מדיניות הפרטיות באתרי אלטשולר שחם

מהי מדיניות הפרטיות?

קבוצת אלטשולר שחם מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בכל אחד מאתרי הקבוצה (במדיניות זו: "האתר"), והיא מחויבת להגן ולשמור על פרטיות משתמשי האתר ("אתה" או ה"משתמש"). אתר זה פועל בכתובת האינטרנט www.as-invest.co.il. אתר זה וכן אתרים נוספים של הקבוצה פועלים גם בכתובות נוספות, לפי שיקול דעת הקבוצה.

 

קבוצת אלטשולר שחם כוללת את החברות: אלטשולר שחם בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ, וכן כל החברות הבנות, המסונפות והקשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) וכל חברה אחרת או שותפות באחזקת בעלי השליטה של מי מהחברות הללו, או חברה באחזקתן ("אלטשולר שחם", "הקבוצה" או "אנחנו").

 

מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") נועדה כדי ליידע וללמד אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע אישי שאתה מספק לנו באמצעות האתר, או שאנו אוספים בעת שאתה משתמש באתר או בשירותיו. עליך תמיד לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שאתה מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

 

המדיניות מתארת גם את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על המידע האישי שאנו אוספים וכן כיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לכל דבר ועניין הקשור בפרטיות בקבוצה. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר והיא נועדה על-מנת לאפשר לך לקבלת תמונה מלאה בטרם תחליט אם למסור מידע אישי לקבוצה.

 

מדיניות זו היא מדיניות פרטיות כללית של האתר ושל השירותים השונים הניתנים בו. בכל מקרה שקיימת מדיניות פרטיות פרטנית עבור אחת מחברות קבוצת אלטשולר שחם, או עבור אילו מהשירותים או המוצרים של הקבוצה - מדיניות הפרטיות הפרטנית תגבר על מדיניות זו בכל מקרה של סתירה בין שני מסמכי המדיניות. למען הסר ספק, המידע במדיניות זו הוא בנוסף להוראות פרטיות שנמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת מאילו מחברות הקבוצה.

 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לכל המינים במידה שווה. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים, לפי העניין.

 

הביטוי מידע "מידע אישי" במדיניות זו משמעו כל מידע, מערך מידע או נתונים המתייחסים לאדם, המזהים את אותו אדם או שניתן באופן סביר להשתמש בהם כדי לזהות את אותו אדם, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מין, כתובת מגורים, מצב משפחתי, מצב תעסוקתי פרטי תשלום וכיו"ב.

 

מסירת פרטים ומידע אישי לקבוצה

השימוש הכללי באתר וצפייה בתכנים המתפרסמים בו - אינם כרוכים ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי.

 

עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור האישי, מנגנוני ההצטרפות המקוונים למוצרי הקבוצה, יצירת קשר עם הקבוצה באמצעות טפסי קשר מקוונים, רישום לקבלת מידע בנושאים שונים (לרבות עלוני מידע, מגזין ותכנים שיווקיים), ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ובמסירת מידע אישי ופרטים אישיים ומזהים, לפי הצורך, נסיבות העניין והשירות המקוון הרלבנטי. חלק מהמדורים עשויים לכלול ממשק משתמש שיאפשר לך לעדכן את המידע האישי או את פרטי הזיהוי שלך. בחלקם אף יתאפשר לך לשלם עבור השירות הפיננסי הרלבנטי.

 

לרוב יהיה עליך למלא את פרטי הגורם שיהיה העמית או לקוח הקבוצה, על-מנת שנוכל ליצור איתו קשר, להעביר מסמכים שקשורים לחשבונו או להליך ההצטרפות, ועוד. השדות שחובה להשלים יסומנו לרוב במפורש.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן מפורטת רשימה לא ממצה של דוגמאות, להמחשה בלבד, למקרים בהם נבקש ממך למסור לנו מידע אישי -

