הפקדות עצמאים לקרן הפנסיה הנבחרת

עצמאים, הזדמנות לחסוך וליהנות מהטבות מס!

הפקדות לקרן הפנסיה שלכם - גם מגדילים את החיסכון הפנסיוני שלכם, וגם נהנים מהטבות מס
שאלות ותשובות

מינואר 2017, עצמאים מחויבים1 להפקיד מידי שנה לחיסכון פנסיוני, סכום מינימלי שמחושב בהתאם לגובה ההכנסה השנתית. ההפקדה מזכה בהטבת מס.

מעבר לחובת החיסכון לפנסיה, באפשרותכם ליהנות מהגדלת החיסכון לפנסיה ומהטבות מס משמעותיות נוספות, וזאת באמצעות הפקדת סכום נוסף לקרן הפנסיה שלכם עד התקרה הקבועה בחוק.

 

אז מי חייב להפקיד ובאיזה סכומים?

כל עצמאי בעל הכנסה מעסק, עם חצי שנה וותק לפחות, מגיל 21 ועד גיל 60, מחויב להפקיד לחיסכון הפנסיוני שלו. חישוב הסכום המינימלי להפקדה נעשה בשתי מדרגות, על פי השכר הממוצע במשק (126,612 ש"ח בשנה)2:
מדרגה ראשונה - עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע, יש להפקיד שיעור של 4.45%.
מדרגה שנייה - עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע, יש להפקיד שיעור של 12.55%.
עבור החלק מההכנסה שמעל 126,612 ש"ח בשנה, אין חובת הפקדה.

 

למחשבון הטבות מס לעצמאי לחצו כאן>>

לשאלות ותשובות בנושא קרנות פנסיה לחצו כאן>> 

 

הפקדת סכום מרבי לניצול הטבות מס

  

מדינת ישראל מעניקה לעצמאים שתי הטבות מס ייחודיות: 

1. הטבה בניכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "הוצאה מוכרת", מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד לחסכון הפנסיוני. כך למעשה, על חלק מהכנסה לא נשלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי הטבת הניכוי תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

2. הטבה בזיכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "החזר מס". בפועל, מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה שלך. שיעור ההטבה, 35%, הנו קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי. 

 

אז מהו סכום ההפקדה?

עד הכנסה שנתית מזכה3 של 148,800, באפשרותכם4 להפקיד 16.5% על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5% לזיכוי במס.

מעל הכנסה שנתית של 148,800, מסלול הטבות המס שלכם יהיה של "עמית מוטב"5. במסלול זה, ניתן להפקיד וליהנות מהטבות מס עד לתקרת הכנסה שנתית של 211,200 ₪, אולם חישוב ההפקדה מחולק ל-2 רבדים:

 1. רובד ראשון-  עד לתקרת הכנסה שנתית מזכה של 105,600 ש"ח. ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה (עד 17,424 ש"ח).
 2. רובד שני- על הכנסה הגבוהה מ- 105,600 ש"ח, ועד לתקרה של 211,200 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% נוספים (עד 17,424 ש"ח נוספים), אך בכדי שתוכל ליהנות מהטבות המס על הפקדה ברובד השני, עליכם להיות מוגדרים כ"עמית מוטב"5, ולכן נדרשת הפקדה נוספת של 2,834 ש"ח (אשר אינה זכאית להטבת מס), בנוסף לסכום שהופקד ברובד הראשון.

 

לסיכום, אם הכנסתך השנתית הנה 211,200 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס עומד על 37,682 ש"ח. 

להלן דרך החישוב:

1. 16.5% מ -105,600 שווים ל- 17,424 ש"ח (הפקדה בגין רובד הראשון)

2. ועוד 16.5% עבור הרובד השני, שזה 17,424 ש"ח + 2,834 ש"ח הפקדה נוספת אשר חייבת כאשר מפקידים ברובד השני. 

