חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה

מהו חיסכון פלוס -  קופת גמל להשקעה?

קופות הגמל המסורתיות הפכו מאז 2008 למוצר חיסכון לטווח ארוך, שאת הכספים ממנו ניתן למשוך כקצבה רק לאחר גיל פרישה. לאחרונה, אישר משרד האוצר מוצר חיסכון חדש ואטרקטיבי שהוא קופת גמל חדשה - קופת גמל להשקעה, שיאפשר לחוסכים ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה אבל עם בונוס - אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקופת הגמל החדשה בכל עת (גם מתחת לגיל הפרישה) בצורה הונית (סכום מלא או חלקי), וללא תשלום "קנס" על פירעון מוקדם כמו בקופות הגמל המסורתיות ובתשלום מס על הרווחים בלבד. לחלופין, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס לאחר גיל 60, בכפוף לאמור מטה.

 

            

 

אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה, ועדיין לא ניצלת את תקרת ההפקדה השנתית בסך 79,005.69 ₪ (בכל קופות הגמל להשקעה שלך בכל החברות המנוהלות),

באפשרותך לבצע העברה בנקאית לחשבון: 299479/22, בנק לאומי (10), סניף 800.

לאחר ביצוע ההפקדה, יש לצרף אסמכתא בקישור הבא>>

כל אדם רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום (מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 100 ₪), והוא יכול להפקיד אליה באופן שוטף או באופן חד-פעמי (ניתן לבצע את ההפקדה באמצעות הוראת קבע, העברה בנקאית או המחאה). הפקדה לכל קופות הגמל להשקעה שמנהל אדם מוגבלת בתקרה של 79,005.69 שקלים לאדם לשנה. הכספים ינוהלו על ידי בית ההשקעות אלטשולר שחם המנהל חיסכון פלוס - קופות גמל להשקעה באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה - מוטים לאפיק המנייתי, לאפיק האג"ח ושילוב שלהם, בהתאם לאופי וצרכי הלקוח. ניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא תשלום מס.

 

מתי מותר למשוך את הכספים מהקופה החדשה?

משיכת הכספים מחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה אפשרית כאמור בצורה הונית בכל רגע נתון (סכום חלקי או מלא), גם מתחת לגיל הפרישה, לפי בחירתכם. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל תשלמו מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים. משקיעים מתמידים שיבחרו למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל 60 ייהנו מפטור מלא מתשלום מס הכנסה על הקצבה. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת הכספים כקצבה ישירות מקופת גמל להשקעה. לצורך קבלת קצבה ניתן להעביר את הכספים לקופה לקצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח) וזאת החל מגיל 60.

 

למי זה מתאים?

קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון אטרקטיבי גם עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם "שוכב" בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם. אם אתם חוסכים לטווח קצר או בינוני: תוכלו להפקיד כספים בקופת גמל להשקעה, ליהנות מניהול מקצועי ופוטנציאל לצבירת תשואה על ההשקעה, ובד-בבד תישמר לכם האפשרות למשוך בכל עת ובבת אחת את כל הכסף שנצבר ללא "קנס" פירעון מוקדם. בעת המשיכה תשלמו מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים. לסיכום, קופת גמל להשקעה הינה כלי חיסכון נהדר לטווח קצר, בינוני או ארוך עבורך ואמצעי לחיסכון עבור ילדיך.

 

אם אתם חוסכים לטווח ארוך (לפרישה): תוכלו להפקיד כספים בקופת גמל להשקעה, ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה, ומעל גיל 60 תוכלו למשוך את הכספים כקצבה ולקבל פטור מלא ממס על הרווחים וממס הכנסה, בכפוף לאמור לעיל.

 

ההבדלים בין קופת גמל להשקעה לבין חיסכון לכל ילד

לילדים שלנו יש חלומות גדולים: יש מי שחולם להיות רופא ויש מי שחולמת להיות שופטת ויש כאלה שרוצים להוביל שינוי בעולם! בכדי להגשים לילדים חלום אנחנו צריכים לתכנן כבר מהיום ולכן חשוב שנתחיל לחסוך עבורם כבר בגיל מוקדם. בקופת גמל להשקעה ניתן, גם באמצעות ההפקדה חודשית יחסית צנועה, לתת לידינו אפשרות ליהנות מחיסכון משלים לחיסכון שיצטבר להם בקופת חיסכון לכל ילד.

 

אמנם, תכנית חיסכון לכל ילד עשויה להעניק לילדים נקודת פתיחה טובה, אבל סכום ההפקדה בה הוא מוגבל, ולכן החיסכון שצפוי להצטבר בה עלול שלא להספיק להגשמת החלומות והמטרות של ילדכם.

 

במידה ואתם רוצים להגדיל את החיסכון עבור ילדכם - חשוב וכדאי לחשוב על חיסכון נוסף כשהילדים עדיין צעירים. שימו לב! אם יש לכם קופת גמל להשקעה שפתחתם על שמכם וניצלתם את תקרת ההפקדה, באפשרותכם לפתוח קופה על שם הילד או הילדה, ולהפקיד על שמם סכומים נוספים, שישמשו אותם בעתיד.

מה היתרונות של חיסכון בקופת הגמל החדשה?

  • כל אחד רשאי לפתוח חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום (מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 100 ₪), ולהפקיד אליה ולקופות הגמל להשקעה הנוספות המתנהלות על שמו עד 79,005.69 שקלים בשנה. תדירות ההפקדות נתונה לבחירתו של החוסך - ניתן להפקיד באופן שוטף או באופן חד-פעמי.

  • נזילות תמידית של הכסף שנצבר: תוכלו למשוך את הכסף במשיכה הונית בכל רגע נתון, גם מתחת לגיל פרישה , מבלי לשלם "קנס" על פירעון מוקדם ובתשלום מס על הרווחים בלבד. זאת אפשרות שאינה קיימת בקופות הגמל הרגילות.
 
  • פטור ממס במשיכת הכסף כקצבה: במשיכת הכספים כקצבה תקבלו פטור ממסים. משיכה זו תתאפשר רק החל מגיל 60. לתשומת ליבכם, בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה ישירות מקופת גמל להשקעה. לצורך קבלת קצבה ניתן להעביר את הכספים לקופה לקצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח) וזאת החל מגיל 60.

  • רציפות השקעה ודחיית מס: תוכלו לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול אחר תוך שמירה על רציפות ההשקעה. כלומר כל עוד הכסף בקופה לא תשלמו מס על הרווח שהצטבר ממכירת ניירות ערך, מקבלת דיבידנד או מקבלת ריבית מאיגרת חוב. דחיית מס שקולה לתשלום מס בשיעור מופחת, ולכן זה יתרון משמעותי.

  • שקיפות ונגישות: ניתן לעקוב אחר הביצועים של חיסכון פלוס בכל רגע באמצעות חשבון אישי באתר אלטשולר שחם. בנוסף, תוכלו להשוות בין ביצועי הקופות השונות באתר גמלנט של משרד האוצר.

  • מגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה: תוכלו לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה המתאימים לאופייכם ולצרכיכם. כמו כן, המוצר מאפשר השקעה בנכסים לא סחירים, דבר שלא אפשרי במוצרים מתחרים, והוא בעל חשיבות במיוחד בתקופה בה התשואות בהשקעה באג"ח נמוכות.

תפריט משנה

הערות משפטיות: *סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה  האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה  אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח  אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.