 • בעת כניסה וגישה לאזור האישי: הגישה לאזור האישי שלך באתר תהיה לרוב כרוכה בהזנת סיסמה חד פעמית, או פרטי זיהוי נוספים, העשויים לכלול מידע אישי. אנו נאסוף את פרטי הזיהוי שלך ופרטים ליצירת קשר, על מנת לשלוח לך את פרטי הגישה לאזור האישי ולאפשר לך את השימוש בו. האזור האישי באתר יאפשר לך לרוב לעיין במידע אישי הנוגע אלייך, המצוי במאגרי המידע של הקבוצה, וכן לבצע פעולות שונות.
 • בעת הצטרפות מקוונת לשירותי הקבוצה השונים: במידה ותבחר להצטרף לאחד מהשירותים שהקבוצה מציעה באתר, אנו נאסוף את פרטי הזיהוי שלך, פרטים ליצירת קשר עמך, סטטוס תעסוקתי ומשפחתי, פרטי בני משפחתך (ככל והמידע רלוונטי), פרטי מוטב (ככל והמידע רלוונטי) וכל מידע אישי נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת ההתקשרות איתך בכלל זאת, אנו עשויים לאסוף מידע ביומטרי, דוגמת צילום פנים, כדי לאמת את זהותך ולעמוד בחובות רגולטוריות שונות ובדיני איסור הלבנת הון.
 • מינוי מיופה כוח: במידה שאתה מעוניין למנות מיופה כוח לקבלת מידע מחשבונותיך בקבוצה, אנו נאסוף ממך את פרטי הזיהוי שלך, פרטים ליצירת קשר עמך, פרטי זיהוי מיופה הכוח ופרטי הקשר של מיופה הכוח.
 • הרשמה לקבלת עדכונים: במידה שאתה מעוניין לקבל עדכונים, הודעות שיווקיות ופרסומים על מוצרים ושירותים שונים מטעם קבוצת אלטשולר שחם, אנו נאסוף ממך את פרטי הזיהוי שלך ופרטים ליצירת קשר עמך, בכדי שנוכל לשגר אליך את המידע כאמור.
 • יצירת קשר: במידה שאתה מעוניין ליצור עמנו קשר, בכל נושא, ובאמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר המפורטות במדיניות זו, נאסוף לרוב את פרטי הזיהוי שלך ופרטים ליצירת קשר עמך, כמו גם מידע ראשוני על אופי פנייתך.
 • הקלטת שיחות לצורך בקרת שירות: חלק מהשיחות עם מוקדי שירות הלקוחות של הקבוצה עשויות להיות מוקלטות על-ידי לצורכי זיהוי, אימות, פיקוח ובקרה. תוכן השיחות עשוי לכלול מידע אישי.
 • דרושים: כאשר תפנה אלינו במענה למודעות דרושים שאנו מפרסמים באתר, לרוב נאסוף ממך פרטי זיהוי, פרטי יצירת קשר ומידע על ההכשרה המקצועית שלך (קורות חיים, מידע מממליצים וכיו"ב), כדי שנוכל להעריך ולבחון את מועמדותך למשרה הרלבנטית.
 • למעט היכן שמסירת המידע האישי מקורה בחובה חוקית - אינך חייב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים במדיניות זו. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי, אך לצורך השימוש באתר ובשירותי קבוצת אלטשולר שחם באופן המיטבי, אתה מתבקש למסור לקבוצת אלטשולר שחם את פרטי המידע האישי כפי שתתבקש בגוף האתר. מסירת מידע שגוי או אי-מסירת המידע האישי שהתבקש, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום לשירות הרלוונטי או את הפעולה המבוקשת, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.
 • במידה שאתה מעביר לנו מידע אישי של צדדים שלישיים, כגון בני משפחתה, עובדים, לקוחות וכדומה, עליך ליידע אותם בדבר מסירת פרטיהם לקבוצת אלטשולר שחם ואתה מאשר ומצהיר כי קיבלת את הסכמתם המפורשת למסירת המידע האישי עליהם לצורך שימוש בו בהתאם למדיניות זו.

 

מידע שאנו אוספים בעת שתשתמש באתר

בעת שתשתמש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בו, לרבות מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים המקוונים והמדורים שעניינו אותך, תכיפות השימוש בהם, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. אלטשולר שחם רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע זה בקשר עם השימוש באתר, כגון Google Analytics.

 

כיצד אנו משתמשים במידע אישי?

