SmartBeta

המונח "סמארט בטא" (smart beta) הפך בשנים האחרונות ל"באזז וורד" בעולם המדדים, אך למעשה מדובר באסטרטגיית השקעה שניצניה הופיעו כבר בשנות ה- 70 כאשר גופים מוסדיים מקצועיים השתמשו באלטרנטיבות למדדי שווי השוק המסורתיים אולם עד כה אסטרטגיית השקעה זו לא מותגה כ-smart beta. כעת, כאשר המונח הפך לשגור בעולם המדדים, חברת SmartBeta רוצה לספק לך הצצה לתחום שנראה לנו כהזדמנות השקעה מעניינת עבורך. סמארט בטא (Smart Beta) היא גישת השקעות חדשנית בעולם המשלבת בין הניהול האקטיבי לניהול פאסיבי. מדדי ה- Smart Beta, הינם מדדים חכמים אשר אינם מבוססים על עקרון שווי השוק, כמו המדדים המסורתיים, אלא מבוססי פקטורים כגון מומנטום (Momentum), ערך (Value), תנודתיות (Low Volatility) וכו'. מדדים אלו מייצגים התפתחות משמעותית בעולם ניהול ההשקעות וצעד נוסף במהפכת המדדים.

 

חברת SmartBeta בבעלותם של אלטשולר שחם, חברת AlphaBeta שבשליטת קובי שמר וליאור כגן מאפשרים למשקיעים הישראלים ליהנות מכל היתרונות של הקרנות המחקות המבוססות על עיקרון ה- Smart Beta. כל זאת, על ידי שימוש במדדים שנערכו ופותחו ע"י חברת AlphaBeta בשנים האחרונות בניסיון להשיג פוטנציאל לתשואה עודפת על מדדי שווי השוק המסורתיים ותחת תנודתיות נמוכה באופן יחסי **.

 

למידע ופירוט אודות מדדי AlphaBeta

 

לראשונה בישראל קרן מחקה הפועלת בשווקים עיקריים בעולם באסטרטגיית "Market Neutral", אשר מקובלת בקרב מנהלי נכסים "מתוחכמים" בארץ ובעולם, כגון: קרנות גידור. למידע נוסף על אסטרטגיית Market Neutral לחצו כאן>>

 

לרכישת קרנות הנאמנות של החברה, פנו ליועץ ההשקעות בבנק^

קרנות מחקות smart beta – השקעה פסיבית עם היתרונות של הניהול האקטיבי.

שאלות ותשובות

קרנות ה-smartbeta שלנו

המומחים שלנו מספרים

האם מותגים חזקים הם בעלי פוטנציאל עמידות גבוה יותר בעתות משבר?
9 יוני, 2022
אלטשולר שחם

יותר ויותר משקיעים בוחרים להעדיף בתקופה זו מניות ערך
31 מאי, 2022
סיוון הושמנד

בין המלאים לשכר העובדים: מה אפשר ללמוד מהדוחות האחרונים של קמעונאיות הצריכה הבסיסית?
13 יולי, 2022
אלטשולר שחם

כיצד משפיעות האינפלציה ועליית הריבית בארה"ב ובעולם על שוק האג"ח?
4 יולי, 2022
תומר סורסקי

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *"מדד חכם" - מדד המבוסס על אסטרטגיית "סמארט בטא", לפיה בחירת ניירות ערך אינה נעשית על סמך קריטריון של שווי שוק (כמקובל במדדים 'מסורתיים', המפורסמים ע"י עורכי מדדים שונים בארץ ובחו"ל, ומתבססים בעיקר על קריטריון זה), אלא על מתודולוגיה שונה של בחירת ניירות ערך (המבוססת על פקטורים אחרים, דוגמת מומנטום ו- Low Volatility), שמטרתה השגת תוצאות עדיפות (בהיבט של תשואה, תנודתיות ובפרמטרים אחרים) ביחס לתוצאות מדדי שווי שוק רלוואנטיים, בתנאי שוק דומים בעיקרם. **אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות לתשואה עודפת (^) מנהל הקרנות אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ. • אין באמור לעיל בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. ♦ שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח. ^רכישה ומכירה של יחידות קרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן יתבצעו באמצעות חבר בורסה בלבד ולא באמצעות מנהל הקרן. לרשימת חברי הבורסה המעודכנת יש לפנות לאתר הבורסה>>