דו"ח חודשי על השתתפות מנהל קופה

באסיפות כלליות של תאגיד

 

אסיפות שנערכו בשנת 2024
אפריל 2024 מרץ 2024 פברואר 2024 ינואר 2024
קובץ יומי ג' 2/5/2024 קובץ יומי ב' 2/5/2024 קובץ יומי א' 2/5/2024 קובץ יומי 1/5/2024
קובץ יומי א' 8/5/2024 קובץ יומי ב' 6/5/2024 קובץ יומי א' 6/5/2024 קובץ יומי 5/5/2024
    קובץ יומי 9/5/2024 קובץ יומי ב' 8/5/2024

 

אסיפות שנערכו בשנת 2023
אפריל 2023 מרץ 2023 פברואר 2023 ינואר 2023
אוגוסט 2023 יולי 2023 יוני 2023 מאי 2023

דצמבר 2023

נובמבר 2023 אוקטובר 2023 ספטמבר 2023

 

אסיפות שנערכו בשנת 2022

אפריל 2022 מרץ 2022 פברואר 2022 ינואר 2022
אוגוסט 2022 יולי 2022 יוני 2022 מאי 2022
דצמבר 2022 נובמבר 2022 אוקטובר 2022 ספטמבר 2022

 

אסיפות שנערכו בשנת 2021
אפריל 2021 מרץ 2021 פברואר 2021
אוגוסט 2021 יולי 2021 יוני 2021
דצמבר 2021 נובמבר 2021 אוקטובר 2021 ספטמבר 2021

 

אסיפות שנערכו בשנת 2020
אפריל 2020 מרץ 2020 פברואר 2020
אוגוסט 2020 יולי 2020 יוני 2020 מאי 2020
דצמבר 2020 נובמבר 2020 אוקטובר 2020 ספטמבר 2020

 

אסיפות שנערכו בשנת 2019
אפריל 2019
אוגוסט 2019 יולי 2019 מאי 2019
דצמבר 2019 נובמבר 2019 אוקטובר 2019 ספטמבר 2019

 

אסיפות שנערכו בשנת 2018
אפריל 2018 מרץ 2018 פברואר 2018 ינואר 2018
אוגוסט 2018 יולי 2018 יוני 2018 מאי 2018
דצמבר 2018  נובמבר 2018 אוקטובר 2018 ספטמבר 2018

 

אסיפות שנערכו בשנת 2017
ינואר 2017 פברואר 2017  מרץ 2017 אפריל 2017
מאי 2017 יוני 2017 יולי 2017 אוגוסט 2017
ספטמבר 2017 אוקטובר 2017 נובמבר 2017 דצמבר 2017

 

אסיפות שנערכו בשנת 2016
ספטמבר 2016

 

אסיפות שנערכו בשנת 2015
אוקטובר 2015