דו"ח חודשי על השתתפות מנהל קופה באסיפות כלליות של תאגיד

מדיניות הצבעה ואמות מידה לממשל תאגידי

אסיפות שנערכו בשנת 2020
אפריל 2020 מרץ 2020 פברואר 2020
אוגוסט 2020 יולי 2020 יוני 2020 מאי 2020
קובץ יומי א' 09/11/2020 קובץ יומי 05/11/2020 אוקטובר 2020 ספטמבר 2020
קובץ יומי 18/11/2020 קובץ יומי 16/11/2020 קובץ יומי 11/11/2020 קובץ יומי ב' 09/11/2020אסיפות שנערכו בשנת 2019
אפריל 2019
אוגוסט 2019 יולי 2019 מאי 2019
דצמבר 2019 נובמבר 2019 אוקטובר 2019 ספטמבר 2019אסיפות שנערכו בשנת 2018
אפריל 2018 מרץ 2018 פברואר 2018
ינואר 2018
אוגוסט 2018 יולי 2018 יוני 2018 מאי 2018
דצמבר 2018  נובמבר 2018 אוקטובר 2018 ספטמבר 2018

 

 

אסיפות שנערכו בשנת 2017
ינואר 2017 פברואר 2017  מרץ 2017 אפריל 2017
מאי 2017 יוני 2017 יולי 2017 אוגוסט 2017
ספטמבר 2017 אוקטובר 2017 נובמבר 2017 דצמבר 2017

 

 

אסיפות שנערכו בשנת 2016
ספטמבר 2016

 

 

אסיפות שנערכו בשנת 2015
אוקטובר 2015
 

 

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר