הנחיות הפקדה

עבור קופות גמל וקרנות השתלמות

ברצוננו לעדכנך כי החל מיום 1 באוקטובר 2021 עליך  להעביר  את הפקדות לאלטשולר שחם באופן המפורט להלן:

  1. הפקדה באמצעות העברה בנקאית:

להלן פרטי חשבונות הבנק לצורך העברת הכספים, לתשומת ליבך יש להקפיד להעביר את הכספים בחלוקה לחשבון בו מנוהל כל מוצר בנפרד.

מוצר

בנק לאומי

סניף

פרטי חשבון

אלטשולר שחם השתלמות

10

800

214971/91

אלטשולר שחם גמל

10

800

214970/93

אלטשולר גמל עבור עמיתי חבר

10

800

296432/63

 

2. הפקדה באמצעות המחאה:

את המחאה יש למען לפקודת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולהעבירה לכתובת הברזל 19א' רמת החייל, תל אביב-יפו 6971026. לתשומת ליבך, יש לוודא כי  ההמחאה תתקבל במשרדי החברה עד לתאריך ה 14 לכל חודש .

 

3. הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:

לידיעתך, הרשאה הקיימת בפסגות תוקם באלטשולר שחם לפי פרטיה ללא צורך בפעולה נוספת מצדך.

 

4. דיווח באמצעות ממשק מעסיקים אחיד:

באפשרותך להעביר קבצי ממשק אחיד באזור האישי באתר מעסיקים באלטשולר שחם או לחילופין להגיש בקשה לפתיחת כספת דרך פניה למחלקת מעסיקים באלטשולר שחם בטלפון: 5257*.

 

תקופת הסבה (1.10.2021- 16.10.2021)

 

ברצוננו לעדכנך, כי החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 16 באוקטובר 2021, מתבצעת הסבת הקופות וזכויות העמיתים בפועל מפסגות לאלטשולר שחם.

 

להלן הנחיות עבור הפקדות  בתקופה זו:

 

ממשק מעסיקים אחיד:

למעסיקים המדווחים  בתקופה זו באמצעות  ממשק מעסיקים ישלחו היזונים חוזרים המעידים על אי קליטת הכספי., באופן אוטומטי. נבקשכם להתייחס  להיזונים אלה כשגויים, בתום תקופה זו ישלחו היזונים נוספים תקינים. ממשקים שהועבו לחברת פסגות (טרם תחילת ההסבה) ולא נקלטו עד למועד ההסבה, יקלטו באופן ידני ולא ישלחו היזונים מסכמים בגינם.

 

הרשאה לחיוב חשבון:

גביית חודש שכר אוקטובר תבוצע ביום 21 באוקטובר 2021, החל מחודש נובמבר 2021 תבוצע הגבייה בהתאם למועדי הגבייה שעודכנו בפסגות.

 

העברה בנקאית/ הפקדה באמצעות המחאה:

הכספים יופקדו לקופות העובדים בתום תקופת ההסבה.

 

שים לב! הפקדות שיבוצעו בתאריכים 16-1.10.2021 ישויכו לקופות העמיתים לאחר תקופת ההסבה. יובהר, כי שיוך ההפקדות לאחר תקופת ההסבה לא יפגע בזכויות עובדייך ולא יחשב כאיחור בהפקדה.

 

האזור האישי שלך באתר המעסיקים של פסגות יפסיק פעילותו ביום 30 בספטמבר 2021, והחל מיום 17 באוקטובר 2021 תוכל לצפות בנתוני הקופות של עובדייך באזור האישי באתר המעסיקים של אלטשולר שחם. לנוחיותך באתר מעסיקים ישוקף מספר החשבון המעביר מפסגות לצד מספר החשבון החדש של העובד.

 

לצורך כניסה לאתר מעסיקים וזיהוי מהיר במוקד השירות למעסיקים באלטשולר שחם אתה מתבקש למלא טופס מינוי איש קשר בקישור>>
כמו כן באפשרותך לשלוח דוא"ל לכתובת maasikim@altshul.co.il לקבלת הטופס לתיבת הדוא"ל שלך.