המדריך להצלחה בבחירת קרן נאמנות

 

השקעה באמצעות קרן נאמנות היא אחת הדרכים הנפוצות והמומלצות ביותר להשקעה בשוק ההון. קרן הנאמנות מאפשרת לציבור המשקיעים להשיג חשיפה רחבה לשוק ההון גם באמצעות השקעה בסכום קטן יחסית. ההשקעה בקרן נאמנות נוחה, זמינה, ונזילה להשקעה בבורסה.

 

התאמה לצרכים:

בתי השקעות מציעים לציבור מגוון רחב מאד של קרנות נאמנות מסוגים שונים. ריבוי הקרנות מקשה על הבחירה בקרן המתאימה ולכן יש להקפיד ולבחור את הקרן הנותנת את המענה הטוב ביותר לצרכי המשקיע. לשם כך על המשקיע להגדיר לעצמו מראש כמה כסף בכוונתו להשקיע, כיצד יחולק הכסף בין אפיקי ההשקעה השונים ולאיזה תקופת זמן ומטרה הוא מיעד את הכספים.

 

לאחר שהוגדרו היעדים יש להחליט על חלוקת הכספים בין הקרנות השונות. הבחירה אינה קלה וצריכה להתבסס על פרמטרים שונים ואיכות הניהול המקצועי של מנהל הקרן. לשם כך יש לבחון את התשואות שהשיגה הקרן לאורך זמן, מדיניות ההשקעות ואסטרטגיית ההשקעות שלה.

 

תשואה / תשואות*:

הדרך המקובלת ביותר לבחינת רמת הניהול של קרן נאמנות היא באמצעות בדיקת ביצועי הקרן ההיסטוריים לאורך זמן. על מנת לבדוק את ביצועי הקרן יש להשוותם לביצועים של הקרנות הפועלות באותו התחום ובאותו פרק זמן. מומלץ, שלא להסתפק בבחינת ביצועי הקרן בחודשים האחרונים, או מתחילת השנה, אלא לבדוק את שיעור התשואה לאורך מספר שנים וגם בעיתות משבר, כאשר השווקים חוו מגמת ירידה. יש לזכור, עם זאת, שהתשואות משקפות את העבר ואינן מסוגלות בהכרח לנבא את העתיד. בנוסף, כדאי לבדוק שמדיניות ההשקעה של הקרן לא השתנתה במהלך השנים כדי למנוע הפתעות.

 

איכות הניהול:

מדד חשוב נוסף לבחירת קרן נאמנות הוא זהותו של הגוף המנהל. לשם כך מומלץ לבחור במנהל קרן בעל ניסיון רב, שהוכיח את יכולתו גם בתקופות שפל בבורסה. בחירה המנהל קרן בעל ידע וניסיון תבטיח שקט נפשי ותעניק למשקיע בטחון כי כספו מופקד בידי מנהלים מקצועיים, רציניים ואחראיים. מנהלי הקרנות הגדולים רכשו ידע וניסיון רב בשוק ההון ומסוגלים להערכתנו, לזהות ולנצל את מצב השוק כדי לנסות להשיג תשואות חיוביות*.

 

מדיניות השקעה:

עבור קרנות נאמנות מתפרסמים  תשקיף ודוחות שנתיים, שבהם מפורטים מדיניות ההשקעה שלהן ואופי ההשקעה. יש לוודא שמדיניות ההשקעות של הקרן עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית ההשקעה הרצויה למשקיע, ומתאימה לרמות החשיפה והסיכון בהן הוא מעוניין.

 

דירוג קרנות נאמנות:

אחת הדרכים להשוואה בין מספר קרנות, הפועלות באותו תחום, היא באמצעות דירוגים, שמבצעים גופים חיצוניים אובייקטיביים. מרבית הבנקים מפעילים מערכות ייעוץ לקרנות נאמנות, המסוגלות לתת תמונה מלאה על פעילות הקרנות לאורך זמן, תוך השוואתן לקרנות אחרות, הפעילות באותו אפיק השקעה.

תפריט משנה

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות היא בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים בלבד. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • ט.ל.ח