נזילה, ולכן יש לקחת בחשבון שמימוש נכסי הנדל"ן בהם יושקעו כספי המשקיעים עלול לקחת זמן. על כן, אפיק זה מתאים ללקוחות עם אופק השקעה לטווח ארוך.

 • אנו בוחנים את כדאיות ההשקעה באופן פרטני ומעמיק ומציעים לך השקעות שאנו סבורים שהן אטרקטיביות. מודל ההשקעה בנוי באופן המאפשר לכל משקיע, מתחיל או מנוסה, לבחור את ההשקעות המתאימות ביותר לצרכיו.

 • אנו מפרידים בין השקעה להשקעה ובכל השקעה ניתנת למשקיע אופציית בחירה. ניתן להירשם לרשימת התפוצה על מנת להיחשף לכל ההשקעות, ולהצטרף רק להשקעות שרלוונטיות עבורך. תהליך ההצטרפות יכלול, בין היתר, מילוי טפסי הצטרפות והפקדת כספים לחשבון ההשקעה.

 • מומחי ההשקעות שלנו בעלי ניסיון וידע ארוך שנים בתחום. הם בוחנים את ההשקעות באופן פרטני ומעמיק לפני כניסה לכל השקעה ומבצעים מעקב צמוד וניטור של תוצאות ההשקעה לאורך חייה. ניתנת ללקוח האפשרות לבחור את ההשקעות שמעניינות אותו ואת רמת הפיזור בין ההשקעות השונות. אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות חשופה להזדמנויות עסקיות שלרוב אינן זמינות ללקוחות פרטיים. השקעה בנדל"ן מהווה אלמנט פיזור נוסף בנכסים הפיננסים של לקוחותינו.

 • בעמוד זה ניתן לבחור מעלה בכפתור "הרשמה לקבלת מידע להשקעות עתידיות".

 • קבלת כספים מההשקעה תלויה במאפייני ההשקעה. למשל, ישנן השקעות מסוג נדל"ן מניב, שהמשקיעים בהן צפויים לקבל תשלומים שוטפים מדי רבעון במהלך תקופת ההשקעה. חשוב לציין, כי מועד מימוש העסקה וסיום ההשקעה, הם בגדר צפי בלבד.

 • התשואה הצפויה שמוצגת למשקיעים נקבעת בהתאם לתכנית העסקית שהציג היזם לאחר שנבדקה ונותחה על ידי מחלקת המחקר של אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות. חשוב לציין, שהתשואה המוצגת היא בגדר צפי בלבד, והחברה לא מתחייבת להשגת תשואה זו או אחרת. הצלחת ההשקעה תלויה בגורמים רבים ועל כן טומנת בחובה סיכון שיכול להיות מושפע, בין היתר, ממגמות בשוק ומאירועים בלתי צפויים.

הערות משפטיות

ההשקעות טומנות בחובן סיכויים, כמו גם סיכונים הקשורים לעולמות הנדל"ן ולנכסים הספציפיים שירכשו, כגון חשיפה לחברות בשוק האמריקאי והאירופאי, חשיפה לרגולציה במדינות שונות, חשיפה למט"ח, שינויים בתחום המימון והאינפלציה וסיכונים נוספים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואין בו כדי להוות התחייבות להשגת תשואות כלשהן על כספי ההשקעה. האמור לעיל ניתן למטרות מידע כללי והתרשמות ראשונית בלבד מהפעילות. אין להסתמך עליו בעת קבלת החלטת השקעה, ואין לראות בו ייעוץ השקעות (ובפרט לא כזה המתחשב בצרכים האישיים של כל משקיע). אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ ("החברה") והפועלים מטעמה, כמו גם יועציה (א), אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"); (ב) אינם בעלי רישיון מכח חוק זה; ו-(ג) אינם מבוטחים בהתאם להוראות חוק הייעוץ. בקבלת החלטת השקעה, אין להתבסס על המתואר לעיל ועל המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות הכרוכות בביצוע ההשקעה. עסקאות שאינן מפורסמות בתשקיף לציבור יוצעו וימכרו אך ורק למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("משקיעים כשירים") ועד35  משקיעים לא כשירים בכל 12 חודשים.

 

באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות>> ותנאי השימוש באתר>>.

 

גילוי נאות >>, הצהרת נגישות >>