מדיניות השקעה תקנונית

להלן פרטי שמות המסלולים ומדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלולי ההשקעה בקופת הגמל לפני השינוי ולאחריו:

 

 

 

* לאור השינויים במדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, גמישות ניהול ההשקעות במסלול לא השתנתה

** לאור השינויים במדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, גמישות ניהול ההשקעות במסלול גדלה.

 

להלן פרטי שמות המסלולים ומדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות לפני השינוי ולאחריו:

 

* לאור השינויים במדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, גמישות ניהול ההשקעות במסלול לא השתנתה

** לאור השינויים במדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, גמישות ניהול ההשקעות במסלול גדלה.

 

להלן פרטי שמות המסלולים ומדיניות ההשקעה של כל מסלולי ההשקעה בפוליסת החיסכון לפני השינוי ולאחריו:

 

* לאור השינויים במדיניות ההשקעה של המסלול, גמישות ניהול ההשקעות במסלול לא השתנתה.

 

להלן פירוט שמות המסלולים ומדיניות ההשקעה התקנונית בקרנות הפנסיה לפני השינוי ולאחריו:

 

*לאור השינויים במדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, גמישות ניהול ההשקעות במסלול לא השתנתה.