אלטשולר שחם תשתמש בפרטים ובמידע האישי שתמסור, ובפרטים שתאסוף הקבוצה בעת שתשתמש באתר ובשירותיו, בהתאם להוראות מדיניות זו, מטרות מאגר המידע הרלוונטי של מי מחברות הקבוצה, או לפי הוראות כל דין, בין היתר, למטרות הבאות -

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכניו, ובשירותים ובמדורים השונים שהוא מציע, לרבות על מנת לאפשר לך להצטרף לשירותים ולמוצרים השונים הניתנים על ידי קבוצת אלטשולר שחם ולאפשר לקבוצה לספק לך את השירותים והמוצרים הללו.
 • כדי לזהות אותך או לאמת את זהותך בהתאם לדין ולרגולציה שחלה על הקבוצה, או במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הקבוצה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • עבור טיוב המידע במאגרי המידע של הקבוצה;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, שירותי ופעילויות הקבוצה, דברי פרסומות, הודעות בדיוור ישיר, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך בכתב, באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשאנחנו סבורים שקיים צורך בכך;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ושירותיו, לרבות תמיכה טכנית ושירות לקוחות;
 • כדי לאכוף את הוראות המסמכים המחייבים, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהקבוצה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או באילו מהמסמכים המחייבים.
 • התאמת שירותי הקבוצה ומדיניות ההשקעה ללקוחות הקבוצה – אלטשולר שחם עשויה להשתמש בפרטים ובמידע האישי שמסרת על-מנת לבחון את התאמת מוצרי ושירותי הקבוצה אלייך וכן על-מנת להציע לך להתאים את מדיניות ההשקעה של למאפייניך האישיים, באופן וולונטרי ובכפוף להסכמתך. לצורך כך, הקבוצה עשויה להשתמש גם במערכות קבלת החלטות מבוססות אלגוריתמים וכלי בינה מלאכותית (AI – Artificial Intelligence).

 

מסירת המידע האישי שלך

מלבד כמפורט במדיניות זו, המידע האישי שתמסור לקבוצה או שהקבוצה תאסוף לא יימסר, יימכר או ישותף עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך, אלא במקרים שלהלן -

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או הקבוצה - אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים מטעמנו, המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו, בניהול עסקי הקבוצה או באספקת השירותים הניתנים לך מטעם מי מחברות הקבוצה, כגון קבלני משנה. צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך ולעבד אותו רק ככל הדרוש לביצוע השירותים שהם מספקים לנו ובהתאם להנחיות הקבוצה, ועליהם לנקוט באמצעי אבטחת מידע על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך;
 • לדוגמה, ולמען ההמחשה בלבד, אנו נעזרים בשירותי זיהוי ואימות של צד שלישי, המשתמש בכלים ובאמצעי זיהוי ביומטריים בכדי לעמוד בחובות רגולטוריות שונות ודיני איסור הלבנת הון, בכל הנוגע לחלק משירותי הקבוצה ומנגנוני ההצטרפות הדיגיטליים.
 • אנו רשאים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים שייפת את כוחם, במסגרת השירותים הניתנים לך מטעם מי מחברות קבוצת אלטשולר שחם או במסגרת התקשרות אחרת שלך עם הקבוצה.
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר או אילו מהמסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי הקבוצה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הקבוצה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע האישי הנוגע אלייך לצד שלישי או לרשות הרלבנטית;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הקבוצה, אילו מהחברות בה, או מי מטעמן;
 • בכל מקרה שהקבוצה תסבור כי מסירת המידע האישי נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך, או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • למען הסר ספק, חברות הקבוצה רשאיות להעביר ולשתף ביניהן מידע אישי שלך, ובלבד שהן ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בקבוצה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. הקבוצה לא תחשוף בפני גורמים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם הקבוצה, או אילו מהחברות בה, יארגנו את פעילותן או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שהקבוצה תשנה את המבנה המשפטי של הקבוצה, לרבות במקרה בו תעבור פעילות הקבוצה, או חלק ממנה, לצד שלישי – נהיה זכאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע האישי על אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שקבוצה אוספת, או מי מהחברות בה, נשמר במאגרי המידע של אלטשולר שחם, המאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, למעט במידה והדין מחייב לשמור את המידע באופן מקומי. מידע נוסף, כמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, חברות המספקות שירותי זיהוי ואימות, וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

אבטחת מידע

הקבוצה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע וההגנה עליו, הקבוצה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, לרבות מידע אישי. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, הקבוצה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את אלטשולר שחם יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

'עוגיות' (Cookies) באתר

אנו משתמשים ב'עוגיות' באתר. Cookies ('עוגיות') הם קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן (Session Cookies) ואחרים ישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך, וייעשה בהם שימוש כאשר תשוב ותבקר באתר (Persistent Cookies). ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת מידע על הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, המידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 

