תנאי שימוש

עבור שירותי תקשורת של צד ג'

השירות כרוך בשימוש בשירותי תקשורת של צדדים שלישיים (כגון: WhatsApp וקישור לאינטרנט של חברת סלולר) (להלן: "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' ניתנים על ידי גופים שאינם חלק מהחברה, והחברה אינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של השירותים הניתנים על ידי שירותי צד ג' אלו. החברה לא תהא אחראית לזמינות של שירותי צד ג' או לתוכנם או לפעילויותיהם. ההחלטה אם לעשות שימוש בשירות, הכרוך בשימוש בשירותי צד ג', הינה של המשתמש בלבד ועל אחריותו. בנוסף, השימוש בשירותי צד ג' יהא כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, של שירותי צד ג' הרלוונטיים.