סה"כ סכום הפקדה מקסימלי: 17,424+ 17,424+ 2,834 = 37,682 ש"ח. 

 

אם נסכם את סכום הטבות המס המקסימליות החישוב יהיה כך:

1. הטבת בניכוי, ניתנת על -11% מתוך הכנסה מקסימלית של 211,200 ש"ח = 23,232 ש"ח. על סכום ההפקדה הזה, ניתנת הטבה לפי המס השולי. במקרה שלנו, נחשב מס שולי של 47%, מה שמוביל אותנו להטבת מס בסך 10,919 ש"ח. 

2. הטבה בזיכוי, ניתנת על 5.5% מתוך הכנסה מקסימלית של 211,200 ש"ח = 11,616 ש"ח. כעת, נחשב את הטבה בסך 35% מסכום ההפקדה = 4,065 ש"ח. 

סך כל הטבות המס המקסימליים שניתן לקבל הנו 4,065 + 10,919 = 14,984 ש"ח.

 

למחשבון הטבות מס לעצמאי >>

 

להצטרפות לפנסיה הנבחרת>>

 

אז אם עוד לא הפקדתם לקרן הפנסיה שלכם עד לתקרה המוטבת, תדעו שזה יכול להיות משתלם. חשוב לזכור כי ההטבות הן לכל שנה קלנדרית, ואם לא תבצעו הפקדה עוד השנה, תפספסו את ההטבה השנתית.

 

כדאי לדעת:

1.בקרן הפנסיה המקיפה - הקרן הנבחרת, קיימים כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ומקרה פטירה, שעלותם יורדת כל חודש מתוך ההפקדה.

2.בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה, הכוללת כיסוי ביטוחי, קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,325.91 ש"ח בחודש, שהם 51,910.92 ש"ח בשנה (לשנת 2020). ולכן במידה וסכום ההפקדה יעלה על התקרה, ההפקדות יגלשו לקרן הפנסיה הכללית שאינה כוללת כיסוי ביטוחי.

3. ביצוע הפקדה חד פעמית בסוף השנה עשוי לפגוע בכיסוי הביטוחי של הקרן. בכדי לשמור על רצף הפקדות ועל הכיסוי הביטוחי באפשרותך להפקיד בכל חודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. 

4. יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). וכך הסכום הנוסף לזכאות הטבה ברובד השני יהיה גבוה יותר (3,362 ש"ח).

כבר הצטרפת לפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם? יש לך 2 אפשרויות הפקדה:

 

באפשרותך לבצע הפקדה חד פעמית באמצעות העברה בנקאית או באמצעות המחאה.

פרטי החשבון להעברה בנקאית:

 

מוצר בנק לאומי סניף פרטי חשבון
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 10 800 299294/34
אלטשולר שחם פנסיה כללית 10 800 299299/24

 

בכדי שנוכל לשייך את ההפקדה לקרן הפנסיה שלך, יש לצרף אסמכתא שעליה בצירוף שם, מספר ת"ז, מספר חשבון של הקרן ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il

תאריך אחרון לביצוע העברה בנקאית לשנה הקלנדרית 2020: 31/12/2020 עד השעה 17:00. 

 

פרטים להפקדה באמצעות המחאה

 • כותבים המחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
 • מציינים מספר חשבון בדף נלווה - ככל שיש לך יותר מקופה אחת, יש לציין את מספר החשבונות אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון.
 • שולחים לכתובת: הברזל 19 א' רמת החייל תל - אביב 6971026.
 • חשוב לנו לציין כי איננו אחראים לעיכוב הנובע מדואר ישראל. על ההמחאה להגיע למשרדנו לא יאוחר מתאריך 29/12/2020 בשעה 12:00.

עדין אין לך קרן פנסיה? זה הזמן להצטרף אל קרן הפנסיה ולבצע תשלום:

 

 

 • כעת, עליך לבצע הפקדה - בפניך 3 אפשרויות (לצורך שמירה על הכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה, עדיף לפתוח הרשאה לחיוב חשבון).