אם העדפתך היא כי לא יאוחסנו Cookies על גבי המחשב שלך, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות סוגי Cookies מסוימים, או להסירם באופן ידני. עם זאת, לאחר דחיית ה-Cookies או מחיקתם ממכשיר הקצה, ייתכן ולא תוכל להפיק את מירב התועלת מהשירותים הניתנים לך על ידי קבוצת אלטשולר שחם, לרבות שירותי האתר, או שחלק משירותים אלה לא יהיו זמינים עבורך. אנו משתמשים ב Cookies-למספר מטרות. חלק מהעוגיות בהן אנו משתמשים באתר הן עוגיות שלנו (עוגיות צד ראשון) וחלקן של צדדים שלישיים (עוגיות צד שלישי).

 

מאגר מידע

אתה מסכים כי מידע אשר יימסר על ידך ו/או ייצבר אודותיך, לרבות בקופות חיסכון לילד על שם ילדך, ככל שישנן, יישמר במאגרי המידע של חברות בקבוצת אלטשולר שחם וישמש, בין היתר, לצרכי ניהול, תפעול ושיווק מוצרי ושירותי קבוצת אלטשולר שחם; ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות; טיוב נתונים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים; דיוור ישיר; הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי קבוצת אלטשולר שחם ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין.

 

רשתות חברתיות

אלטשולר שחם מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים וכן אנו מפנים את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של אלטשולר שחם, כגון העמודים שמפעילה הקבוצה ב- Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter ועוד. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים ולמדיניות הפרטיות של כל שירות כאמור. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

 

שירותי תקשורת צד ג'

חלק מהשירותים של אלטשולר שחם כרוכים בשימוש בשירותי תקשורת של צדדים שלישיים (כגון: WhatsApp וקישור לאינטרנט של חברת סלולר) (להלן: "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' ניתנים על ידי גופים שאינם חלק מהקבוצה, והקבוצה אינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של השירותים הניתנים על ידי שירותי צד ג' אלו. הקבוצה לא תהא אחראית לזמינות של שירותי צד ג' או לתוכנם או לפעילויותיהם. ההחלטה אם לעשות שימוש בשירות, הכרוך בשימוש בשירותי צד ג', הינה של המשתמש בלבד ועל אחריותו. בנוסף, השימוש בשירותי צד ג' יהא כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, של שירותי צד ג' הרלוונטיים.

 

זכות לעיין במידע ותיקון המידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירוב של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הללו.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע של הקבוצה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי לפי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הקבוצה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניות בדיוור ישיר.

 

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר או להביא לביטול רישומך לאילו ממדורי האתר. מידע הדרוש לקבוצה לצורך ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר, או באזור האישי - יוסיף להישמר על ידי אלטשולר שחם לפי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הקבוצה למחוק אכן נמחק לפי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לקבוצה לפעול כאמור.

 

פרטיות קטינים

אלטשולר שחם מחויבת להגן על פרטיות משתמשי האתר בכלל, אך בפרט על פרטיותם של קטינים. אנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים חוקיים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. הקבוצה אינה אוספת ביודעין מידע אישי מקטינים שגילם קטן מ-18 ללא הסכמה של הורה או אפוטרופוס חוקי לאיסוף ושימוש במידע זה בשירותים הניתנים על ידי הקבוצה או לצורך כל פעילות או שירות שניתן באמצעות האתר.

 

שינויים במדיניות זו

הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את תנאיה של מדיניות זו (כפי שהיא רשאית לשנות כל אחד מהמסמכים המחייבים, כמפורט בתנאי השימוש). אם נבצע במדיניות שינויים מהותיים, נפרסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר, או נודיע לך על כך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לנו. אם נבצע שינויים כאמור בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת - השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור.

 

המשך השימוש באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך למדיניות העדכנית, אך אנחנו עשויים לבקש ממך לאשר את המדיניות העדכנית, או את כלל המסמכים המחייבים. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלהשתמש באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

פנה אלינו / מסור דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או אילו משירותי הקבוצה, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד בנוגע למדיניות זו או נוהגי הפרטיות של הקבוצה, אנא פנה אלינו באמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר המפורטות באתר, או בכל אחת מהדרכים הבאות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

 

עודכן לאחרונה: 1.3.2023