שאלות ותשובות - הטבות מס לעצמאי

תפריט משנה

  • מינואר 2017, עצמאים מחויבים1 להפקיד מידי שנה לחיסכון פנסיוני, סכום מינימלי שמחושב בהתאם לגובה ההכנסה השנתית. ההפקדה מזכה בהטבת מס.

   מעבר לחובת החיסכון לפנסיה, באפשרותכם ליהנות מהגדלת החיסכון לפנסיה ומהטבות מס משמעותיות נוספות, וזאת באמצעות הפקדת סכום נוסף לקרן הפנסיה שלכם עד התקרה הקבועה בחוק.

    

   אז מי חייב להפקיד לפנסיה ובאיזה סכומים?

   כל עצמאי בעל הכנסה מעסק, עם חצי שנה וותק לפחות, מגיל 21 ועד גיל 60, מחויב להפקיד לקרן הפנסיה שלו. חישוב הסכום המינימלי להפקדה נעשה בשתי מדרגות, על פי השכר הממוצע במשק (126,612 ש"ח בשנה)2:
   מדרגה ראשונה - עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע, יש להפקיד שיעור של 4.45%.
   מדרגה שנייה - עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע, יש להפקיד שיעור של 12.55%.
   עבור החלק מההכנסה שמעל 126,612 ש"ח בשנה, אין חובת הפקדה.

  • עד הכנסה שנתית מזכה3 של 147,600, באפשרותכם4 להפקיד 16.5% על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5% לזיכוי במס.

   מעל הכנסה שנתית של 147,600, מסלול הטבות המס שלכם יהיה של "עמית מוטב"5. במסלול זה, ניתן להפקיד וליהנות מהטבות מס עד לתקרת הכנסה שנתית של 208,800 ₪, אולם חישוב ההפקדה מחולק ל-2 רבדים:

   1. רובד ראשון-  עד לתקרת הכנסה שנתית מזכה של 104,400 ש"ח. ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה (עד 17,226 ש"ח).
   2. רובד שני- על הכנסה הגבוהה מ- 104,400 ש"ח, ועד לתקרה של 208,800 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% נוספים (עד 17,226 ש"ח נוספים), אך בכדי שתוכל ליהנות מהטבות המס על הפקדה ברובד השני, עליכם להיות מוגדרים כ"עמית מוטב"5, ולכן נדרשת הפקדה נוספת של 3,032 ש"ח (אשר אינה זכאית להטבת מס), בנוסף לסכום שהופקד ברובד הראשון.

    

   לסיכום, אם הכנסתך השנתית הנה 208,800 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס עומד על 37,484 ש"ח. 

   להלן דרך החישוב:

   1. 16.5% מ -104,400 שווים ל- 17,226 ש"ח (הפקדה בגין רובד הראשון)

   2. ועוד 16.5% עבור הרובד השני, שזה 17,226 ש"ח + 3,032 ש"ח הפקדה נוספת אשר חייבת כאשר מפקידים ברובד השני. 

   סה"כ סכום הפקדה מקסימלי: 17,226+ 17,226+ 3,032 = 37,484 ש"ח. 

    

   אם נסכם את סכום הטבות המס המקסימליות החישוב יהיה כך:

   1. הטבה מסוג ניכוי, ניתנת על -11% מתוך הכנסה מקסימלית של 208,800 ש"ח = 22,968 ש"ח. על סכום ההפקדה הזה, ניתנת הטבה לפי המס השולי. במקרה שלנו, נחשב מס שולי של 47%, מה שמוביל אותנו להטבת מס בסך 10,795 ש"ח.

   2. הטבה מסוג זיכוי, ניתנת על 5.5% מתוך הכנסה מקסימלית של 208,800 ש"ח = 11,484 ש"ח. כעת, נחשב את הטבה בסך 35% מסכום ההפקדה = 4,019 ש"ח. 

   במצב שכזה, סך כל הטבות המס המקסימליים שניתן לקבל הנו 4,019 + 10,795 = 14,814 ש"ח.

  • הטבת המס מסוג "ניכוי" - מוכרת לעצמאיים גם בשם "הוצאה מוכרת". מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהפקדנו לחיסכון הפנסיוני. כך למעשה על חלק מההכנסה לא נשלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות (הוצאה מוכרת). למעשה, שווי הטבת הניכוי תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

   הטבת המס מסוג "זיכוי"  - מוכרת לעצמאים גם בשם "החזר מס". בפועל מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה. שיעור ההטבה 35% הינו קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

  • על מנת לאפשר לקופה לקלוט את הכספים ולבצע את ההפקדה, חשוב לוודא שלא חורגים מלוחות הזמנים שמפרסמת החברה המנהלת, התלויים באופן ביצוע ההפקדה. כך בחברת אלטשולר, יש לבצע את ההפקדה באמצעות העברה בנקאית עד ל- 31.12 בשעה 17:00, ומי שבחר להפקיד באמצעות המחאה, עליה להתקבל במשרדי החברה לא יאוחר מתאריך 29.12 בשעה 12:00.

  • אישור על ביצוע ההפקדות המיועד לצרכי מס מצורף כספח לדוח השנתי שנשלח לעמיתים במהלך חודש מרץ. את ספח אישור המס יש להגיש לרשויות המס במסגרת הדוח השנתי לצורך קבלת ההטבה. ניתן להעביר את האישור לרו"ח או ליועץ המס אשר מטפל בהגשת הדוח השנתי.

