קרנות השקעה אלטרנטיביות

 • מומחי השקעות בעלי ניסיון רב בתחום
 • מעקב צמוד אחרי תוצאות הקרן לאורך חייה
 • חשיפה להזדמנויות עסקיות שאינן זמינות ללקוחות פרטיים
 • פיזור תיק הנכסים הפיננסיים וגיוונו

שער לעולם ההשקעות האלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות מתפרשות על פני מגוון עצום של תחומים ואפשרויות, והוכיחו את עצמן בשני העשורים האחרונים כאלטרנטיבה לתחום הסחיר. השקעות אלטרנטיביות מאופיינות לרוב בקורלציה נמוכה לאפיקים המסורתיים שעשויה לסייע בהקטנת התנודתיות של תיק הנכסים. עולם זה מאפשר למשקיעים גיוון והזדמנויות השקעה ייחודיות.

 

אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל עם קבוצת פנתאון1, מציגים: קרן השקעות בתמהיל ש'נתפר' במיוחד עבור המשקיעים הכשירים הפרטיים בישראל ובהתאם לצורכיהם. שיתוף הפעולה הייחודי מעניק הזדמנות בלעדית להשקיע לצד גוף בינלאומי, מהוותיקים בתחום הקרנות הלא סחירות, שינהל את השקעותיה של הקרן.

 

AS Pantheon Private Equity 2023

 

הקרן תאפשר למשקיעים פרטיים חשיפה לתחום ה-Private Equity, המאופיין לרוב בקורלציה נמוכה לתיקי ההשקעות הסחירים ונגיש בעיקר לגופים מוסדיים.

ייחודה של הקרן

 • שילוב של שתי אסטרטגיות השקעה

  Secondary ו- Co Investment

 • קריאה אחת לכסף

  ושנת השקעה אחת

 • תקופת קרן קצרה

  באופן משמעותי בהשוואה לקרנות Private Equity מסורתיות

מושגים חשובים

Buyout
אסטרטגיית השקעה של רכישת שליטה בחברות בוגרות, במטרה ליצור תשואות על ידי מכירתן ברווח לאחר התייעלות תפעולית, שיפורים פיננסיים ועוד.
>>
Growth
השקעה בחברות הנמצאות בשלב צמיחה המעוניינות לגייס הון, לרוב במטרה להרחיב את פעילותן, להיכנס לשווקים חדשים או לממן רכישות.
>>
Co-invest
השקעה ישירה בחברה, לצד הגוף המוביל את ההשקעה.
>>
Secondary
עסקאות שבהן המשקיע רוכש את ההשקעה (חברה, קרן או פורטפוליו של קרנות) זמן מה לאחר שהמשקיע המקורי ביצע את ההשקעה, לרוב בהנחה על שווי הנכסים.
>>
LP-LED
בתחום ה-Secondary, רכישת ההחזקות הקיימות של שותף מוגבל בקרן או בפורטפוליו של קרנות.
>>
GP-LED
בתחום ה-Secondary, עסקאות בהן יש שיתוף פעולה בין הרוכש למנהלי הקרן לגבי שינוי מבנה של קרן או של חלק ממנה. עסקאות אלו כוללות לרוב רכישה של חלק או מלוא הפורטפוליו של הקרן, תוך שיתוף פעולה מצד המנהל (וניהולו לאחר מכן).
>>
Buyout
אסטרטגיית השקעה של רכישת שליטה בחברות בוגרות, במטרה ליצור תשואות על ידי מכירתן ברווח לאחר התייעלות תפעולית, שיפורים פיננסיים ועוד.
>>
Growth
השקעה בחברות הנמצאות בשלב צמיחה המעוניינות לגייס הון, לרוב במטרה להרחיב את פעילותן, להיכנס לשווקים חדשים או לממן רכישות.
>>
Co-invest
השקעה ישירה בחברה, לצד הגוף המוביל את ההשקעה.
>>

שאלות ותשובות

הערות משפטיות

ההתקשרות התבצעה בין אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות וגופים המוחזקים על ידי אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות לבין PANTHEON VENTURES (US) LP ("פנתאון").

 

ההשקעה בקרן טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים וחשיפות הקשורים לעולמות ה-Private Equity בכלל ולמאפייני הקרן (והשקעותיה) בפרט, לרבות סיכוני השקעה (אחת או יותר מהשקעות הקרן יכול שלא תצלחנה), סיכון אי-נזילות, חשיפה למט"ח, תלות מלאה במנהל ההשקעות של הקרן (פנתאון), סיכון של אי-הפניית הזדמנויות השקעה ע"י פנתאון, חשיפה לשנת השקעה בודדת (סיכון וינטג') ועוד.

 

הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח– 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) (אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך) או למשקיעים כאמור בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו, אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל  AS PANTHEON PE 2023 GP ("השותף הכללי") כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות הכרוכות בביצוע ההשקעה. לתשומת ליבכם, פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק למשקיעים כאמור בסעיף 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך; או במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים בהתאם לסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו לשותף הכללי ו/או למי מטעמו ("הליך המשא ומתן"). במסגרת הליך המשא ומתן, יחשפו עד 35 משקיעים בהתאם לסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה בקרן, ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך או אלו המנויים בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך, באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. המידע לעיל מכיל מידע נבחר ומהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד, בנוגע לקרן ולהשקעותיה, לרבות בנוגע לשיתוף הפעולה עם PANTHEON VENTURES (US) LP ("פנתאון"), ולכן אינו מתיימר להיות כוללני ומקיף ואין לראות בו סקירה ממצה של הפעילות ו/או תיאור הקרן והשקעותיה  ו/או הסיכונים הכרוכים בכך ו/או תיאור מלא של מסמכי הקרן והוא אינו מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי הקרן. מובהר כי ההשקעה בקרן טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. על המשקיע לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים להשקעה בקרן. המידע לעיל נשען על אומדנים ועל הערכות בלבד, שמטבע הדברים, אפשר שיתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים, וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין באמור לעיל התחייבות להשגת רווחים ו/או תשואות כלשהם. מובהר כי ניהול ההשקעות של הקרן יבוצע על ידי פנתאון באופן בלעדי ובהתאם לשיקול דעתה של פנתאון בלבד. כמו כן, אסטרטגיית ההשקעה של הקרן, לרבות אופן פיזור ההשקעות בקרן, היא בגדר הערכה וצפי בלבד ומשכך עשויה להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פנתאון.

 

מיקום: הברזל D19  רמת החייל תל אביב 6971026.

טלפון: 5551* או 073-2082280. שעות המענה בין השעות: 08:30-16:00.

מייל: asalternative@altshul.co.il

 

באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות>> ותנאי השימוש באתר>>.

 

גילוי נאות >>, הצהרת נגישות >>