שאלות ותשובות בנושא ניהול תיקי השקעות

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של ניהול תיקי השקעות ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מהם היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

תפריט משנה

  • מידע על תיק ההשקעות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

   · באמצעות פנייה למחלקת קשרי לקוחות או באתר האינטרנט של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

   · בדיווחים התקופתיים הנשלחים ללקוח בדואר או בדוא"ל, בהתאם לבקשת הלקוח, מטעם הבנק ומטעם אלטשולר שחם.

   · באתר האינטרנט של הבנק, במידה שהוא מספק שירות זה.

   · בסניף הבנק בו מתנהל החשבון.

  • ניתן למשוך כסף מהחשבון המנוהל או להפקיד בו כסף בכל עת, כפי שניתן לעשות זאת בכל חשבון אחר וזאת בכפוף למתן הודעה מראש לאלטשולר שחם לצורך מכירה/ רכישה של ניירות ערך.

  • כדי להעביר תיק מנוהל קיים יש לפנות לאלטשולר שחם בבקשה לפתיחת תיק מנוהל ולהשאיר פרטים באתר>> או בטלפון 073-2331733.

  • פתיחת תיק השקעות, מבוצעת לאחר קיום פגישה עם בעל רישיון בחברה, שמטרתו לאפשר למנהלי תיק השקעות להכיר היטב את נתוניו האישיים של הלקוח, צרכיו, בחינת יחסו לסיכון, את מדיניות תיק ההשקעות לצרכי הלקוח וסיכום תנאי ההתקשרות.

   · לאחר קבלת פנייתך באמצעות האתר>> או בטלפון 073-2331733, תתואם פגישת היכרות עם משווק השקעות במשרדי אלטשולר שחם, בבית הלקוח או במשרדו.

   · בפגישה יבחנו הצרכים והנתונים, תסוכם מדיניות ההשקעות ויסוכמו התנאים לפיהם ינוהל תיק ההשקעות.

   · במהלך הפגישה ייחתם הסכם ניהול תיק השקעות.

   · ייחתם ייפוי כח למנהל תיקים, כמקובל בבנק בו מתנהל חשבון הלקוח.

  • דמי הניהול משתנים מלקוח ללקוח, על פי היקף התיק ואופיו. גובה דמי הניהול יסוכם עם הלקוח במועד חתימת הסכם ניהול תיק ההשקעות.

  • ניתן לנהל חשבון מנוהל לקטין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962. לפרטים נוספים, המשתנים ממקרה למקרה, ניתן ליצור קשר עם אלטשולר שחם בע"מ בטלפון - 073-2331733

  • ניתן להוסיף שותף לחשבון מנוהל בכל עת. ההוספה מתבצעת בשני שלבים:

   • הוספת השותף כשותף לחשבון הבנק

   • חתימת בעלי החשבון על מסמכי ניהול התיק והמצאת המסמכים הנדרשים למנהל התיקים.

  • מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי בכל עת, בתהליך משותף עם בעל הרישיון מטעם בית ההשקעות.

  • הנכסים המנוהלים נשארים בחשבון הבנק של הלקוח. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, כחברה בעלת רישיון ניהול תיקים, אינה רשאית ואינה מוסמכת למשוך כספים או נכסים מהחשבון המנוהל, למעט גביית דמי הניהול, בהתאם להסכם עם הלקוח.

  • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 קובע הוראות בדבר מי רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות. הרשות לניירות ערך מעניקה רישיונות ליחידים ו/או תאגידים אשר עומדים בתנאים הנדרשים בחוק ומפקחת על בעלי הרשיון. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים.

  • חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.

  • מדיניות ההשקעות נקבעת בשיתוף עם הלקוח בהתבסס על הליך אפיון צרכי הלקוח ובחירת מדיניות השקעות שמתקיים בין הלקוח לבין משווק בעל רישיון מטעם בית ההשקעות.

  • מידע על תיק ההשקעות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

   · באמצעות פנייה למחלקת קשרי לקוחות או באתר האינטרנט של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

   · בדיווחים התקופתיים הנשלחים ללקוח בדואר או בדוא"ל, בהתאם לבקשת הלקוח, מטעם הבנק ומטעם אלטשולר שחם.

   · באתר האינטרנט של הבנק, במידה שהוא מספק שירות זה.

   · בסניף הבנק בו מתנהל החשבון.

  • ניתן למשוך כסף מהחשבון המנוהל או להפקיד בו כסף בכל עת, כפי שניתן לעשות זאת בכל חשבון אחר וזאת בכפוף למתן הודעה מראש לאלטשולר שחם לצורך מכירה/ רכישה של ניירות ערך.

  • כדי להעביר תיק מנוהל קיים יש לפנות לאלטשולר שחם בבקשה לפתיחת תיק מנוהל ולהשאיר פרטים באתר>> או בטלפון 073-2331733.

  • פתיחת תיק השקעות, מבוצעת לאחר קיום פגישה עם בעל רישיון בחברה, שמטרתו לאפשר למנהלי תיק השקעות להכיר היטב את נתוניו האישיים של הלקוח, צרכיו, בחינת יחסו לסיכון, את מדיניות תיק ההשקעות לצרכי הלקוח וסיכום תנאי ההתקשרות.

   · לאחר קבלת פנייתך באמצעות האתר>> או בטלפון 073-2331733, תתואם פגישת היכרות עם משווק השקעות במשרדי אלטשולר שחם, בבית הלקוח או במשרדו.

   · בפגישה יבחנו הצרכים והנתונים, תסוכם מדיניות ההשקעות ויסוכמו התנאים לפיהם ינוהל תיק ההשקעות.

