הפקדה לקופה קיימת

אם כבר פתחת קופת גמל להשקעה באלטשולר שחם,

או שיש לך קופת גמל / קרן פנסיה או קרן השתלמות, אליה מתבצעות הפקדות באופן עצמאי על ידך, עליך לבצע דיווח אחרי ביצוע הפקדות לקופה שלך.

ההפקדה והדיווח מתבצעים ב-2 שלבים:

  1. מפקידים את הסכום הרצוי למס' החשבון כפי שמופיע בטבלה מטה.
  2. לאחר ביצוע ההפקדה, יש לצרף אסמכתא, על פי ההנחיות.

 

להלן מספרי החשבון להפקדה ואופן הדיווח:

מוצר בנק לאומי סניף פרטי חשבון הערות
קופת גמל להשקעה 10 800 299479/22

לאחר ביצוע ההפקדה, 

קרן השתלמות 10 800 214971/91
קופת גמל 10 800 214970/93
פנסיה מקיפה 10 800 299294/34 לאחר ביצוע ההפקדה, יש להעביר אסמכתא ולציין שם ומספר ת.ז למייל  sherut@altshul.co.il
פנסיה כללית 10 800 299299/24

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר