משיכת כספים

באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון  בחשבונותייך, בכפוף להוראות הדין. המשיכה עשויה להיות כרוכה בתשלום מס ושיעור הניכוי נקבע בהתאם להוראות הדין בשים לב לנזילות הכספים, לגילך ולמועד המשיכה.

 

ככל שנדרש לנכות מס בהתאם להוראות הדין, הניכוי יבוצע בעת משיכת הכספים בפועל.

 

רגע לפני שמתחילים, כדאי לדעת:

 

משיכת כספים מהחשבון תתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב ליום העסקים שבו התקבלו המסמכים התקינים בחברה.

 

אם מועד המשיכה חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, המשיכה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

יום שאינו מוגדר כיום עסקים אינו נספר במניין הימים לביצוע בקשת המשיכה.

משיכת הכספים תתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק על שם העמית בלבד. לשם כך עליך לצרף לבקשת המשיכה אישור ניהול חשבון או צילום המחאה.

במקרה בו קיימת הוראת קבע פעילה בחשבון במעמד עצמאי ממנו מושכים את הכספים, חשוב לעדכן בטופס המשיכה האם ברצונך להמשיך להפקיד באמצעות הוראת הקבע או להפסיק אותה. ככל שלא תבקשו להפסיק את ההפקדות באמצעות הוראת הקבע, הגביה תימשך כסדרה.

אם קיימת הלוואה בחשבון, יתרת ההלוואה תקוזז עם סכום המשיכה וזאת בכפוף להוראות הדין.

אם קיים שעבוד/עיקול בחשבון, יש תחילה להסירו טרם מילוי טופס המשיכה.

הסכום הסופי שימשך לחשבון יקבע בעת המשיכה ויכלול הפקדות שבוצעו ושויכו לקופה ותשואה עד למועד החישוב שקדם לביצוע המשיכה.

 

עם סיום הטיפול בבקשה אנו נעדכן אותך באמצעות מסרון שיישלח לטלפון הנייד שלך המעודכן במערכות החברה.

 

על מנת לבצע משיכת כספים, עליך לבחור בטופס הדיגיטלי הרלוונטי מהרשימה הבאה:

 

משיכה

טופס בקשה למשיכה מקרן פנסיה>>

טופס בקשה למשיכה מקרן השתלמות>>

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל במעמד שכיר>>

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל במעמד עצמאי>>

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל להשקעה>>

טופס בקשה למשיכה מקופת חיסכון לילד>>

טופס בקשה למשיכה מחשבונות קטנים>>