  • על מנת לברר מהו הסכום המרבי להפקדה המזכה בהטבות המס, מומלץ לפנות לרו"ח או ליועץ מס אשר אמונים על הגשת הדוח השנתי לרשויות המס. לרו"ח או יועץ המס המידע לגבי סך ההכנסה השנתית המזכה בהטבת מס. אפשרות נוספת היא לפנות לבעל רישיון פנסיוני על מנת לבחון את אפשרויות ההפקדה לניצול ההטבות, אולם לצורך הבדיקה יש להצטייד תחילה במידע אודות סך ההכנסה השנתית המזכה. בנוסף, ניתן להיעזר במחשבון הטבות המס המיועד לעצמאים בעלי הכנסה מעסק, אשר נמצא באתר אלטשולר. המחשבון יכול לסייע לקבלת אומדן לסכום ההפקדה בהתאם לגובה ההכנסה השנתית המזכה.

    

   למחשבון הטבות מס לחצו כאן>>

    

  • עצמאי** המפקיד לקרן השתלמות נהנה פעמיים: עבור חלק מההפקדה ייהנה מהוצאה מוכרת, ובעת משיכה כדין (כאשר הקרן תהיה נזילה) ייהנה מפטור ממס רווח הון עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת. לצורך קבלת הוצאה מוכרת ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת. תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת בתקרה של 263,000 ₪. על כן, עבור עצמאי שהכנסתו הקובעת עולה על 263,00 ₪, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה הינו: 11,835 שקלים (263,000 * 4.5%). הפקדה עד התקרה השנתית המוטבת, העומדת על 18,480 ₪ בשנה, פטורה מתשלום מס רווח הון במשיכה כדין. עבור הפקדות מעבר לתקרה המוטבת, יחול מס רווח הון במשיכה בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. עצמאי שהכנסתו הקובעת עולה על 263,000 ₪ יכול להפקיד 18,480. מתוכם 11,835 יוכרו כהוצאה, ואילו יתרת ההפקדה בסך 6,645 ₪ לא תוכר כהוצאה אך למעשה מהווה חיסכון פטור ממס רווח הון. גם עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת נמוכה מהתקרה (263,000 ₪), יכול להפקיד עד מלוא ״ההפקדה המוטבת״ וליהנות מפטור ממס רווחי הון במשיכה. לדוגמה, עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת הינה 100,000 ₪, יפקיד 4,500 ₪ (4.5% מהכנסתו) לקבלת הוצאה מוכרת. בנוסף, באפשרותו להפקיד 13,980 ₪ נוספים אשר לא יוכרו לו כהוצאה אך בגינם יהנה מפטור ממס רווח הון בעת המשיכה.

  • רק עצמאי בעל הכנסה מעסק או משלח יד יכול לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי ולהפקיד כנגד הכנסתו הקובעת. לצורך פתיחת הקרן יש להציג אישור עוסק מורשה או אישור הניתן על פתיחת תיק מרשויות המס. אפשרות נוספת היא להציג אישור ניהול ספרים בתוקף בצרוף אישור ניכוי מס במקור מאתר רשות המיסים.
הערות משפטיות: 1. חובת חיסכון פנסיוני לעצמאי נקבעה במסגרת החוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע"ז-2016 .החוק חל על מי שנולד אחרי 31/12/1961. 2. השכר הממוצע במשק לשנת 2021 הינו 10,551 ש"ח בחודש (126,612 ש"ח בשנה). 3. הכנסה מזכה והגדרות ההכנסה לגביה ניתן להפקיד וליהנות מהטבות המס מוגדרות בפקודת מס הכנסה בסעיף 47. 4.עבור יחיד הזכאי להטבות המס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה. 5. סכומי ההפקדה והטבת המס המוצגים עבור יחיד המוגדר "עמית מוטב" (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) אשר הפקיד לחיסכון פנסיוני בשנה כנגד הכנסתו ברובד הראשון לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק (הפקדה בסך 20,258 ₪ בשנת 2021), לכן יש להפקיד בנוסף את הסכום המהווה השלמה בין 16.5% מהכנסת העצמאי לרובד הראשון ול16% מהשכר הממוצע במשק. סכום ההשלמה בסך 3,032 ש"ח אינו מוכר לניכוי אולם נדרש לצורך קבלת מלוא הטבת המס ניכוי. הטבת הניכוי חושבה לפי הנחת מס שולי 47%, הטבת הזיכוי לפי שיעור של 35%. שווי ההטבה חושב רק לגבי מס הכנסה. בפעול ההטבה עשויה להיות גדולה יותר שכן עבור הטבת הניכוי יתכן ולא משלם ביטוח לאומי ומס בריאות.
6. עבור יחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד, הזכאי להטבות המס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה. 
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים יעוץ מס המתחשב בנתוניו האישים של היחיד ואינם מהווים שיווק פנסיוני.
"הכנסה שנתית" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולפני הניכויים המותרים בגין הפקדה לקרן השתלמות/קופת גמל/ /ביטוח פנסיוניהמידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2021, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעתהמידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי הענייןאין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח)השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמשמובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.