רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה: 15315 | קוד קופה 513173393-00000000007797-15315-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 01.07.2024

אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלות או שילוב ביניהם ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

 

לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 

  • הבנק המתפעל:
    לאומי
  • מועד תחילת פעילות
    01 יולי 2024
  • יתרת נכסים
    (באלפי ש''ח) נכון ל - 01.07.2024

תפריט משנה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני קופות הגמל/קרנות הפנסיה והוראות ההסדר התחיקתי. *אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. *אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלול השקעה, מדיניות ההשקעה התקנונית ומדיניות ההשקעה הצפויה שלו ניתן למצוא בעמוד מסלול ההשקעה הרלוונטי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.