   · במהלך הפגישה ייחתם הסכם ניהול תיק השקעות.

   · ייחתם ייפוי כח למנהל תיקים, כמקובל בבנק בו מתנהל חשבון הלקוח.

  • דמי הניהול משתנים מלקוח ללקוח, על פי היקף התיק ואופיו. גובה דמי הניהול יסוכם עם הלקוח במועד חתימת הסכם ניהול תיק ההשקעות.

  • ניתן לנהל חשבון מנוהל לקטין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962. לפרטים נוספים, המשתנים ממקרה למקרה, ניתן ליצור קשר עם אלטשולר שחם בע"מ בטלפון - 073-2331733

  • ניתן להוסיף שותף לחשבון מנוהל בכל עת. ההוספה מתבצעת בשני שלבים:

   • הוספת השותף כשותף לחשבון הבנק

   • חתימת בעלי החשבון על מסמכי ניהול התיק והמצאת המסמכים הנדרשים למנהל התיקים.

  • מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי בכל עת, בתהליך משותף עם בעל הרישיון מטעם בית ההשקעות.

  • הנכסים המנוהלים נשארים בחשבון הבנק של הלקוח. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, כחברה בעלת רישיון ניהול תיקים, אינה רשאית ואינה מוסמכת למשוך כספים או נכסים מהחשבון המנוהל, למעט גביית דמי הניהול, בהתאם להסכם עם הלקוח.

  • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 קובע הוראות בדבר מי רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות. הרשות לניירות ערך מעניקה רישיונות ליחידים ו/או תאגידים אשר עומדים בתנאים הנדרשים בחוק ומפקחת על בעלי הרשיון. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים.

  • חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.

  • מדיניות ההשקעות נקבעת בשיתוף עם הלקוח בהתבסס על הליך אפיון צרכי הלקוח ובחירת מדיניות השקעות שמתקיים בין הלקוח לבין משווק בעל רישיון מטעם בית ההשקעות.

  • מידע על תיק ההשקעות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

   · באמצעות פנייה למחלקת קשרי לקוחות או באתר האינטרנט של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

   · בדיווחים התקופתיים הנשלחים ללקוח בדואר או בדוא"ל, בהתאם לבקשת הלקוח, מטעם הבנק ומטעם אלטשולר שחם.

   · באתר האינטרנט של הבנק, במידה שהוא מספק שירות זה.

   · בסניף הבנק בו מתנהל החשבון.

  • ניתן למשוך כסף מהחשבון המנוהל או להפקיד בו כסף בכל עת, כפי שניתן לעשות זאת בכל חשבון אחר וזאת בכפוף למתן הודעה מראש לאלטשולר שחם לצורך מכירה/ רכישה של ניירות ערך.

  • כדי להעביר תיק מנוהל קיים יש לפנות לאלטשולר שחם בבקשה לפתיחת תיק מנוהל ולהשאיר פרטים באתר>> או בטלפון 073-2331733.

  • פתיחת תיק השקעות, מבוצעת לאחר קיום פגישה עם בעל רישיון בחברה, שמטרתו לאפשר למנהלי תיק השקעות להכיר היטב את נתוניו האישיים של הלקוח, צרכיו, בחינת יחסו לסיכון, את מדיניות תיק ההשקעות לצרכי הלקוח וסיכום תנאי ההתקשרות.

   · לאחר קבלת פנייתך באמצעות האתר>> או בטלפון 073-2331733, תתואם פגישת היכרות עם משווק השקעות במשרדי אלטשולר שחם, בבית הלקוח או במשרדו.

   · בפגישה יבחנו הצרכים והנתונים, תסוכם מדיניות ההשקעות ויסוכמו התנאים לפיהם ינוהל תיק ההשקעות.

   · במהלך הפגישה ייחתם הסכם ניהול תיק השקעות.

   · ייחתם ייפוי כח למנהל תיקים, כמקובל בבנק בו מתנהל חשבון הלקוח.

  • דמי הניהול משתנים מלקוח ללקוח, על פי היקף התיק ואופיו. גובה דמי הניהול יסוכם עם הלקוח במועד חתימת הסכם ניהול תיק ההשקעות.

  • ניתן לנהל חשבון מנוהל לקטין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962. לפרטים נוספים, המשתנים ממקרה למקרה, ניתן ליצור קשר עם אלטשולר שחם בע"מ בטלפון - 073-2331733

  • ניתן להוסיף שותף לחשבון מנוהל בכל עת. ההוספה מתבצעת בשני שלבים:

   • הוספת השותף כשותף לחשבון הבנק

   • חתימת בעלי החשבון על מסמכי ניהול התיק והמצאת המסמכים הנדרשים למנהל התיקים.

  • מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי בכל עת, בתהליך משותף עם בעל הרישיון מטעם בית ההשקעות.

  • הנכסים המנוהלים נשארים בחשבון הבנק של הלקוח. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, כחברה בעלת רישיון ניהול תיקים, אינה רשאית ואינה מוסמכת למשוך כספים או נכסים מהחשבון המנוהל, למעט גביית דמי הניהול, בהתאם להסכם עם הלקוח.

  • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 קובע הוראות בדבר מי רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות. הרשות לניירות ערך מעניקה רישיונות ליחידים ו/או תאגידים אשר עומדים בתנאים הנדרשים בחוק ומפקחת על בעלי הרשיון. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים.

  • חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.

  • מדיניות ההשקעות נקבעת בשיתוף עם הלקוח בהתבסס על הליך אפיון צרכי הלקוח ובחירת מדיניות השקעות שמתקיים בין הלקוח לבין משווק בעל רישיון מטעם בית ההשקעות.