ייפוי כוח לקבלת מידע

באפשרותך לעדכן ייפוי כוח של אדם אחד או יותר לקבלת מידע בחשבונותיך.

 

לצורך עדכון ייפוי כוח לקבלת מידע לצד ג', יש למלא טופס דיגיטלי>>

להלן מספר דגשים:

  • יש לצרף צילום תעודת זהות עדכנית שלך ושל מיופה הכוח הרצוי (תעודה ביומטרית יש לצלם משני הצדדים).
  • על מנת למנות יותר ממיופה כוח אחד, יש למלא טופס נפרד עבור כל מיופה כוח.

לאחר קבלת הבקשה, ניצור עמך קשר טלפוני לצורך אישור עדכון הבקשה.

ייפוי הכוח יעודכן בחשבונותיך בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת האישור הטלפוני.

הערות משפטיות: מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.