שאלות ותשובות

  • בין אם הנך שכיר ובין אם הנך עצמאי - תוכל להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם.

  • להצטרפות דיגיטלית קצרה ופשוטה לחץ כאן

   במידה והנך שכיר יש למלא את פרטי המעסיק לצורך הסדרת ההפקדות לקרן הפנסיה.

   במידה והנך עצמאי, אנא דאג לאחר ההצטרפות להסדרת ההפקדות השוטפות והעברת אסמכתאות בהתאם.

  • כן. בהמשך להליך ההצטרפות הדיגיטלי לקרן, קיימת אפשרות למלא בקשה להעברת קרן הפנסיה הקיימת שלך לקרן הנבחרת של אלטושלר שחם.

  • דמי ניהול מההפקדה: 1%
   דמי ניהול מהצבירה: 0.22%
  • מצטרפים חדשים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לתקופת של 10 שנים לפחות ממועד ההצטרפות לקרן הנבחרת.

  • לא. ההצטרפות לקרן כוללת הליך צירוף מהיר ופשוט במטרה להנגיש את הקרן הנבחרת לכלל האזרחים ללא צורך במילוי שאלון רפואי.

  • בין אם הנך שכיר ובין אם הנך עצמאי - תוכל להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם.

  • להצטרפות דיגיטלית קצרה ופשוטה לחץ כאן

   במידה והנך שכיר יש למלא את פרטי המעסיק לצורך הסדרת ההפקדות לקרן הפנסיה.

   במידה והנך עצמאי, אנא דאג לאחר ההצטרפות להסדרת ההפקדות השוטפות והעברת אסמכתאות בהתאם.

  • כן. בהמשך להליך ההצטרפות הדיגיטלי לקרן, קיימת אפשרות למלא בקשה להעברת קרן הפנסיה הקיימת שלך לקרן הנבחרת של אלטושלר שחם.

  • דמי ניהול מההפקדה: 1%
   דמי ניהול מהצבירה: 0.22%
  • מצטרפים חדשים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לתקופת של 10 שנים לפחות ממועד ההצטרפות לקרן הנבחרת.

  • לא. ההצטרפות לקרן כוללת הליך צירוף מהיר ופשוט במטרה להנגיש את הקרן הנבחרת לכלל האזרחים ללא צורך במילוי שאלון רפואי.

  • קרן פנסיה שנבחרה על ידי רשות שוק ההון בהליך תחרותי המאפשרת למעסיק לצרף עובדים חדשים וקיימים לקרן הנבחרת בהליך קל ופשוט, ובכך לדאוג לרווחת העובדים לצד עמידה בהוראות  הדין. בקרן הנבחרת דמי הניהול יעמדו על 1% מההפקדה ו- 0.22% מהצבירה. דמי ניהול אילו מובטחים לתקופה של 10 שנים לפחות.

   1. דאגה לרווחת העובדים - העובדים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לצד ניהול השקעות מקצועי של אלטושלר שחם
   2. חיסכון בזמן ומשאבים – מאחר ואין צורך לבצע הליך תחרותי נחסכת ההוצאה הכספית הכרוכה בכך
   3. נוחות - הליך צירוף עובדים פשוט ונוח ללא צורך במילוי טפסי הצטרפות
   4. מרכז שירות מעסיקים מקצועי וזמין לכל שאלה
  • צירוף על ידי ביצוע הפקדה ודיווח דרך ממשק מעסיקים בקובץ XML
   לאחר ביצוע ההפקדה והדיווח דרך ממשק המעסיקים (בקובץ האחיד במבנה XML), יפתח לכל עובד חשבון חדש בקרן הפנסיה באופן אוטומטי, והכספים ישויכו לחשבון העובד על פי הנתונים שדווחו.
   כיצד ניתן להעביר את קובץ הדיווח?
   לרשותכם פורטל ייעודי למעסיקים באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://employers.as-invest.co.il/login/#b   בו ניתן לטעון את קבצי ה- XML ולקבל מידע אודות חשבונות העובדים ולבצע פעולות נוספות.
   הרישום לפורטל המעסיקים באמצעות הטופס המצ"ב
   דרך הגורם המתפעל/לשכת השכר מולם הנך עובד
   דרך אתר המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר
   1. צירוף באמצעות קובץ אקסל + ביצוע הפקדה לקרן ושליחת דיווח- למעסיקים עד 3 עובדים.
   במידה ואינך מפקיד ומדווח דרך ממשק המעסיקים, תוכל לצרף עובדים לקרן הנבחרת באמצעות רשימה בקובץ אקסל ייעודי. הליך הרישום מתבצע בשלושה שלבים פשוטים:  
   א. עליך להוריד קובץ אקסל ייעודי ולהזין את פרטי העובדים על גבי הקובץ – להורדה לחץ כאן
   ב. באפשרותך לשלוח את הקובץ לכתובת המייל: maasikim@altshul.co.il
   ג. בצע הפקדה לקרן עבור העובדים ושלח דיווח לקרן.
       עבור מעסיק שאינו מחויב בדיווח דרך ממשק מעסיקים – יש לשלוח את פרטי ההפקדה והפיצול לעובדים, לכתובת המייל: depositpension@altshul.co.il
   לתשומת ליבך - במידה וצירפת לרשימה פרטי עובד שאינו עובד חדש (כלומר עובד קיים שלגביו אתה מפקיד למוצר פנסיוני אחר) הבוחר לעבור ולחסוך בקרן הנבחרת, יש להחתימו על טופס הסכמת עובד להצטרפות לקרן הנבחרת באמצעות מעסיק (נספח ז') המצ"ב. יש לשלוח לדסק מעסיקים בכתובת המייל: maasikim@altshul.co.il
   2. באמצעות טופס הצטרפות חתום על ידי העובד
   להורדת טופס הצטרפות  – יש להעביר את הטופס המלא והחתום בצירוף צילום ת.ז של העובד לכתובת  maasikim@altshul.co.il 
  • באפשרות המעסיק לצרף עובדים חדשים לקרן נבחרת באמצעות קובץ וללא צורף בטופס הצטרפות.

   בנוסף, באפשרות העובד להצטרף באמצעות טופס הצטרפות ללא צורך בהצהרת בריאות.

  • מצטרפים חדשים יהנו מדמי ניהול מוזלים ומובטחים לתקופה של 10 שנים ממועד ההצטרפות לקרן הנבחרת.

  • החל מיום 31.3.2019 לא ניתן יהיה להפקיד לקרנות פנסיה לפי ההסכמי ברירת מחדל של המעסיק (אלא אם הם נחתמו בעקבות הליך תחרותי שערך המעסיק בהתאם להוראות הדין) . ממועד זה בפני המעסיק שתי אפשרויות במידה והעובד לא בחר קרן פנסיה:

   • צירוף העובדים לאחת מתוך הקרנות שנבחרו ע"י רשות שוק ההון.
   • קיום הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל לעובדיו. ההליך התחרותי ינוהל בהתאם לכללים שפרסמה רשות שוק ההון.