מעבר בין מסלולים

הכסף המנוהל במוצרי פנסיה, גמל, השתלמות וגמל להשקעה מושקע במסלולי השקעה שונים הנבדלים זה מזה ברמות הסיכון ובאפיקי ההשקעה.

כל אחד יכול לבחור באיזה מסלול השקעה ינוהלו הכספים, על פי רמות הסיכון המתאימות לו, העדפותיו האישיות וצרכיו.

ניתן לנהל את הכספים במסלול השקעה אחד או לחילופין ניתן לפזר אותם בין המסלולים השונים, ולעבור בין מסלולים בכל עת באזור האישי באתר>>

 

רוב הכספים במוצרים השונים מיועדים לחיסכון לטווח הבינוני או הארוך. לכן, בבואנו לבחון את התשואה עלינו לעשות זאת בהסתכלות ארוכת טווח, מאחר וכנגד תנודתיות בטווח הקצר, השוק יכול לתקן את עצמו בטווח הארוך.

בכל מקרה, לפני כל קבלת החלטה, אנו ממליצים להתייעץ עם בעל רישיון (סוכן/יועץ פנסיוני) אשר יוכל לספק את התמונה המלאה וכן להתייחס לצרכים אישיים.

 

העברת כספים בין מסלולים תתבצע בתוך 3 ימי עסקים* ממועד קבלת טפסים מלאים ותקינים בחברה ואינה כרוכה בתשלום מס.

אם היום האחרון בספירה הוא אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש,  הבקשה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

 

להעברה בין מסלולים באזור האישי באתר>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המותאם לצורכי הלקוח. *אין באמור להוות התחייבות להשגת תשואה. *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות ולהוראות הדין. *אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי. *בהתאם לאמור, ולמען האחידות, נבהיר כי "יום עסקים" כהגדרתו לעיל הוא - כל יום, למעט – יום שבת, יום שישי, ימי שבתון, ערב ראש השנה, שני ימי ראש השנה, ערב יום הכיפורים, יום הכיפורים, ערב חג ראשון של סוכות, חג ראשון של סוכות, ערב שמיני עצרת של סוכות, שמיני עצרת של סוכות, ערב ראשון של פסח, ראשון של פסח, ערב שביעי של פסח, שביעי של פסח, ערב חג השבועות, חג השבועות, פורים, יום העצמאות ותשעה באב.