חזון

 

  • אלטשולר שחם בית השקעות שואפים למצוינות ולהובלה בשוק ההון.
  • אנו מחוייבים לפעול להשאת תשואות מיטביות ללקוחותינו לאורך זמן, תוך הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות, המהוות ערכי יסוד של חברתנו*.
  • אנו שואפים לשפר תדיר את איכות השירות ללקוחותינו ורואים בהם חלק ממשפחת אלטשולר שחם.
  • אנו מספקים לעובדינו בית חם ומקצועי המעודד מצוינות המשולבת בעבודת צוות ובאנושיות.
  • אלטשולר שחם ועובדיה מחויבים לטיפוח הקהילה ולשמירה על הסביבה, על מנת ליצור לכולנו הווה טוב יותר ולילדינו – עתיד מצוין.

תפריט משנה

הערות משפטיות: * אין באמור כדי להוות הבטחה לתשואה עודפת.