  1. הפקדה באמצעות העברה בנקאית אשר תופקד אוטומטית לקרן הפנסיה שלך.

  מוצר בנק לאומי סניף פרטי חשבון
  אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 10 800 299294/34
  אלטשולר שחם פנסיה כללית 10 800 299299/24

    

  לאחר ההפקדה, יש לשלוח אסמכתא בצירוף שם, ת"ז, ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il.

  תאריך אחרון לביצוע העברה בנקאית לשנה הקלנדרית 2020: 30/12/2020 עד השעה 18:30. 

   

  2. הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) - במקרה זה עליך למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון, לפתוח הרשאה באתר הבנק שלך, ולשלוח אלינו את האסמכתא לפתיחת ההרשאה ואת הטופס המלא, לפי ההנחיות הבאות:
 • ראשית, עליך למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון>.
 • לאחר מכן, עליכם לפתוח הרשאה מול הבנק שלכם באתר הבנק. לחצו על שם הבנק שאליו אתם שייכים לצורך קבלת מסמך הנחיות על איך עושים זאת:

  בנק הפועלים
  בנק לאומי
  בנק מזרחי טפחות
  בנק הבינלאומי
  בנק דיסקונט
  בנק יהב
 • לבסוף יש להעביר אלינו את טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום + אסמכתא על פתיחת ההרשאה לחשבון למייל sherut@altshul.co.il.

  3. 
  הפקדה באמצעות המחאה-
  • כתיבת המחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
  • ציון מספר חשבון בדף נלווה- ככל שיש לעמית יותר מקופה אחת, יש לציין את מספר החשבונות אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון.
  • שליחה לכתובת : הברזל 19 א' רמת החייל תל אביב 6971026.
  • חשוב לנו לציין כי איננו אחראים לעיכוב הנובע מדואר ישראל. על ההמחאה להגיע למשרדנו לא יאוחר מתאריך 29/12/2020 בשעה 12:00.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: 1. חובת חיסכון פנסיוני לעצמאי נקבעה במסגרת החוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע"ז-2016 .החוק חל על מי שנולד אחרי 31/12/1961. 2. השכר הממוצע במשק לשנת 2020 הינו 10,551 ש"ח בחודש (126,612 ש"ח בשנה). 3. הכנסה מזכה והגדרות ההכנסה לגביה ניתן להפקיד וליהנות מהטבות המס מוגדרות בפקודת מס הכנסה בסעיף 47. 4.עבור יחיד הזכאי להטבות המס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה. 5. סכומי ההפקדה והטבת המס המוצגים עבור יחיד המוגדר "עמית מוטב" (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) אשר הפקיד לחיסכון פנסיוני בשנה כנגד הכנסתו ברובד הראשון לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק (הפקדה בסך 20,258 ₪ בשנת 2020), לכן יש להפקיד בנוסף את הסכום המהווה השלמה בין 16% מהכנסת העצמאי לרובד הראשון ול16% מהשכר הממוצע במשק. סכום ההשלמה בסך 2,834 ש"ח אינו מוכר לניכוי אולם נדרש לצורך קבלת מלוא הטבת המס ניכוי. הטבת הניכוי חושבה לפי הנחת מס שולי 47%, הטבת הזיכוי לפי שיעור של 35%. שווי ההטבה חושב רק לגבי מס הכנסה. בפעול ההטבה עשויה להיות גדולה יותר שכן עבור הטבת הניכוי לא משלם ביטוח לאומי ומס בריאות. הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים יעוץ מס המתחשב בנתוניו האישים של היחיד ואינם מהווים שיווק פנסיוני.
"הכנסה שנתית" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולפני הניכויים המותרים בגין הפקדה לקרן השתלמות/קופת גמל/ /ביטוח פנסיוניהמידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2020, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעתהמידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי הענייןאין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח)השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמשמובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.